Baroko všemi smysly můžete zažít na krajském úřadě

V prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje byl v pondělí 25. 1. 2016 slavnostně představen projekt „Západočeské baroko“, který vznikl z iniciativy Plzeňského kraje a je v gesci jeho odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Plzeňský kraj bude podporovat nejen stěžejní akci „9 týdnů baroka“, ale prostřednictvím dotačního Programu podpory kultury v Plzeňském kraji též další akce pořádané v letních měsících představující nejen barokní krásy našeho kraje, ale i barokní kulturu, která měla v Čechách svoji specifickou podobu. Na projektu bude kraj spolupracovat i se společností Plzeň 2015.

Projekt představili členové Rady Plzeňského kraje. Podle náměstka hejtmana Jiřího Stručka projekt nepochybně pomůže dalšímu rozvoji cestovního ruchu v regionu. Člen Rady Plzeňského kraje Jaroslav Šobr zmínil, že představovaný projekt je pokračováním úspěšné regionální linie projektu v rámci Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 s názvem „Baroko“. Zdůraznil také význam projektu „9 týdnů baroka“, který se uskutečnil na památkových objektech v Plzeňském kraji.

Slavnostnímu představení projektů byla přítomna též náměstkyně ministra kultury Anna Matoušková, která mj. poděkovala Plzeňskému kraji za popularizaci barokních památek plzeňského regionu a popřála novému projektu mnoho spokojených návštěvníků.

Ředitelka Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici Irena Bukačová informovala, že bývalý cisterciácký klášter v Mariánské Týnici, jehož projektantem byl Jan Santini Aichel, se stane od roku 2016 Centrem barokní kultury plzeňského regionu. Ve svém programu se zaměří na tři priority – poznání, prezentace a péče o specifický obor kulturního dědictví, které patří k základním charakteristikám regionu. Muzeum bude vytvářet studijní zázemí pro poznání baroka, pomáhat při jeho prezentaci a organizovat programy, které budou mít vzdělávací, osvětový a dokumentační ráz.

V rámci slavnostní akce byla též pokřtěna dvě díla mapující baroko v plzeňském regionu, která vznikla za finanční podpory Plzeňského kraje. Prvním byla kniha známého fotografa Václava Hynčíka „Baroko“, druhým pak nové DVD „Plzeňský kraj opředený kouzlem baroka – Jan Blažej Santini Aichl“ autorů Aleny Jílkové a Vladimíra Nového, které vzniklo v Centru informatizace a výpočetní techniky Západočeské univerzity v Plzni. Patronkou obou děl se stala vedoucí Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Alena Svobodová.

Alena Svobodová přítomné informovala o jednotlivých aktivitách zahrnutých do projektu, a to nejen kulturních, ale i v oblasti cestovního ruchu. „Je důležité, aby akce pořádané v rámci našeho projektu zachovávaly stejnou vysokou kvalitu a úroveň, na kterou byli návštěvníci zvyklí v minulém roce, což budeme při podpoře jednotlivých akcí sledovat a vyžadovat. Aby návštěvníci mohli opravdu zažívat Baroko všemi smysly,“ uvedla Svobodová.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *