Železná Ruda a Němčovice – tam třídí odpad nejlépe

 

Dnes byly vyhlášeny výsledky již dvanáctého ročníku soutěže obcí a měst Plzeňského kraje v třídění odpadů. Slavnostní ocenění obcí a měst Plzeňského kraje, které jsou zapojeny v soutěži na podporu třídění odpadů pod názvem „My už třídit umíme!“, se uskutečnilo v historických prostorách Plaského kláštera. Organizátoři zvolili tento objekt pro slavnostní ceremoniál záměrně, aby připomněli, že odkazem pro budoucí generace by neměly být hory odpadků, ale hodnoty, na které i naše budoucí generace budou pohlížet s obdivem. V loňském roce proběhlo finálové vyhlášení v klášteře v Kladrubech a předloni v Chotěšovském klášteře.

Soutěž již po dvanácté vyhlásil Plzeňský kraj a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, kteří společně realizují projekt na podporu a rozvoj třídění odpadů. Smyslem soutěže je více zapojit samosprávy obcí, v čele se starosty a starostkami, do aktivit odpadového hospodářství a ocenit nejlepší města a obce Plzeňského kraje v třídění odpadů, především pak papíru, skla, plastů a nápojového kartonu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Stejně jako v loňském roce, tak i v letošním ročníku, byly do soutěže automaticky zařazeny všechny obce a města, které byly v roce 2016 zapojeny do celorepublikového systému třídění a využití odpadů společnosti EKO-KOM, a.s. Soutěže se zúčastnilo celkem 488 obcí a měst kraje. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií – v první kategorii soutěžily obce do 1000 obyvatel, ve druhé pak města a obce nad 1000 obyvatel.

Zásadním kritériem pro hodnocení bylo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla navíc i hustota sběrné sítě nebo sběr kovových odpadů. Samotné hodnocení je provedeno na základě údajů poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování za stanovené období. Obec získává výsledné body, jež jsou součtem bodů z osmi soutěžních kategorií – tří hlavních a pěti doplňkových. Podle počtu výsledných bodů se stanovuje celkové pořadí v souboru obcí. V rámci slavnostního ceremoniálu bylo oceněno 15 nejlepších menších obcí do tisíce obyvatel a 10 nejlepších obcí a měst nad tisíc obyvatel.

Všechny oceněné obce převzaly ze strany radní Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí Radky Trylčové a zástupců společnosti EKO-KOM, a.s. diplomy za svá umístění, upomínkové předměty a první tři vítězné obce v každé kategorii dostaly finanční odměnu ve výši 10 tisíc Kč (třetí místo), 20 tisíc Kč (druhé místo) a 30 tisíc Kč (první místo) v obou kategoriích.

 

A jaké jsou výsledky soutěže v třídění obcí za rok 2016? 

 

v kategorii malých obcí do 1 000 obyvatel je pořadí následující:

 

  • místo a nejlepší v třídění odpadů v Plzeňském kraji patří obciNĚMČOVICE

 

  • na místě se umístila obec ČILÁ

 

  • na místě se umístila obecMODRAVA

    

 

Pořadí na dalších místech je následující:

 

4. Obec Sebečice
5. Obec Hradiště
6. Obec Olbramov
7. Obec Srní
8. Obec Terešov
9. Obec Lhotka u Radnic
10. Obec Zvíkovec
11. Obec Ostrovec-Lhotka
12. Obec Kamenec
13. Obec Chlum
14. Obec Kakejcov
15. Obec Hamry

 

 

v kategorii velkých obcí nad 1 000 obyvatel je pořadí následující:

 

  • místo a nejlepší v třídění odpadů v Plzeňském kraji je město ŽELEZNÁ RUDA

 

  • na místě se umístila obec LOSINÁ

 

  • na místě se umístila obecŠTĚNOVICE

 

Pořadí na dalších místech je následující:

 

4. Obec Merklín
5. Město Nalžovské Hory
6. Město Mýto
7. Obec Blížejov
8. Obec Holýšov
9. Město Zruč – Senec
10. Obec Hromnice

 

 

Po celých dvanáct let, co soutěž trvá, se Plzeňský kraj pohybuje v celorepublikovém hodnocení na předních místech. V roce 2011 byl dokonce vítězem v rámci pomyslného srovnání všech krajů ČR. Před dvanácti lety, kdy vlastní krajská soutěž v třídění odpadů obcí začínala, vytřídil každý obyvatel kraje za rok průměrně 32 kg papíru, skla, plastů a nápojového kartonu. V současné době se toto množství pohybuje o více než čtrnáct kilogramů výše. V roce 2016 se každému obyvateli Plzeňského kraje podařilo vytříditv průměru 46,1 kg papíru, plastů, skla a nápojového kartonu do barevných kontejnerů, sběrných dvorů, výkupen apod. Přestože Plzeňský kraj nestojí v současnosti na stupních vítězů, stále se jeho výsledky pohybují nad celorepublikovým průměrem, který loni činil 44,8 kg na obyvatele. Plzeňský kraj byl v roce 2016 nejlepší ve výtěžnosti barevného skla, celkově se umístil ve výtěžnosti papíru, skla, plastů a nápojového kartonu na jednoho obyvatele za kalendářní rok na pátém místě v rámci všech krajů v ČR.

 

Každý obyvatel Plzeňského kraje vytřídil v loňském roce 13,9 kg plastů, 18,3 kg papíru,  13,6 kg skla a 0,3 kg nápojového kartonu. Tyto výsledky jasně ukazují, že pokud jsou v obcích a městech vytvořeny kvalitní podmínky pro třídění odpadů, podpořené pravidelnou osvětou veřejnosti, jsou lidé motivováni velmi dobře svoje odpady třídit. A právě toto je cílem dlouholetého projektu v Plzeňském kraji.

 

Texty k foto:

  1. misto_nad_1000 obyvatel získala Železná Ruda – Cenu  převzal starosta Železné Rudy Michal Šnebergr, cenu mu předává Martina Filipová z Ekokomu (první fotografie)
  2. misto_do_1000 obyvatel – Cenu za 1. místo převzala místostarostka Němčovic Danuše Pavelková, cenu jí předává radní Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Radka Trylčová

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *