Dešťová zahrádka, jezírko se vzdělávacími prvky. Další plzeňské školky budou hospodařit s dešťovou vodou

Do podzimní grantové výzvy Ani kapka nazmar se zapojily především školky, a to 23. MŠ ze Slovan, 57. MŠ z  Doubravky, 90. MŠ z  Lochotína a Soukromá mateřská škola z Božkova. Všechny se budou zabývat hospodařením s  dešťovou vodou na pozemku školky.

Nadační fond Zelený poklad podpořil v  podzimních grantových výzvách celkem 10 projektů v  celkové výši 1  233  680 Kč. Z  toho v  nejnovější grantové výzvě Ani kapka nazmar, která podporuje hospodaření s  dešťovými vodami, byly podpořeny 4 projekty ve výši 727  154 Kč. Dalších 6 projektů ve výši 506  528 Kč bylo podpořeno v  tradičním Základním grantovém programu a v  programu Nás učí příroda.

Do podzimní grantové výzvy Ani kapka nazmar se zapojily především školky, a to 23. MŠ ze Slovan, 57. MŠ z  Doubravky, 90. MŠ z  Lochotína a Soukromá mateřská škola z  Božkova. Všechny se budou zabývat hospodařením s  dešťovou vodou na pozemku školky.

A jak vypadají konkrétní projekty? U vchodu do 23. mateřské školy vznikne dešťová zahrada, bude se jednat již o druhou dešťovou zahrádku, kterou podpořil Nadační fond Zelený poklad u mateřské školy v Plzni. Co to vlastně je ta dešťová zahrada? „Jedná se o terénní prohlubeň, kam stéká a je zadržována voda z  okolí. V  prohlubni musí být vysázené místně vhodné vlhkomilné rostliny, jejichž kořenový systém pomáhá zadržovat vodu a navíc i dešťovou vodu filtruje. Zadržení a následný výpar dešťové vody přispívá ke zvýšení retenční schopnosti krajiny, zlepšení mikroklimatu a také ke snížení rizika povodní. Dešťové zahrady u nás moc známé nejsou, ale ve světě jsou stále populárnější. U 23. MŠ vysadí ještě navíc ovocný sad a dotaci získala mateřská škola v  požadované výši 200  000 Kč,“ vysvětluje hydrobiolog a člen správní rady NF Zelený poklad RNDr. Jindřich Duras PhD.

V  57. MŠ začnou chytat dešťovou vodu do sudů a podzemní nádrže. Ten samý záměr mají v  Soukromé mateřské škole v  Božkově. Zde navíc plánují, že voda bude kontrolovaně upouštěna do kaskádovitě spádovaných vzdělávacích prvků a následně se bude hromadit v  jezírku, kde bude její poměrná část využita k  zalévání zahrady. V  současné době jsou obě zahrady zalévány vodou z  vodovodního řadu, což se díky podpořeným projektům změní.

V  90. MŠ plánují na jedné části školkového pavilónu vybudovat extenzívní zelenou střechu. Správní rada podpořila 1.etapu vybudování zelené střechy ve výši 188  000 Kč. „Jsme velmi rádi, že o grantovou uzávěrku Ani kapka nazmar je zájem a doufáme, že k  propagaci uzávěrky mezi další zájemce z  řad plzeňských škol a školek, ale i potenciálních dárců přispěje i venkovní výstava, která je do konce roku k  vidění před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje,“ říká k  tomu předsedkyně správní rady Nadačního fondu Zelený poklad Ing. Lucie Davídková.

Na výstavě jsou představeny jednotlivé možnosti, jak mohou školy a školky hospodařit s  dešťovými vodami, výstava vznikla totiž díky adopční kampani, na kterou přispělo celkem 15 firem a institucí včetně zřizovatele Nadačního fondu Zelený poklad Statutárního města Plzně. Další uzávěrka grantového programu Ani kapka nazmar je plánována na duben 2019. (tz)

Foto Nadační fond Zelený poklad

  •  

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *