Budoucnost bude patřit technologiím – od lidí a pro lidi, předpovídá Accenture Technology Vision 2017

Stále rychlejší rozvoj technologií zaměřených na člověka v rámci umělé inteligence, digitálních ekosystémů a tržišť, posílí úlohu lidí a bude hnacím motorem transformace podnikání i společnosti.

Lidé mají v rukou moc utvářet a používat technologie tak, aby dosáhli změny k lepšímu a přetvářeli podnikání i společnost. Tak tomu je podle Accenture Technology Vision 2017, technologické studie společnosti Accenture. Ta již tradičně předpovídá nejvýznamnější trendy v oblasti technologií, které budou lidé využívat a které vyvolají během následujících tří let zásadní posun v podnikání. Téma letošní zprávy “Technologie pro lidi” je výzvou k činu pro lídry v oblasti podnikání a technologií, aby aktivně navrhovali a řídili technologie, které by zvyšovaly a rozšiřovaly lidské schopnosti. Studie uvádí, že jsme svědky zrodu technologie od lidí pro lidi – technologie, která plynule předvídá naše potřeby a poskytuje maximálně personalizované zážitky.

„Závratné tempo technologických změn přináší největší vynálezy od úsvitu informačního věku,” uvedl Paul Daugherty, ředitel pro technologie a inovace společnosti Accenture. „Tím, že technologie přetváří to, jak pracujeme a žijeme, přináší významné výzvy pro společnost a vytváří nové příležitosti. V konečném důsledku mají lidé kontrolu nad vytvářením změn, které ovlivní naše životy. My zastáváme optimistický pohled na věc a domníváme se, že vnímaví a zodpovědní manažeři zajistí, že budou mít nové technologie pozitivní dopad.“

V rámci Technology Vision společnost Accenture provedla průzkum mezi vice než 5400 vedoucími pracovníky v oblasti podnikání a IT na celém světě. Téměř devět z deseti respondentů (86 procent) uvedlo, že i když jednotlivé technologie rychle postupují kupředu, průlomy v oblasti inovací vytváří právě multiplikační efekt těchto technologií.

Technology Vision podrobně popisuje způsob, jímž mohou lidé díky pokroku v oblastech umělé inteligence, internetu věcí a analytiky objemných dat navrhovat technologii, která je schopná se učit přemýšlet více jako lidé, být neustále v souladu s jejich touhami a potřebami a pomáhat je prosazovat. Tento přístup k technologii zaměřený na člověka se v podnikání vyplatí, protože přední společnosti přetransformují své vztahy z poskytovatele na partnera – a zároveň se přetransformují zevnitř.

CVS Health je jedním z příkladů společnosti, která zavedla přístup zaměřený na lidi – v tomto případě proto, aby zlepšila zdravotní péči. Její mobilní aplikace kompatibilní s chytrými hodinkami nastavuje zákazníkům personalizované upomínky braní léků, fotografuje jejich recepty, aby tak urychlila doplňování léků a naskenuje jejich průkaz pojištěnce, aby měli lékárníci aktuální informace. V odvětví, které bylo dlouho spojováno s neosobním přístupem a dlouhými čekacími dobami, společnosti jako CVS Health umožňují posílení jednotlivce v rámci osobní zdravotní péče, a zároveň budují užší vztahy mezi lékaři a pacienty.

Technology Vision určuje pět stěžejních technologických trendů, které jsou klíčové pro úspěch v podnikání v dnešní digitální ekonomice:

  • Umělá inteligence (AI) je novým uživatelským rozhraním (UI). Přichází období zralosti umělé inteligence (AI – Artificial Intelligence), která řeší velké i malé problémy zjednodušením nebo interakcí a jejich smart provedením. AI se stává novým uživatelským rozhraním (UI – User Interface) a podporuje tak způsob, jakým provádíme transakce v systémech a jak v nich komunikujeme. 79 procent respondentů průzkumu souhlasí s tím, že AI přinese revoluci ve způsobu, jak získávají informace od zákazníků a jak s nimi komunikují.
  • Design zaměřený na člověka. Rozhodnutí o designu technologií jsou přijímána lidmi pro lidi. Technologie se přizpůsobuje tomu, jak se chováme, a učí se od nás, aby zlepšila naše životy, které jsou díky ní bohatší a přinášejí nám větší naplnění. Osmdesát procent řídících pracovníků v průzkumu souhlasí, že organizace musí pochopit nejen to, kde jsou lidé dnes, ale také to, kde chtějí být, musejí tedy přizpůsobit technologii tak, aby je provázela k dosažení žádoucích výsledků.
  • Ekosystémy jako makrokosmy. Platformové společnosti, které poskytují jednotný přístupový bod k více službám, úplně rozbily pravidla toho, jak společnosti fungují a konkurují si. Nejen, že společnosti potřebují platformovou strategii, potřebují i bohatý a robustní přístup, aby mohly v této informační éře zaujmout vůdčí postavení. Již teď více než čtvrtina (27 %) řídících pracovníků v průzkumu uvedla, že digitální ekosystémy přetvářejí způsob, jakým jejich organizace přinášejí hodnotu.
  • Tržiště pracovní síly. Počet pracovních platforem na zakázku a online řešení pro řízení práce strmě stoupá. V důsledku toho progresivní společnosti rozpouštějí tradiční hierarchie a nahrazují je trhy pracovních talentů, což je zase motorem nejvýraznější hospodářské transformace od průmyslové revoluce. Důkaz: Osmdesát pět procent řídících pracovníků v průzkumu uvedlo, že plánuje během dalšího roku zvýšit využití nezávislých pracovníků na volné noze.
  • Krok do neznáma. Aby uspěly v digitální ekonomice, musejí se podniky vydat na neprobádané území. Místo toho, aby se zaměřily pouze na zavádění nových výrobků a služeb, měly by přemýšlet v širším měřítku – chopit se příležitostí a zavést pravidla a normy pro zcela nová odvětví. Ve skutečnosti 74 procent řídících pracovníků v průzkumu uvedlo, že jejich organizace vstupuje do zcela nových digitálních odvětví, která musejí být teprve vymezena.

Společnost Accenture již téměř 17 let systematicky zkoumá podnikatelské prostředí, aby identifikovala vznikající trendy v oblasti technologií, které mají největší potenciál provést zásadní posun v podnicích a odvětví. Více informací o letošní studii najdete na adrese www.accenture.com/technologyvision nebo sledujte naši konverzaci na Twitteru na #TechVision2017.

Více o metodologii

Zprávy Technology Vision společnosti Accenture se každoročně vytvářejí v Accenture Labs. U zprávy pro rok 2017 výzkumný proces zahrnoval shromáždění vstupů od Externího poradního výboru pro Technology Vision, skupiny více než dvou desítek zkušených jednotlivců z veřejného i soukromého sektoru, akademické sféry, společností obchodujících s rizikovým kapitálem a podnikatelských společností. Kromě toho tým Technology Vision vedl rozhovory s vůdčími osobnostmi v oblasti technologie a s odborníky daných odvětví, stejně jako s téměř stovkou čelních představitelů společnosti Accenture.

Zároveň tým Accenture Research realizoval globální online průzkum s více než 5400 řídících pracovníků v oblasti podnikání a IT z 31 zemí a 16 různých odvětví, aby zachytil jejich jedinečné pohledy na přijímání nastupujících technologií. Průzkum pomohl určit základní problémy a priority pro přijímání technologií a investice do nich. Respondenti byli většinou vysoce postavení řídící pracovníci a ředitelé, s hlavní rolí ve funkční oblasti či v oblasti daného podnikání, a to ve společnostech s ročními příjmy alespoň 500 milionů USD, přičemž většina společností měla roční příjmy vyšší než 6 miliard USD.

 

Accenture je globální společnost poskytující široké spektrum odborných služeb a řešení v oblasti strategických, konzultačních, digitálních a technologických služeb.  Díky kombinaci jedinečných zkušeností a obsáhlých znalostí napříč více než 40 průmyslovými odvětvími s rozsáhlým výzkumem nejúspěšnějších světových firem, Accenture dokáže řešit propojení byznysu a technologií s cílem pomoci klientům zvýšit jejich výkon a vytvořit udržitelnou hodnotu pro jejich akcionáře. Inovativní služby společnosti Accenture zajišťuje více než 384 000 zaměstnanců ve více než 120 zemích.

Mohlo by se vám líbit...

1 odpověď

  1. Umělá inteligence a průmysl 4.0 v západních médiích všechny tyto problémy vyřeší. Pokud o něčem píší na západě, tak to musí být zaručeně pravda a nic než pravda…
    I takhle tam vnímají umělou inteligenci:
    https://m.youtube.com/watch?v=ZxXnuPTMJ1M

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *