Hamr v Dobřívě, tři muzea v Plzni a jedno v Rokycanech budou za poloviční vstupné

Západočeské muzeum v Plzni otevře 16. září 2023 v rámci Dnů evropského dědictví (EHD) veřejnosti pět unikátních památek ve své správě za poloviční vstupné. V České republice se v letošním roce do EHD zapojilo více než 700 památek, 36 z nich se nachází na území Plzeňského kraje, 5 z tohoto počtu je ve správě Západočeského muzea v Plzni.

“ZČM v Plzni rozvíjí svoji činnost v celkem sedmi veřejně přístupných kulturních památkách. Jde o konvolut cenných památek, chráněných již od roku 1958, z nichž jedna má dokonce od roku 2010 statut národní kulturní památky,” uvedla Anna Matoušková ze Západočeského muzea. “Jsme si plně vědomi hodnoty a významu tohoto nemovitého kulturního dědictví, a proto se začínáme stále více soustřeďovat na jeho plnohodnotnou prezentaci. Hodláme k tomu intenzívněji využívat takové příležitosti, které upozorňují na památkový fond v širších souvislostech a v mezinárodním kontextu. Těmi jsou především dvě mezinárodní akce – Mezinárodní den památek a sídel a Dny evropského dědictví,” dodala.

V loňském roce se ZČM v Plzni zúčastnilo EHD poprvé, a to se třemi památkami. V letošním roce je již do akce přihlášeno pět našich památkových objektů.
ZČM v Plzni nabídne dne 16. září 2023 veřejnosti možnost zvýhodněného vstupu do svých pěti unikátních historických objektů. Za poloviční vstupné si budou moci návštěvníci prohlédnout následující památky:

Západočeské muzeum (Hlavní budova ZČM, Plzeň)

Městský dům č. p. 23 (Muzeum Loutek, Plzeň)

Klášter františkánů (Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, Plzeň)

Městský dům-muzeum (Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. Rokycany)

Hamr “Hořejší lub” (Vodní hamr Dobřív, Dobřív)

Uvádíme je s názvem, pod nímž jsou vedeny v Ústředním seznamu kulturních památek/Památkovém katalogu, s možností prokliku na příslušné stránky webu NPÚ, kde je možno získat k jednotlivým objektům více „památkářských“ informací.
Svojí účastí v EHD chce Západočeské muzeum v Plzni, p. o. veřejnost opět ubezpečit, že je paměťovou institucí, která je veřejnosti odpovědná nejen za péči a zprostředkování rozsáhlého a cenného segmentu movitého kulturního dědictví, ale též významný soubor kulturních památek.

Zdroj: Západočeské muzeum v Plzni

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *