Imunoanalýza přináší nové postupy v prevenci i léčbě

prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

Mezinárodní konference „XXXVI. Imunoanalytické dny“se uskutečnila v Plzni. Imunoalalytické dny mají dlouholetou tradici a v Plzni se konaly v pořadí již potřetí. Konference byla zaměřená na využití speciálních vysoce citlivých analytických metod v biomedicínském výzkumu a medicínské praxi.

Byly prezentovány novinky týkající se prevence, diagnostiky a léčby tří skupin často se vyskytujících chorob: nádorová onemocnění, poruchy metabolismu a srdeční choroby. Neformálním výstupem konference byl posun v přístupu k pacientovi od klasických příznaků nemoci, včetně standardně užívaných vyšetřovacích metod, k poznání a využití v praxi genetické informace daného pacienta a jeho onemocnění. Konfrontace obou přístupů ukázala možnosti a potřeby obou pohledů v léčbě u některých nádorových onemocnění plic, jater, ledvin a prostaty.

Význam prezentované problematiky ve výzkumu i v praxi podtrhla přítomnost ředitele Fakultní nemocnice v Plzni MUDr. Václava Šimánka, Ph.D. a děkana Lékařské fakulty UK v Plzni prof. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc., kteří vedli sekci a následnou diskusi. Součástí programu byla představení dvou nově vzniklých výzkumných center: Biomedicínského centra v Plzni a Biocevu ve Vestci u Prahy.

Novinkou letošních Imunoanalytických dnů byla sekce v anglickém jazyce zastoupená zvanými zahraničními odborníky a zástupci všech „plzeňských“ institucí. Cílem sekce bylo srovnání našich a zahraničních výsledků a odpovědět si na otázku, zda jsou naše ambice široké mezinárodní spolupráce reálné. O spolupráci ve výzkumu i v praxi projevili zahraniční účastníci zájem zejměna v těchto oblastech: v oblasti biobank a zpracování dat, onkologické problematiky a neurodegenerativních onemocnění.

Konference přispěla k výměně názorů, zkušeností a optimálních postupů v oblasti prevence, diagnostiky a léčby významných onemocnění a posílení postavení „plzeňských“ pracovišť v mezinárodním výzkumu a praxi.

Konference se zúčastnilo 210 odborníků z České republiky a 11 zahraničních (4 z Izraele, 2 USA, 1 Německo, 1 Španělsko, 1 Slovensko, 1 Polsko, 1 Irsko).

prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *