Do soutěže o titul Stavba roku Plzeňského kraje je letos přihlášeno 32 staveb

Právě v  těchto dnech navštěvuje odborná porota stavební díla, která se přihlásila do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2018. Letos je jich celkem 32, o čtyři více než v  minulém ročníku. Soutěží se ve všech sedmi kategoriích, nejčetněji jsou zastoupené novostavby a rekonstrukce budov. Po prohlídce staveb odborná porota udělí nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018.

S  přihlášenými stavbami se po uzávěrce seznámila sedmičlenná odborná porota, složená z  architektů, stavebních inženýrů a techniků. Předsedou poroty byl zvolen Ing. arch. Miloslav Michalec, vedoucí odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje. Porota má letos mezinárodní přesah díky účasti česko-vlámského architekta a urbanisty Ing. arch. Jiřího Klokočky, který po emigraci působí jako samostatný autorizovaný architekt v  Belgii, kde zastával také pozici urbanisty měst a obcí a spoluzakládal magisterský obor urbanismu.

„Mám velikou radost, že se město Plzeň a celý plzeňský region stále více rozvíjejí a že jsou tak vytvořeny příjemné podmínky k  žití pro všechny, tedy i pro naše zaměstnance. Svědčí o tom také skutečnost, že se do soutěže o Stavbu roku Plzeňského kraje letos přihlásilo 32 staveb, což je o 4 více než v  loňském roce,“ uvedl Stephan Kronmüller, zakladatel a jednatel firmy EUROSOFTWARE s.r.o., která je partnerem Stavby roky Plzeňského kraje 2018.

Všechny přihlášené stavby porotci navštíví a po důkladném posouzení udělí nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018. Nominované stavby se budou ucházet také o další ceny soutěže, kterými jsou například Cena hejtmana Plzeňského kraje, Cena primátora města Plzně nebo Cena Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje.

Nominace budou zveřejněny 9. května, kdy začne veřejné internetové hlasování. To rozhodne o vítězi Ceny veřejnosti. Vítězné stavby budou vyhlášeny a ceny předány na slavnostním galavečeru 12. června 2019 v  Měšťanské besedě v  Plzni.

Přehled přihlášených staveb

A/ Novostavby budov

Autobusový terminál Plzeň-Šumavská

Autosalon Jaguar Land Rover, Plzeň

Chytré bydlení KLR@Plzeň

Mateřská škola Prokopa Holého, Stříbro

Požární zbrojnice, Kařez

Přístavba a rekonstrukce Základní a mateřské školy Sedlec, Starý Plzenec

Přístavba školní družiny, Plzeň-Újezd

Přístavba výtahu a sociálního zařízení – bezbariérové úpravy Gymnázia Luďka Pika, Plzeň

B/ Rekonstrukce budov

Hasičská zbrojnice, Chrást

Přestavba bývalé prodejny potravin a realizace nové pěší zóny, Třemošná

Rekonstrukce a nástavba provozní budovy firmy EPLcond a.s., Plzeň

Rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka, Plzeň

Rekonstrukce kina na víceúčelové kulturní zařízení Bio Střela, Plasy

Stavební úpravy a rozšíření MŠ Štěnovice

Technologický park DRONET – 1. etapa, Plzeň

C/ Stavby pro bydlení

Bytový dům Koterovská, Plzeň

Nová Valcha, Plzeň

Rezidence Blochovka, Starý Plzenec

Unicity, Plzeň

D/ Dopravní a inženýrské stavby

Bezbariérové pěší trasy při silnici III/11733, Kamenný Újezd

Modernizace trati Rokycany – Plzeň

Uzel Plzeň, přestavba osobního nádraží a mostů Mikulášská, Plzeň

E/ Průmyslové stavby

Přípravna potravin CrossCafe Original, Plzeň

Výrobní hala a kanceláře společnosti Stolfig, Chotěšov

Závod Intertell – 4. a 5. etapa, Janovice nad Úhlavou

F/ Sportovní a volnočasové stavby

Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec

Dostavba víceúčelové sportovní haly v areálu městské sportovní haly, Plzeň

Sportovní areál, Dobřany

G/ Veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi)

Obnova historického parku – Vrchlického sady, Klatovy

Obnova Lobezského parku, Plzeň

Oprava povrchu náměstí, Rabí

Rekonstrukce náměstí Svobody, Planá

O soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2018

Vyhlašovateli soutěže Stavba roku Plzeňského kraje jsou Plzeňský kraj a město Plzeň, odborným garantem je Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji.

Spoluvyhlašovateli jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obec architektů.

Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a primátora města Plzně Martina Baxy.

Přihlášené stavby soutěží v sedmi kategoriích:

A/ Novostavby budov,

B/ Rekonstrukce budov,

C/ Stavby pro bydlení,

D/ Dopravní a inženýrské stavby,

E/ Průmyslové stavby,

F/ Sportovní a volnočasové stavby,

G/ Veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi).

Odborná porota může přihlášené stavby přesunout mezi kategoriemi.

Odborná porota

V letošním ročníku soutěže v porotě zasedá architekt a urbanista Ing. akad. arch. Jiří Klokočka, který po emigraci vedl vlastní architektonickou kancelář v Belgii, zastával zde pozici urbanisty měst a obcí a založil magisterské studium urbanismu. Hodnotit přihlášené stavby budou také Ing. arch. David Leníček, který je autorem vítězných staveb v předchozích ročnících soutěže, Ing. Milan Froněk ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Ing. arch. Karel Hanzlík za Obec architektů (místo Ing. arch. Jana Soukupa, který z poroty odstoupil), Ing. arch. Miloslav Michalec, vedoucí odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje, Ing. arch. Edita Míková z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně a Ing. Jaromíra Škublová za Českou komoru inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Udělované ceny:

Titul Stavba roku Plzeňského kraje může (ale nemusí) odborná porota udělit v každé kategorii.

Nominované stavby se dále ucházejí o tyto ceny:
Cena poroty
Čestné uznání poroty
Cena hejtmana Plzeňského kraje
Cena primátora města Plzně
Cena Okresní hospodářské komory Plzeňsko
Cena svazu podnikatelů ve stavebnictví
Cena veřejnosti

Oceněné projekty v loňském ročníku soutěže

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2017 získaly multifunkční kulturní zařízení KINONEKINO v Plané v kategorii Rekonstrukce budov a komplex bytových a řadových domů Na Dražkách v Plzni v kategorii Stavby pro bydlení. Nejvíce hlasů v internetovém hlasování a tedy Cenu veřejnosti dostala Kaple Panny Marie Bolestné ve Vatěticích, která si zároveň vysloužila i Čestné uznání poroty. Druhé Čestné uznání poroty putovalo bytovému domu Světovar v Plzni. Cena poroty byla udělena smuteční síni v Plané. Hejtman Plzeňského kraje ocenil rekonstrukci secesního domu v Nečtinech a primátor města Plzně rekonstrukci domu se Šenkem a restaurací Lékárna v Plzni. Cenu Okresní hospodářské komory Plzeňsko získal prodejní sklad instalačního materiálu společnosti ELFETEX. Svaz podnikatelů ve stavebnictví věnoval cenu hale na výrobu elektrorozvaděčů společnosti EUROSOFT – Control.

Zdroj: Stavba roku PK

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *