Hejtmanství dá další peníze na výměnu starých kotlů. Žádat teď mohou senioři a lidé s postižením

O kotlíkové dotace mají lidé v Karlovarském kraji stále zájem. A hejtmanství na jejich žádosti “slyší”. Zastupitelé Karlovarského kraje odsouhlasili na pokrytí posledních 29 žádostí částku 3,1 milionu korun. Další výzva je pro nízkopříjmové domácnosti.

„V současné době je proplaceno 856 žádostí a obor investic krajského úřadu dále eviduje 36 aktivních smluv. Vzhledem k vysokému zájmu žadatelů byla alokace programu několikrát navyšována a celková výše podpory v Karlovarském kraji přesáhla částku 103 milionů korun,“ uvedl náměstek hejtmana Dalibor Blažek s gescí v oblasti správy majetku a investic.
K vyhlášení 1. průběžné výzvy programu na výměnu starých neekologických kotlů došlo v dubnu 2019. Od 1. 7. 2019 byl pak zahájen samotný příjem žádostí, přičemž tento den bylo podáno celkem 886 žádostí. Původní alokace ve výši 66,5 milionu korun byla vyčerpána v prvních 30 vteřinách od spuštění a pokryla 606 žádostí.

Kotlíkové dotace poskytuje Karlovarský kraj již od roku 2016 a od počátku je o ně veliký zájem. V první vlně bylo proplaceno na 624 výměn kotlů za téměř 71 milionů korun. V druhé vlně pak bylo podpořeno 621 žádostí v celkovém objemu přesahující 63 milionů korun. Ve třetí vlně získalo dotaci 857 dílčích projektů za více jak 120 milionů korun s tím, že bude možno ještě proplatit 40 žádostí s ukončenou realizací a nově čekajících 29 žádostí. V poslední čtvrté vlně, zaměřené na nízkopříjmové domácnosti, bylo přijato 359 žádostí. Momentálně dobíhá uzavírání smluv s žadateli a prozatím bylo proplaceno 108 dílčích projektů za více než 15 milionů korun.

Nízkopříjmovým domácnostem je určena také aktuálně probíhající výzva. Žadatelem o dotaci mohou být senioři se starobním důchodem, invalidé ve třetím stupni invalidity a lidé, kteří pobírají příspěvek na bydlení. Zároveň musejí být majitelem nebo spolumajitelem nemovitosti, ve které bude výměna zdroje vytápění realizována. Příjem žádostí bude zahájen 14. 8. 2023.

Zdroj: Karlovarský kraj, ilustrační foto rvw.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *