Nakupování v obchodních centrech má nová pravidla. A jaká další opatření plánují od 25. května?

Po téměř dvouměsíční pauze, kdy z  obchodních center zmizeli zákaznici a naprostá většina obchodů musela být uzavřena, se provozovatelé i zákazníci dočkali jejich znovuotevření. Po uvolnění opatření Češi vzali řadu nákupních center a obchodů útokem. Podmínky provozu ale zatím nejsou zdaleka stejné, jak tomu bývalo dřív. Zákazníci musejí být ukáznění a dodržovat bezpečnostní a hygienická pravidla.

Nákupní centra se na nová pravidla provozu připravila pečlivě. Podle nařízení vlády zákazníci musí dodržovat kromě zvýšené hygieny, kdy jsou pro ně v obchodech připravené desinfekce a často i rukavice, také rozestupy 2 metrů. Ty jsou ve většině nákupních center zřetelně vyznačené na podlaze.

„Viditelné označení dvoumetrových rozestupů se nejčastěji řeší formou infografiky na podlaze, především pak v  místech, kde dochází k  většímu shlukování lidí, jako jsou například vstupy do obchodů, pokladny nebo informace apod. Obchodní centra na tyto rozestupy zákazníky často upozorňují také spoty v  rádiu, na sociálních sítích a v  dalších komunikačních kanálech,“ říká Radek Škrabal, provozní ředitel společnosti  SSI Group, která se stará o bezpečnost, údržbu a úklid ve více než 50 nákupních centrech v  Čechách a na Moravě.

Hlavním omezením pro zákazníky, které je viditelně označeno hned u vstupu, je nutnost nosit roušky, nebo si jinak krýt ústa a nos, než vstoupí do prostoru nákupních center a jednotlivých obchodů. Veškerá další pravidla jsou pak dále vyznačena v  prostorách obchodních center. Kromě předepsaných rozestupů je to například také zákaz pohybu a zdržování v  odpočinkových a stravovacích zónách, uzavření dětských koutků a podobných míst.

„S novými nařízeními vlády jsme proškolili všechny naše pracovníky ostrahy, údržby i úklidu, kteří dohlíží, aby zákazníci stanové pokyny v provozu center dodržovali. Zákazníci jsou ale poměrně ukáznění, zaznamenali jsme zatím jen drobná porušení se špatně nasazenou rouškou a zpočátku také s  rozestupy, než si zvykli na vyznačení na podlaze. Žádné konflikty ale nenastaly, lidé chápu, že jsou všechna tato opatření v  zájmu jejich zdraví,“ říká Radek Škrabal z  SSI Group a dodává: „Velký důraz je také kladen na pravidelný pečlivý úklid a režim desinfikování všech nákupních prostor – od podlah, zábradlí, výtahů až po platební terminály. Zvýšenou hygienu dodržují i samotní prodavači.“

Obchodní centra se v  současné chvíli připravují na další vlnu rozvolnění, kdy se od 25. května otevřou i food courty a fast foody, kde bude platit výjimka a lidé zde budou moci sedět bez roušky. „Nákupní centra aktuálně rozšiřují kapacity, připravují rozestupy mezi stoly uvnitř objektu a chystají otevření venkovních teras,“ doplňuje Radek Škrabal ze společnosti SSI Group. K  využití budou ve stravovacích zónách také umývárny, kde si lidé budou moci umýt a vydesinfikovat ruce.

Zdroj: Aspen.pr

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *