Bohoslužba k 700. výročí narození Karla IV. bude v chrámu sv. Víta 14. května

Mezinárodní oslavy Otce vlasti Karla IV. vyvrcholí slavnou mší svatou za vlast, kterou spolupořádá Arcibiskupství pražské. V sobotu 14. května 2016 ji bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 11.00 hodin za účasti nejvyšších představitelů našeho státu i zástupců starých panovnických rodů Evropy.

 

 

Přístup do katedrály je z bezpečnostních důvodů možný v rozmezí od 9.00 hodin do 10.30 hodin pouze přes Prašný most a IV. nádvoří Pražského hradu. Pro poutníky bude vyhrazena nová část katedrály, kde budou umístěny obrazovky. (Na II. nádvoří Hradu, v blízkosti kašny, bude umístěno několik bezpečnostních rámů k osobní prohlídce, potřebné ke vstupu do katedrály. Prosíme poutníky, aby tuto skutečnost zohlednili a pamatovali na ni při balení svých zavazadel.)

 

Pozvání ke koncelebraci přijali arcibiskupové a biskupové zemí spjatých s karlovskou tradicí. Obětní dary ponesou děkani zakládajících fakult Univerzity Karlovy v Praze. Při bohoslužbě zazní v podání Filharmonie Hradce Králové a dvou spojených švýcarských sborů (Zürcher Konzertchor a Glariseggerchor) Glagolská mše Leoše Janáčka. Bohoslužbu bude v přímém přenosu vysílat Česká televize.

 

Glagolská mše

Slavnou Glagolskou mši složil Janáček během tří srpnových večerů intenzivní práce. Zásadním podnětem byla výzva olomouckého arcibiskupa Leopolda Prečana, který chtěl, aby Janáček přispěl ke zkvalitnění chrámové hudby novou kompozicí. Dílo tehdy ještě bez autorových finálních úprav poprvé zaznělo v sále brněnského Stadionu 5. prosince 1927. V podání Filharmonie Hradec Králové a dalších umělců včele s Gabrielou Beňačkovou zazní tato prvotní verze Janáčkovy kompozice během slavnostní bohoslužby k 700 let výročí narození Karla IV.

Oslavy „Národního výročí“ a akce s nimi spojené si kladou za cíl rozšířit obecné povědomí o Karlu IV. a o přínosech jeho vlády v oblasti rozvoje naší země – kultury i hospodářství. Zdůrazněny mají být jeho diplomatické schopnosti jako protiváha agresi a válkám. Celý projekt chce v neposlední řadě zviditelnit Českou republiku v Evropě jako zemi s hlubokou a silnou evropskou tradicí se vztahem k nadčasovým hodnotám.

 

Další akce k výročí Karla IV.

Arcibiskupství pražské se podílí také na několika dalších akcích, které jsou se 700. výročím narození Karla IV. spojeny. Je to zejména komentovaná prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově (8. května, 14.45), výstava „Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV.“, Národní technické muzeum (od 12. května), komentované prohlídky pražských chrámů založených Karlem IV. (14. a 15. května), či výstava „Císař Karel IV. 1316-2016“, Národní galerie v Praze/Valdštejnská jízdárna (od 15. května) nebo vydání několika publikací spojených s životem a dílem českého krále a římského císaře Karla IV.

Aleš Pištora

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *