Ze Studentské ulice bude silnice I. třídy, z Karlovarské místní komunikace

Město Plzeň se dohodlo s Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky (ŘSD) na převodu Studentské ulice a silnice I/20 Karlovarské v Plzni a pozemků pod nimi. Vysoce frekventovaná Studentská ulice se stane státní komunikací první třídy a jejím správcem bude ŘSD, naopak z Karlovarské ulice se stane místní komunikace ve vlastnictví města a správcem se stane Správa veřejného statku města Plzně.  O směně komunikací probíhala jednání řadu let, k dohodě došlo při jednání Zdeňka Kuťáka, ředitele správy Plzeň ŘSD a náměstka primátora Petra Náhlíka v dubnu letošního roku. Tuto dohodu schválilo ve čtvrtek Zastupitelstvo města Plzně.  

 

„Karlovarská ulice dodnes patří mezi státní komunikace, ale svojí povahou a provozním zatížením patří již dávno do místních komunikací. Veškerá tranzitní automobilová doprava využívá více než dvacet let Studentskou ulici,“ uvedl náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Petr Náhlík, který uzavření dohody vyjednal.

 

V souvislosti s předáním Studentské ulice připraví město dokumentace pro územní rozhodnutí i pro stavební povolení a předá projektovou dokumentaci ŘSD tak, aby v roce 2016 mohl tento státní investor zahájit rekonstrukci Studentské ulice. Tato stavba se stane „nultou“ etapou východní části městského okruhu a přípravou pro výstavbu budoucí komunikace I/20, která povede podél železniční trati od zastávky Bílá Hora respektive od nového mostu na Jateční třídě, dále podél železniční trati pod Mikulkou a bude zaústěna do křižovatky Studentská – Plaská.

„Tuto dohodu vítáme. Je odpovědí na to, že Studentská ve své horní části je už de facto z hlediska dopravní zátěže silnicí první třídy,“ uvedl Zdeněk Kuťák z Ředitelství silnic a dálnic. Připomněl, že komunikace navíc bude součástí připravovaného městského okruhu.

Město Plzeň se snaží jak formou majetkové a projekční přípravy, tak směnami komunikací vytvořit dobré podmínky pro investiční útvary státu a Plzeňského kraje na svém území.  Dlouhodobým cílem města Plzně je vytvářet vhodné podmínky pro státní investory, tedy pro výstavbu III. tranzitního železničního koridoru (investor Správa železniční dopravní cesty), jak pro výstavbu městského okruhu, jehož investorem je Plzeňský kraj (západní část), tak stát (východní část – silnice I/20). U všech výše uvedených staveb je spoluinvestorem město, které řeší vodovodní a kanalizační infrastrukturu, veřejné osvětlení a zastávky veřejné dopravy.               (tz)

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *