Železná a Bavorská Ruda usilují o vznik společné česko-německé školy

Zřízení společné česko-německé školy v Železné Rudě je jedním z projektů členských obcí Mikroregionu Šumava – západ a obcí z německého Bavorského lesa. Dohoda o partnerské spolupráci, která byla podepsána 12. června v prostorách hraničního nádraží v Bavorské Rudě, umožní uskutečnit prostřednictvím evropského programu ILE (IntegrierteLändlicheEntwicklung) řadu dalších projektů, do kterých jsou zapojeny obce z obou stran hranice.

„Smlouva je pro nás velice důležitá. Můžeme tak získat peníze, které nám umožní zapojit se do společných projektů s bavorskou stranou. Se starostou Bavorské Rudy Charly Bauerem se shodujeme, že je nutné, aby obě města více prosperovala a abychom zde udrželi obvyatele,“ sděluje starosta Železné Rudy Michal Šnebergr.

Charly Bauer přišel s projektem společné školy. „Protože máme v naší základní škole, vhodné prostory, hned jsme začali projekt zpracovávat. Záměrem je zřídit dvě třídy podle bavorského výukového systému, tedy dohromady první a druhou třídu a dále druhou a čtvrtou. Dětem z Bavorské Rudy by tak odpadlo dojíždění do školy do 17 kilometrů vzdáleného Zwieselu. Tomuto řešení nahrává i to, že v Bavorské Rudě s tisíci obyvateli nyní žije více než deset procent Čechů.  Navíc je zde nutno budovat efekt, který vyplyneze spolupráce a sounáležitosti k tomuto místu u dětí z obou Rud, a ten bude dle mého názoru nedozírný. Pokud se nám toto podaří uskutečnit, bude to jeden ze základních kroků k tomu, aby Češi a Němci chodili stejně jako dříve do společné školy,“ dodává Michal Šnebergr.

Škola začne fungovat v září 2016. Do té doby bude nutné získat vyučující z Německa, kteří ovládají český jazyk a dořešit financování. Projektu je nakloněn Plzeňský kraj, Česká školní inspekce i školní rada z bavorského Regenu. Do tříd se na bavorské straně hlásí první zájemci. Tito studenti pak budou moci od páté třídy rozvíjet své znalosti němčiny ve škole ve Zwieselu. Nyní  již funguje společná německo-česká mateřská škola v Bavorské Rudě,  kterou navštěvují děti z české strany hranice, aby se naučily základům němčiny.

„Máme připraveny i další projekty, ať už z oblasti cestovního ruchu jako jsou cyklostezky a naučné stezky nebo ku prospěchu zdejších obyvatel. Jde nám o to, aby se vzhled české Železné Rudy vylepšil a obě části, česká a bavorská, se více propojily. Prostředí u nás se stále ještě trochu vymyká západoevropským zvyklostem. Chceme proto získat peníze na chodníky, osvětlení a veřejná prostranství,“ uzavírá Michal Šnebergr.

Program ILEje určen pro města a obce v Národním parku Bavorský les, česká strana se k nim přidružila prostřednictvím Mikroregionu Šumava – západ. Ten zahrnuje 17 tisíc obyvatel ve 13 příhraničních městech a obcích. Kromě Železné Rudy jsou jeho členy například Sušice a Kašperské Hory. Z programu ILE lze čerpat prostředky na rozvoj venkova do roku 2020.                        (tz)

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *