Inkluze ve školství za každou cenu? Vedení Plzeňského kraje s tím nesouhlasí

https://img.obrazky.cz/?url=aeb943695bf9c178&size=2

Rada Plzeňského kraje nesouhlasí se záměrem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), aby od 1. září 2016 byli žáci s lehkým mentálním postižením připraveni o možnost vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. A nesouhlasí také s tím, aby byli tito žáci přednostně zařazováni do tříd základních škol, kde tímto krokem může dojít ke snížení kvality výuky pro všechny žáky.

“Kraj dává veřejnosri najevo, že s tím nesouhlasí,”říká k rozhodnutí náměstek hejtmana Plzeňského kraje Jiří Struček. Děti ve speciálních školách, kde jich je mezi deseti a patnácti, jsou spokojené. Výhrady k současnému systému nemají ani rodiče. Před změnami varují učitelé i další odborníci. “Jen ministerstvo školství to stále prosazuje,” konstatuje Jiří Struček.

Od nového školního roku se plánuje zrušení Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – příloha vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, což velmi vážně poškodí osvědčený systém jejich vzdělávání. Lehké mentální postižení představuje podle plzeňských radních výrazné omezení rozumových schopností a většina žáků s tímto postižením se nemůže úspěšně vzdělávat v běžných třídách základní školy společně s velkým počtem žáků bez postižení.

Odborníci ze speciálního školství se shodují v tom, že zamýšlená podpůrná opatření nemohou u žáků s mentální retardací vést ke kompenzaci jejich vzdělávacích problémů a neumožňují dosažení maximálního rozvoje jejich potenciálu.

Pedagogičtí pracovníci základních škol mají oprávněnou obavu z „inkluze“ v současné době přejmenované na „společné vzdělávání. Chybí jim vzdělání a praxe v oboru speciální pedagogika a zkušenosti s využíváním podpůrných opatření. Za ideální řešení, které vyřeší většinu problémů inkluzivního vzdělávání, se považuje zapojení asistentů pedagoga do vzdělávacího procesu, přičemž se nebere v úvahu skutečnost, že asistent pedagoga, nikdy nemůže nahradit učitele, natož speciálního pedagoga.

Navrhovaný vzdělávací systém bude velmi nákladný a organizačně náročný. Odborníci se obávají, že pokud bude realizován i v případě, kdy MŠMT ČR nebude mít dlouhodobě zabezpečené finanční prostředky, bude to mít velice vážné důsledky pro celé školství.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *