Držitelé klíčů od Korunní komory zahájí projekt nových varhan pro katedrálu

Držitelé klíčů od Korunní komory, kde jsou uloženy korunovační klenoty, se 10. dubna 2015 sejdou v 15.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, aby poté co jim bude projekt nových varhan pro svatovítskou katedrálu představen, společně zahájili jeho realizaci.

Projekt nových varhan držitelům klíčů od Korunní komory představí katedrální varhaník a ředitel svatovítského kůru Josef Kšica. Ještě před tím budou seznámeni s umístěním a stavem současných katedrálních varhan. Po úvodním slově pražského arcibiskupa kardinála Duky poté promluví jednotlivé držitelé klíčů, jimž jsou, kromě pražského arcibiskupa, prezident republiky, předseda Senátu, předseda Poslanecké sněmovny, předseda vlády České republiky, primátorka hlavního města Prahy a probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze.

Když byla v roce 1929 hotova dostavba Svatovítské katedrály, nebylo očekávání mnoha generací završit toto dílo středověku zcela naplněno. Kromě vnitřního vybavení či úplné zvonové soustavy chyběly veliké varhany, pro něž byl vybudován západní kůr pod rozetou. V nedávné době bylo rozhodnuto pořídit pro svatovítskou katedrálu varhany nové, které svou kvalitou budou nástrojem hodným prvního chrámu v naší zemi.

„Katedrála sv. Víta dosud není vybavena nástrojem, který by odpovídal jejímu významu v naší kultuře a zemi. Kvůli nejrůznějším politickým zvratům bylo nutné čekat,“ říká kardinál Dominik Duka, který je iniciátorem celého projektu. „Věřím, se společným úsilím se nám tento úkol podaří. Podílet se mohou všichni. Jednou pak budou moci říct svým dětem a vnukům, že i jejich rodina k výstavbě katedrály přispěla. Převážnou váhu financování však ponese církev a velké firmy, protože se jedná o částku v řádu desítek milionů korun,“ vysvětluje pražský arcibiskup.

Nový majestátní nástroj bude moci být v 21. století definitivní tečku za dostavbou katedrály. Katedrální varhaník a ředitel svatovítského kůru Josef Kšica říká: „Musíme mít na  paměti, že nové varhany budou dlouhá léta naší vizitkou. Takový nástroj o  nás řekne nejen to, jak daleko dospěl technický vývoj varhanářství ve světě, ale bude vypovídat i o velkorysosti našeho národa v jeho vztahu ke katedrále a Stvořiteli.“

Dosavadní Mölzerovy romantické varhany na Wohlmutově kruchtě v transeptu katedrály nad chórovou kaplí jsou zvukově dostačující pouze pro starou část. Od dostavby katedrály proto byly učiněny již tři pokusy postavit nový nástroj, který by zvukově zaplnil prostor celé dostavěné katedrály. Pro tento účel byl vystavěn velký novogotický kůr nad hlavním vchodem s rozetou. Rozeta, která zůstane nezakryta, může vytvořit spolu s novými varhanami velmi působivé harmonické souznění.

Aleš Pištora

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *