Dešťová zahrádka, jezírko se vzdělávacími prvky. Další plzeňské školky budou hospodařit s dešťovou vodou

Do podzimní grantové výzvy Ani kapka nazmar se zapojily především školky, a to 23. MŠ ze Slovan, 57. MŠ z  Doubravky, 90. MŠ z  Lochotína a Soukromá mateřská škola z Božkova. Všechny se budou zabývat hospodařením s  dešťovou vodou na pozemku školky.

Nadační fond Zelený poklad podpořil v  podzimních grantových výzvách celkem 10 projektů v  celkové výši 1  233  680 Kč. Z  toho v  nejnovější grantové výzvě Ani kapka nazmar, která podporuje hospodaření s  dešťovými vodami, byly podpořeny 4 projekty ve výši 727  154 Kč. Dalších 6 projektů ve výši 506  528 Kč bylo podpořeno v  tradičním Základním grantovém programu a v  programu Nás učí příroda.

Do podzimní grantové výzvy Ani kapka nazmar se zapojily především školky, a to 23. MŠ ze Slovan, 57. MŠ z  Doubravky, 90. MŠ z  Lochotína a Soukromá mateřská škola z  Božkova. Všechny se budou zabývat hospodařením s  dešťovou vodou na pozemku školky.

A jak vypadají konkrétní projekty? U vchodu do 23. mateřské školy vznikne dešťová zahrada, bude se jednat již o druhou dešťovou zahrádku, kterou podpořil Nadační fond Zelený poklad u mateřské školy v Plzni. Co to vlastně je ta dešťová zahrada? „Jedná se o terénní prohlubeň, kam stéká a je zadržována voda z  okolí. V  prohlubni musí být vysázené místně vhodné vlhkomilné rostliny, jejichž kořenový systém pomáhá zadržovat vodu a navíc i dešťovou vodu filtruje. Zadržení a následný výpar dešťové vody přispívá ke zvýšení retenční schopnosti krajiny, zlepšení mikroklimatu a také ke snížení rizika povodní. Dešťové zahrady u nás moc známé nejsou, ale ve světě jsou stále populárnější. U 23. MŠ vysadí ještě navíc ovocný sad a dotaci získala mateřská škola v  požadované výši 200  000 Kč,“ vysvětluje hydrobiolog a člen správní rady NF Zelený poklad RNDr. Jindřich Duras PhD.

V  57. MŠ začnou chytat dešťovou vodu do sudů a podzemní nádrže. Ten samý záměr mají v  Soukromé mateřské škole v  Božkově. Zde navíc plánují, že voda bude kontrolovaně upouštěna do kaskádovitě spádovaných vzdělávacích prvků a následně se bude hromadit v  jezírku, kde bude její poměrná část využita k  zalévání zahrady. V  současné době jsou obě zahrady zalévány vodou z  vodovodního řadu, což se díky podpořeným projektům změní.

V  90. MŠ plánují na jedné části školkového pavilónu vybudovat extenzívní zelenou střechu. Správní rada podpořila 1.etapu vybudování zelené střechy ve výši 188  000 Kč. „Jsme velmi rádi, že o grantovou uzávěrku Ani kapka nazmar je zájem a doufáme, že k  propagaci uzávěrky mezi další zájemce z  řad plzeňských škol a školek, ale i potenciálních dárců přispěje i venkovní výstava, která je do konce roku k  vidění před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje,“ říká k  tomu předsedkyně správní rady Nadačního fondu Zelený poklad Ing. Lucie Davídková.

Na výstavě jsou představeny jednotlivé možnosti, jak mohou školy a školky hospodařit s  dešťovými vodami, výstava vznikla totiž díky adopční kampani, na kterou přispělo celkem 15 firem a institucí včetně zřizovatele Nadačního fondu Zelený poklad Statutárního města Plzně. Další uzávěrka grantového programu Ani kapka nazmar je plánována na duben 2019. (tz)

Foto Nadační fond Zelený poklad

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *