Digitální gramotnost urychlí odstraňování rozdílů v odměňování mužů a žen

Ženy, které v roce 2020 absolvují univerzitu ve vyspělých zemích, by mohly být první generací, která odstraní rozdíl v odměňování žen a mužů během profesní kariéry, jak ukazuje nový výzkum společnosti Accenture.

Zpráva “Getting to Equal 2017” ukazuje, že by rozdíl v odměňování mohl být odstraněn již během desetiletí, pokud ženy využijí výhod tří faktorů vyrovnávajících kariérní uplatnění a pokud dostanou nezbytnou podporu z podnikatelského sektoru, od vlády i z akademických kruhů. Díky těmto změnám by se rozdíly v odměňování ve vyspělých zemích mohly setřít do roku 2044, čímž by se zkrátila doba nutná k dosažení rovnosti v odměňování o 36 let. V rozvíjejících se zemích by tyto změny mohly ubrat více než 100 let z doby nutné k dosažení rovnosti v odměňování, k níž by mohlo dojít do roku 2066 místo do roku 2168.

 

„Pracovní síla budoucnosti musí být rovnoprávnou pracovní silou. Rozdíl v odměňování mužů a žen je ekonomickým a konkurenčním imperativem, na němž záleží každému, a my musíme podniknout kroky nutné k tomu, abychom pro ženy vytvářeli významné příležitosti a odstranili tak rozdíl v odměňování rychleji,“ řekla Julie Sweet, generální ředitelka Accenture pro Severní Ameriku.

Výzkum Accenture zjistil, že v celosvětovém měřítku žena vydělává 100 $ na každých 140 $, které vydělá muž. K této nerovnováze přispívá ještě skutečnost, že u žen je mnohem méně pravděpodobné, že budou mít placenou práci (50 % u žen a 76 % u mužů). To přispívá k tzv. skrytému rozdílu v odměňování, který zvyšuje ekonomickou nerovnost mezi muži a ženami: výzkum ukazuje, že na každých 100 $, které vydělá žena, muž vydělá 258 $.

Výzkum také identifikuje několik klíčových faktorů, které ovlivňují schopnost ženy dosahovat rovnocenného odměňování ještě na univerzitě. V současné době je ve srovnání s jejich mužskými protějšky u studentek méně pravděpodobné, že si vyberou obor studia, o němž se domnívají, že nabízí možnost vysokých výdělků (27 % versus 40 %), že budou mít mentora (45 % versus 58 %), nebo že budou usilovat o pozice ve vyšším managementu (41 % versus 51 %). Kromě toho mladé ženy zaostávají, pokud jde o rychlé osvojování nových technologií (45 % versus 63 %), a také pokud jde o kurzy programování a kurzy výpočetní techniky (68 % versus 83 %).

Zpráva, která staví na výzkumu Accenture o odstraňování rozdílů mezi pohlavími na pracovišti z roku 2016, identifikuje tři výrazné urychlující faktory, které ženám pomohou eliminovat rozdíly v odměňování:

  • Vysoká digitální gramotnost – rozsah, v němž lidé využívají digitální technologie k propojování, učení a práci
  • Kariérní strategie – potřeba, aby ženy mířily vysoko, dělaly informovaná rozhodnutí a aktivně řídily svou kariéru
  • Seznamování se s novými technologiemi – příležitost získat lepší technologické a digitální dovednosti, aby postupovaly vpřed tak rychle, jako muži

Uplatnění těchto faktorů spolu s podporou jak od firem, tak i vlády a akademické sféry, by mohlo snížit rozdíl v odměňování mezi muži a ženami o 35 % do roku 2030, což by navýšilo příjem žen o 3,9 bilionů $.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *