Dvě výstavy představí dědictví i současnou podobu architektury plzeňských škol

V Plzni se o nadcházejícím víkendu odehraje již 13. ročník Dne architektury. Program plzeňské části festivalu, připravené spolkem Pěstuj prostor, se v letošním roce soustředí kromě konstrukčně pozoruhodných industriálních staveb i na architekturu školních budov a kvality vzdělávacího prostředí. Právě tomuto tématu se věnují i dvě výstavy, které přináší jedinečný pohled na proměny školství a objekty škol v kontextu města Plzně. Zahájení obou výstav bude součástí Dne architektury.

Výstavu Masarykova a ty další: Architektura plzeňských škol v letech 1914–1948, která od 28. září 2023 vyplní výstavní prostor Paluby Hamburk v Šumavské ulici v Plzni, připravil spolek Pěstuj prostor v návaznosti na odborně popularizační projekt Plzeňský architektonický manuál (PAM) a letošní 100. výročí otevření Masarykovy školy na Jiráskově náměstí.

„Pohled na plzeňskou architekturu období 1914–1948 ukazuje, jakou důležitost přikládala zejména první československá republika vzdělávání a jaké úsilí vkládala do vzniku kvalitního školního prostředí. Během tří desítek let vznikla celá řada moderních, velmi kvalitních školních budov, které svému účelu zpravidla slouží dodnes. Tento fenomén může i dnešní společnosti sloužit jako vzor hodný následování,“ uvádí autor výstavy Petr Klíma ze spolku Pěstuj prostor.

***

Druhou výstavou s názvem Učit se architekturou? Minulost i současnost školního prostředí v Plzni, která bude k vidění od 3. října ve veřejném prostoru před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje ve Smetanových sadech, poukazují autoři konceptu výstavy Petr Klíma a Markéta Hossingerová ze spolku Pěstuj prostor na vývoj celospolečenských úvah o roli a podobě vzdělávání a na to, jak se tyto úvahy promítaly do architektury plzeňských školních budov i do urbanismu celého města.

„Výstava pojednává o stavbě škol na území města a chronologicky charakterizuje základní etapy vývoje tohoto specifického typologického druhu. Zároveň každou etapu představuje souborem vybraných školských staveb, přičemž se neomezuje na objekty pro určitý stupeň vzdělávání, ale naopak reflektuje i další výchovná a vzdělávací zařízení (dětské domovy, školní družiny apod.). Obsahově také přibližuje proces vzniku nové školní budovy, aktuální trendy i příklady úprav stávajících budov a zprostředkovává diskusi o architektonických kvalitách prostředí pro vzdělávání a výchovu v 21. století.“ vysvětluje kurátorka výstavy a autorka textů Markéta Hossingerová.

***

Vernisáže:
Masarykova a ty další: Architektura plzeňských škol v letech 1914–1948
27. 9. 2023 od 17 hod. (Paluba Hamburk, Šumavská ul.)

Učit se architekturou? Minulost i současnost školního prostředí v Plzni
2. 10. 2023 od 17 hod. (U Branky, Smetanovy sady)

Zdroj: Pěstuj prostor

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *