Ze Studentské ulice v Plzni se stala silnice I. třídy, chystá se její rekonstrukce

Ze Studentské ulice v Plzni, v úseku mezi křižovatkou s ulicí Plaská až po křižovatku s ulicí Krašovská, se stala silnice I. třídy, naopak ze silnice I/20 Karlovarská, v úseku mezi křižovatkou s ulicí Lidická až po napojení na silnici I/20 u stanice HZS na Košutce, je místní komunikace. Rozhodnutí o této změně obdrželo nedávno město Plzeň od Ministerstva dopravy České republiky. Novým správcem vysoce frekventované Studentské ulice je tak Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD), správcem Karlovarské ulice se stává Správa veřejného statku města Plzně. O směně komunikací probíhala jednání řadu let, rozhodnutí ministerstva proto město vítá, státnímu ŘSD umožní začít s rekonstrukcí Studentské ulice.

„K dohodě o směně komunikací došlo mezi námi a ŘSD letos v dubnu, kdy ji schválilo Zastupitelstvo města Plzně. Rozhodnutí ministerstva, které se týká změny silniční sítě, tuto směnu potvrdilo, je platná od 1. července 2016,“ uvedl Petr Náhlík, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Karlovarská ulice patřila mezi státní komunikace, ale svojí povahou a provozním zatížením odpovídala místní komunikaci. Veškerá tranzitní automobilová doprava totiž využívala více než dvacet let Studentskou ulici. Ta protíná Severní Předměstí od Bolevce a je výpadovkou na Karlovy Vary, denně po ní projede kolem 20 tisíc vozidel.

V souvislosti s předáním Studentské ulice připravilo město dokumentace pro územní rozhodnutí i pro stavební povolení a předalo projektovou dokumentaci ŘSD tak, aby letos mohl tento státní investor zahájit rekonstrukci prvního úseku Studentské ulice od křižovatky s ulicí Plaskou až po křižovatku s ulicí Gerskou. Na ni bude navazovat druhý úsek od křižovatky s ulicí Gerskou až po křižovatku s ulicí Krašovskou. Stavba se stane „nultou“ etapou východní části městského okruhu a přípravou pro výstavbu budoucí komunikace I/20, která povede podél železniční trati od zastávky Bílá Hora respektive od nového mostu na Jateční třídě, dále podél železniční trati pod Mikulkou a bude zaústěna do křižovatky Studentská – Plaská.

„V rámci opravy prvního úseku, jejíž zahájení se předpokládá v září 2016, bude provedena oprava silnice I/20 v Plzni v ulici Studentská v úseku 840 metrů. Oprava zahrnuje zejména výměnu konstrukčních vrstev vozovky, zajištění odvodnění, opravu kanalizace, výměnu obrub, úpravu zastávkových zálivů, přilehlých zelených pásů a chodníků,“ uvedl Zdeněk Kuťák, který je pověřen řízením Správy Plzeň Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Cena opravy je zhruba 29,4 milionu korun bez DPH pro ŘSD ČR. Rozsah druhého úseku je obdobný. V současné době ŘSD zpracovává realizační dokumentaci.

Město Plzeň se snaží jak formou majetkové a projekční přípravy, tak směnami komunikací vytvořit dobré podmínky pro investiční útvary státu a Plzeňského kraje na svém území. Dlouhodobým cílem města je vytvářet vhodné podmínky pro státní investory, tedy pro výstavbu III. tranzitního železničního koridoru (investor Správa železniční dopravní cesty), také pro výstavbu městského okruhu, jehož investorem je jak Plzeňský kraj (západní část), tak stát (východní část – silnice I/20). U všech výše uvedených staveb je spoluinvestorem město, které řeší vodovodní a kanalizační infrastrukturu, veřejné osvětlení a zastávky veřejné dopravy.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *