Dobrovolníci zaregistrovali na očkování téměř 250 seniorů, tři desítky jich na vakcinaci doprovodili

Město Plzeň spolu s  Mezigeneračním a dobrovolnickým centrem TOTEM spustilo v  pondělí 18. ledna vlastní systém pomoci seniorům s  registrací na očkování proti covid-19, dobrovolníci centra mohou i seniory na očkování doprovodit. Za prvních 14 dní fungování linky 374  780  960 pro plzeňské seniory a linky 374  721  689 pro seniory z  Plzeňského kraje vyřídili pracovníci centra celkem 525 hovorů, z  toho vzešlo 249 registrací na očkování a celkem 28  plzeňských seniorů požádalo o doprovod na samotné očkování. Lidé mohou telefonovat každý všední den v  čase od 9 do 15 hodin. TOTEM nabízí seniorům také možnost vyslat dobrovolníka přímo do jejich bydliště, kde spolu vyplní registraci. Registrovat se mohou senioři i na dalších připravených kontaktních místech, která ve spolupráci zřizují jednotlivé městské obvody.

„Pod centrem TOTEM jsme spustili call centrum hned následující pracovní den po spuštění rezervace seniorů 80+ na očkování proti covid-19. Chceme seniorům maximálně pomoci a chránit jejich zdraví. Organizace TOTEM je pro plzeňské seniory důvěryhodnou a známou institucí, což dokazuje obrovský zájem o  pomoc s  registrací na očkování. Chtěl bych poděkovat centru za velkou, a především profesionální pomoc nejstarším spoluobčanům. Dokladem, že TOTEM svoji činnost vykonává skvěle, jsou velmi pozitivní zpětné vazby nejen seniorů, ale i jejich rodinných příslušníků,“ uvedl primátor Plzně Martin Baxa.

„Za první dva týdny fungování našeho call centra jsme odbavili celkem 525 hovorů od seniorů z  Plzně i Plzeňského kraje. Z  toho vzešlo 249 registrací na očkování. V  prvním týdnu jsme doprovodili 14 seniorů na očkování, v  tomto týdnu ten samý počet. S  mobilními občany se dobrovolníci dopravují do očkovacích center městskou hromadnou dopravu, pro imobilní občany zajišťujeme odvoz autem. Další registrace provádíme tím způsobem, že si občané přijdou na recepci naší pobočky v  Kaznějovské ulici a registraci s  nimi okamžitě provedeme,“ vysvětlila ředitelka organizace TOTEM Vlasta Faiferlíková. Další možností, jak se senioři mohou v  Plzni registrovat, jsou kontaktní centra na úřadech městských obvodů 1 až 4. „Naše centrum také nabízí možnost vyslat dobrovolníka přímo do bydliště seniora, takovéto možnosti využilo doposud minimum klientů. Senioři nás znají a důvěřují nám, přesto máme při sdělování osobních údajů domluvené ochranné prvky v  komunikaci a snažíme se v  maximální možné míře zachovávat bezpečí hygienické i osobní,“ dodala Vlasta Faiferlíková.

„Nejvíce hovorů, celkem 112, v  jeden den jsme odbavili hned druhý den fungování call centra v  úterý 19.  ledna. Z  toho jsme zaregistrovali na očkování 67 seniorů. Telefonní centrum funguje jako ústředna až s deseti přístroji dle potřeby a aktuálního zájmu. Největší nápor na telefonní linku vzniká každý den mezi devátou a 11:30 hodin, senioři ale volají již často od osmi hodin ráno. Až třetinu hovorů tvoří dotazy rodinných příslušníků s  prosbou o pomoc, jak si mají doma zaregistrovat svého staršího člena rodiny nebo nás žádají o radu i praktiční lékaři a předávají nám jejich pacienty k  registraci na očkování,“ dodala Vlasta Faiferlíková.

TOTEM se při registraci seniorů na očkování covid-19 potýká především s  technickými problémy. „Bohužel od počátku spuštění systému provází registrace různé změny a značné technické problémy. Nejprve se změnil kompletně systém registrace spojený s  PIN2, ve středu jsme se zase potýkali s  tím, že začaly chodit málo srozumitelné SMS zprávy se zrušením termínu jiných, než které jsme registrovali,“ konstatovala Vlasta Faiferlíková.

Ředitelku organizace TOTEM Vlastu Faiferlíkovou a její kolegy především těší velmi pozitivní kladná zpětná vazba od seniorů, kterým pomůžou, a jejich rodinných příslušníků. Ale o tom, jak skvěle plzeňská linka TOTEMu funguje, vědí již i na pražské lince 1221 ministerstva zdravotnictví a občany z  Plzeňského kraje na ni přímo odkazují.

Zdroj: www.plzen.eu, ilustrační foto Pixabay

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *