CHKO Brdy: Kudy povedou naučné stezky a cyklostezky

Brdy_50000_cyklostezky

Správa CHKO Brdy a Újezdní úřad Brdy připravily návrh koncepce cyklostezek a turistických stezek na území CHKO Brdy pro bývalý vojenský újezd Brdy.

Návrh koncepce je založený na nezastavitelnosti Brd. Základem koncepce je umístění veškeré technické infrastruktury (parkoviště) a turistického zázemí (restaurace, ubytování, infocentra) v okolních obcích či na hranici CHKO Brdy. Smyslem koncepce je respekt k úžasné Brdské přírodě a návštěvníkům prezentovat přírodu bez zbytečných zásahů civilizace. Koncepce je nastavena tak, aby hlavně u cyklostezek, které budou moci samozřejmě využívat i pěší turisté, byl zajištěn výjezd do všech okolních obcí. Tím se tvůrci vyrovnali s tím, že nebudou muset upravovat značení podle vývoje nástupních míst v okolních obcích, které nemůžou výrazně ovlivnit. Nástupní místa do Brd se budou z technických a finančních důvodů teprve profilovat a bude nějakou dobu trvat, které z nástupních míst se ukáže jako více či méně využívané a frekventované. Zároveň tímto systémem automaticky propojí území CHKO Brdy s vnějším okolím. Momentálně se zdá, že nejvíce připravené, i vzhledem ke své poloze, jsou obce Strašice a Obecnice. Tvůrci samozřejmě vzali i v potaz skutečnost, že návštěvníci vzhledem k civilnímu režimu nemusí respektovat značení a mohou se pohybovat ve volném terénu podle libosti.  

Při stanovení koncepce se musely vzít v potaz skutečnosti, bránící vstupu veřejnosti do části území. Především nebude zpřístupněna část území od silnice Obecnice – Valdek směrem k Jincům, kde bude zřízeno posádkové cvičiště s trvalým zákazem vstupu. Zákaz vstupu bude dále platit do malých uzavřených areálů jako je např. meteoradar Praha, vysílač na Sádce či vojenské zařízení na Americe a Reservě. Stejně tak nebudou zpřístupněny vodní nádrže, jako např. Pilská, Lázská a Octárna, kde zůstane stávající režim z důvodu ochrany zdroje pitné vody. Pohyb na dopadových plochách bude omezen vstupem po vyznačených stezkách z důvodu pyrotechnické zátěže.

 

Vlastní značení cyklostezek je založeno na bohaté nabídce zpevněných cest. Základem cyklostezek je okruh Obecnice – Zaječov – Okrouhlík – Strašice – Kamenná – Kolvín –Na Rovinách – Bor – směr Třemošná a Obecnice. Z tohoto okruhu jsou bohaté nájezdy a výjezdy do všech okolních obcí, směrem do Příbrami do Kozičína a Orlova. Okruh je dále podélně rozdělen cestou Aliance a cestou přes Jordán dále směrem do Třítrubeckého údolí ke Strašicím a Padrtím a dále v několika místech napříč. Vzniká tak odhadem nadstandardních atraktivních 450 km cyklostezek, kdy cyklisté mohou využívat jednotlivé okruhy dle svého uvážení, s možností výjezdu do jakékoliv obce při okraji s turistickým zázemím.

U turistického značení tvůrci dospěli ke kombinaci naučných stezek s klasickým značením, ve snaze lépe přiblížit turistům Brdy jako přírodní a historickou lokalitu a tím i vlastní území více zatraktivnit. Základem budou dvě naučné stezky a hřebenová cesta od Jinců až po Padrťsko.

První naučná stezka s pracovním názvem „Po stopách československého dělostřelectva“ představí návštěvníkům okolí dopadových ploch. Jedním z hlavních bodů na stezce bude pěchotní srub na Jordánu (zde se bude naučná stezka setkávat s cyklostezkou), kde se uvažuje o stále expozici a venkovní expozici vojenské techniky. Naučná stezka bude dlouhá cca do 10 km.

Brdy_50000_naucne_resize

Druhá naučná stezka bude směrem od Strašic k Padrťským rybníkům a má pracovní název „Po stopách vysídlených brdských obcí“. Smysl je podobný, vedle přírodních zajímavostí přiblížit návštěvníkům historii této oblasti. Hlavním magnetem na trase bude muzeum Středních Brd ve Strašicích. V budoucnu by zde měl vzniknout i Dům přírody na loveckém zámečku Tři Trubky. Celá stezka bude dlouhá do 25 km.

Obě stezky budou propojeny centrální částí Brd a budou nabízet úžasné přírodní vyhlídky a budou se také potkávat s cyklostezkami, aby i cyklisté mohli bez omezení vstoupit na tyto trasy. Návštěvníci podle potřeb nebudou odkázaní na nutnost absolvovat celou trasu a budou moci vždy někam odbočit a tzv. se odklonit, či zkrátit svojí trasu, nebo prodloužit.

Nástup na naučné stezky bude zajištěn trasy výhradně pro pěší, z jižní trasy propojením obcí a naučných stezek na hřebenovou cestu od Jinců po Slonoveckých hřebenech do Obecnice, dále po Třemošenských hřebenech směrem k Pilské nádrži na Zavírku, Skelnou huť a Plešské hřebeny a dále po hřebenech směrem k Praze a následně napojením na naučnou stezku. Severní strana bude řešena individuélně z jednotlivých obcí. Princip bude tedy podobný jako u cyklostezek, návštěvník bude mít vždy možnost upravit si trasu a zamířit do jakékoliv obce podle svých potřeb.

CHKO Brdy bude tedy pro turisty průchozí na jakoukoliv světovou stranu. Koncepce je nastavena tak, aby všechny obce měly stejně nastavené podmínky pro budoucí turistické využití CHKO Brdy a nikdo nebyl zvýhodňován.

Do návrhu můžou být zakomponovány ještě požadavky některých obcí, se kterými nebyla koncepce ještě projednána vč. KČT, který provádí průzkum terénu. KČT by měl být zároveň značkařem a správcem turistického značení. Značení bude zahájeno příští rok a pravděpodobně bude definitivně vyznačeno v roce 2017, podle konce pyrotechnické sanace. Definitivní verzi, která by měla být dokončena v tomto roce, musí schválit vlastník dotčených pozemků, který tedy bude mít ke koncepci turistického značení poslední slovo. Souhlas se značením tras musí udělit i Správa CHKO Brdy.

Na těchto webových stránkách Vás budeme informovat o aktuální situaci se zpřístupněním území a vedením jednotlivých tras.

www.brdy.ochranaprirody.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *