Buď fit, seniore!

V Plzni bude v nejbližší době spuštěn projekt s názvem Buď fit seniore. Iniciátorem je první městský obvod, jeden ze dvou největších městských obvodů co do počtu obyvatel. Starším lidem chce nabídnout pravidelné cvičební aktivity pod vedením profesionálů v průběhu celého roku. Spoluúčastí magistrátního odboru sociálních služeb má být projekt dostupný i pro seniory z jiných městských částí.

„S prvním obvodem spolupracuje městská správa v oblasti sociálních služeb především při
akcích pro veřejnost. Jeho aktivita v podobě nového projektu pro seniory je unikátní. Proto odbor sociálních služeb přijal nabídku na partnerství s finanční spoluúčastí, jejíž transfer muselo schválit městské zastupitelstvo,“ uvádí Eva Herinková, náměstkyně pro oblast školství a sociálních věcí, a přidává jeden z argumentů pro budoucí spolupráci: „Skupinová pohybová aktivita předchází sociálnímu vyloučení seniorů. Nemusí trávit čas osamoceně doma, ale aktivně se svými vrstevníky. Jedná se o činnosti, které spadají do oblasti sociálně aktivizačních služeb.“

Městský obvod Plzeň 1 považuje podle místostarosty Jiřího Uhlíka za důležité věnovat se
ve své samosprávné činnosti seniorům, a to nejen s ohledem na demografický vývoj, ale ze samé podstaty, kdy generace dříve narozených tvoří zhruba čtvrtinu veškeré populace nejen v Plzni. „Naším záměrem je nabídnout spoluobčanům možnost, jak aktivně na území našeho obvodu stárnout,“ říká Uhlík a nezastírá, že se nechali inspirovat občanským sdružením Buď

Fit Seniore pod vedením zakladatele a dlouholetého profesionála v oblasti fitness Davida Hufa. V roce 2007 ve spolupráci s Městskou částí Praha 6 založil pilotní projekt Cvičení pro seniory, který se v následujících letech výrazně rozšířil a od roku 2009 je organizován také ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy.

Filozofií projektu je poskytnout seniorům možnost pravidelných vhodných cvičebních aktivit pod vedením profesionálů, a to nikoli nárazově, ale v průběhu celého roku. „Velkým benefitem je cvičení venku na čerstvém vzduchu ve vybraných a k tomu určených vhodných lokalitách městských parků, lesoparků a lesů. Městský obvod Plzeň 1 má historicky vytvořeny na svém katastrálním území rekreačně kondiční okruhy a ty bychom rádi využili pro tento projekt. Také bychom rádi na okruzích vybudovali hřiště pro další aktivity seniorů,“ přibližuje projekt místostarosta. Využíván by měl být pro cvičení i velký sál bazénu na Lochotíně.

Cvičení je určené pro lidi starší 55 let. Pro ně bude připraveno několik aktivit, které se navzájem propojují a kombinují, jako jsou například nordic walking, cvičení na fitness hřištích, s velkými míči, zdravotní cvičení nebo sportovní hry seniorů. „Pravidelné cvičení je prokazatelně prevencí stařecké demence a Alzheimerovy choroby. Má pochopitelně pozitivní efekt na mozek, protože napomáhá jeho okysličování. A navíc fyzická aktivita zlepšuje náladu. Většina lékařských studií potvrzuje, že senioři, kteří zůstali fyzicky aktivní, jsou i v pokročilém věku v dobré duševní kondici,“ připomíná Alena Hynková, vedoucí odboru sociálních služeb magistrátu.

Informace o dílčích aktivitách zájemci získají začátkem jara prostřednictvím webových stránek Městského obvodu Plzeň 1 a Sociální služby města Plzně nebo v letácích, u nichž se počítá s distribucí na jednotlivé pobočky Svazu důchodců nebo kluby seniorů.

Na projektu se vedle prvního městského obvodu a magistrátního odboru sociálních služeb podílejí i další subjekty, jako je například Plavecká škola Slávie VŠ Plzeň.

Zdena Kubalová

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *