Historický víkend, Plzeňské dvorky, Slavnosti svobody… Nadace slaví třicetiny!

Před třiceti lety, přesně 14. ledna 1993, založilo město Plzeň Nadaci 700 let města Plzně. Za tři dekády své existence podpořila nebo sama zrealizovala tisíce projektů v oblasti kultury, sportu, vydavatelství, obnově památek, ale pomáhala často také v sociální oblasti. 

„Nadace byla založena z iniciativy tehdejších náměstků primátora Zdeňka Proska a Jana Blažka především k 700. výročí založení města Plzně v roce 1995. A protože není známo konkrétní datum založení našeho města, byly oslavy pojaty jako celoroční festival malých i velkých akcí s několika vrcholy,“ říká emeritní ředitel nadace Miloslav Raboch, který stál v jejím čele do roku 2015. „Díky práci v nadaci jsem poznal řadu nadšených lidí, kteří chtějí nabídnout obyvatelům i návštěvníkům Plzně kvalitní zábavu, smysluplné trávení volného času či pomoc potřebným. Velká část činnosti nadace byla věnována i obnově kulturních památek. Na každém kroku, především v centru města, narážím na místa, která se i s naším přispěním změnila k lepšímu a to je skvělý pocit,“ doplňuje Miloslav Raboch.

Rok 1995 přinesl skutečně pestrou škálu akcí a projektů, které nadace podpořila. Vše bylo spojeno velkou vstupenkovou soutěží o 700+1 cenu. Hlavními akcemi bylo 50. výročí osvobození Plzně americkou armádou a Historický víkend. Pamětníci si možná vzpomenou také na divadelní představení Saracénský čert, Struny a Jazz na ulici, festival Porta, výstavu Gotika v západních Čechách a mnoho dalšího. Do města zavítalo na setkání mnoho rodáků jako např. Jiří Suchý, Blanka Bohdanová, Lubomír Brabec nebo držitel Oscara Karel Černý a další. Podpořeno bylo i vydání mnoha publikaci, mimo jiné i velké fotografické publikace Miroslava Haunera Plzeň.

Již před rokem 1995 se nadaci podařilo oslovit také mnohé majitele domů v centru města a celá řada objektů se tak v roce oslav mohla pochlubit opravenými fasádami. Také byla s podporou nadace zahájena revitalizace sadového okruhu. Díky nadaci a jejím partnerům byl, ve spolupráci s nově zřízeným biskupstvím, odlit první porevoluční zvon sv. Anna pro katedrálu sv. Bartoloměje, který dnes ale slouží v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici. Nadace stála také u zrodu rekonstrukce náměstí Republiky, z prostředků nadace bylo i uhrazeno nové osvětlení na východní straně náměstí.

Finanční podporu poskytla nadace na obnovu hodin, dveří či oltářního stolu v katedrále sv. Bartoloměje, sgrafit v Bezručově či Nerudově ulici, soch sv. Jana Nepomuckého u Masných krámů či Piety na Rooseveltově mostě, sochy Žumbery na Císařském domě na náměstí Republiky. Značné finanční prostředky směřovaly na osvětlení Radyně nebo kompletní rekonstrukci štítové strany domu v Proluce, kde byla realizována freska Theatrum Mundi. Nadace stála také za vznikem sousoší Spejbla a Hurvínka v sadovém okruhu. Tak bychom ještě dlouho mohli jmenovat mnohé nadační počiny.
Za zmínku jistě stojí položení základu Slavnostem svobody. Od roku 1995 slavnosti deset let pořádala ve spolupráci s městem právě nadace.

„První ředitel nadace Miloslav Raboch hned po revoluci oslovil spolu s přáteli veterány v USA. Postupně nadace získala celou řadu významných kontaktů a tak jsme 50. výročí osvobození města mohli oslavit opravdu důstojně. Pro americké i belgické veterány tehdy bylo připraveno několik autobusů, přijeli také státníci i velvyslanci z mnoha zemí, mimo jiné např. prezident Václav Havel nebo velvyslankyně USA v ČR Shirley Temple-Black,“ vzpomíná Alena Kozáková, současná ředitelka nadace.

O měsíc později se pak v centru města uskutečnil první Historický víkend, který nadace pořádá dodnes. Za léta jeho konání se mohli návštěvníci podívat do historie nejen naší země, ale např. i za Vikingy, Aztéky, oživili jsme společně golema a také např. ustavili rekord v největším počtu strašidel a pohádkových bytostí na jednom místě či v počtu lidí oblečených ve stylu první republiky. S Historickým víkendem jsme se podívali také do jiných lokalit a to k Velkému Boleveckému rybníku nebo ke sv. Jiří.

Od roku 2004 Nadace 700 let uděluje ceny v hudební oblasti Plzeňský Orfeus. Jsou určeny studentům plzeňských škol, kteří v daném roce dosáhli vynikajících výsledků v oblasti vážné hudby, a kterým je více než 15 let. Laureáti získávají originální skleněnou skulpturu z dílny skláren Rückl a finanční odměnu na podporu svého dalšího uměleckého rozvoje. V roce 2011 pak toto ocenění správní rada nadace rozšířila i o mladší studenty ve věku do patnácti let. Ti získávají titul Plzeňský Orfeus junior a je pro ně rovněž určena pamětní skleněná skulptura. Finanční ocenění nedostávají. Z laureátů můžeme jmenovat např. zpěváky Adama Plachetku a Aleše Brisceina, akordeonistku Jarmilu Vlachovou, houslisty Marka Pavelce nebo Kryštofa Kohouta. Oceněni však byli i hráči na zobcovou flétnu, kytaru, dudy apod. Mnohokrát měli laureáti možnost vystoupit v rámci koncertů Plzeňské filharmonie za jejího doprovodu.

V roce 2016 se poprvé uskutečnila akce Plzeňské dvorky, která dává návštěvníkům možnost podívat se do více či méně známých zákoutí našeho krásného města. Zájem je velký a to byl také důvod vydání publikace z pera Ing. arch. Anny Hostičkové se stejnojmenným názvem Plzeňské dvorky. Publikaci vydalo nakladatelství Starý most. Na akci se podílejí nebo podíleli také např. David Růžička, Lukáš Houška, Markéta Čekanová a mnozí další. „Velké poděkování patří majitelům objektů, ať jsou to jednotlivci, či instituce. Bez nich bychom vůbec o takové akci nemohli uvažovat. A také dobrovolníkům, kteří nám při akci samotné pomáhají. Nápad na Plzeňské dvorky vznikl jako součást mé vize v rámci konkurzu na místo ředitele nadace a jsem ráda, že se ukázalo, že je to něco, co si našlo mezi Plzeňany své místo a těší mě, že na akci přijíždí také mnozí mimoplzeňští,“ říká Alena Kozáková.

V roce 2018 byla nadace oslovena, aby se podílela na charitativním projektu Talentového centra tance Storm Ballet Kouzlo Vánoc. Z této nabídky nakonec vzešel projekt Díky dětem, který pomáhá sociálně či tělesně znevýhodněným dětem v Plzni. Od svého vzniku přispěl více než jedním milionem korun na nejrůznější rehabilitace, ozdravné pobyty nebo také na nákup rehabilitačních pomůcek, handbiku apod.

Chod Nadace 700 let města Plzně zajišťovali od počátku dva zaměstnanci – ředitel Miloslav Raboch a asistentka Alena Kozáková. Na sklonku roku 1994 pak přišla do sekretariátu Lenka Bílá. Činnost nadace řídí správní rada. Jejím prvním předsedou byl primátor Zdeněk Prosek, po něm pak přišli starosta centrálního obvodu a první plzeňský senátor  Bohumil Kulhánek, bankéřka a ekonomka Hana Švábová a v současné době je předsedou dlouholetý náměstek primátora, nově předseda představenstva Vodárny Plzeň Petr Náhlík. Od roku 2016 je ředitelkou nadace Alena Kozáková, která byla na tuto pozici vybrána konkurzem, na pozici asistentky je Lenka Bílá.

„Stále platí, že Nadace 700 let města Plzně by před třiceti lety nevznikla bez dobrého záměru a dobré vůle města Plzně, ale zároveň platí, že u zrodu mnoha dobrých počinů v Plzni byla díky tomu právě nadace. Velmi vítám, že spolupráce s městem Plzeň má dnes takovou úroveň, jako před třiceti lety,“ říká současný předseda Petr Náhlík.

Třicet let od svého založení si Nadace 700 let města Plzně připomene na svém plese 24. února v Měšťanské besedě. V dubnu se pak uskuteční venkovní velkoformátová fotografická výstava před Studijní vědeckou knihovnou Plzeňského kraje.
Na sobotu 20. května nadace připravuje oblíbenou akci Plzeňské dvorky, kdy se návštěvníkům otevře řada dvorku nejen v historickém centru města, ale i na Petrohradě.
9. – 11. června 2023 se pak mohou všichni těšit na tradiční Historický víkend v centru města, kde budou mít tentokrát hlavní slovo husité.
Na konci roku nabídne nadace Plzeňanům oblíbený koncert z věže, který se v její režii koná každý Štědrý den odpoledne. V posledních letech hrají vánoční melodie a koledy nástupci Oty Hellera, který byl zakladatelem tradice, mladí umělci z uskupení BAND pod vedením Františka Kubaně ml.

Zdroj: Nadace 700 let města Plzně

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *