Zastupitelé TOP 09 chtějí vést diskusi o prioritách v čerpání dotací

Zastupitelský  klub TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj se vyjadřují k některým projednávaným bodům na jednání 14. Zastupitelstva  Plzeňského kraje konaného 8. června.

KLATOVSKÁ NEMOCNICE

Pozitivně hodnotíme, že byl konečně předložen návrh využití budov staré nemocnice Klatovy. Návrh ale bohužel navrhuje využít pro potřeby nemocnice velkou část starých budov. Nemocnicí budou opuštěny pouze budovy bývalé polikliniky a interny. Nově se navrhuje koupě budovy lékárny. Požadujeme, aby byla předložena ekonomická analýza potřebných investic, provozních nákladů a výnosů, která by stanovila, kdy se nemocnice obejde bez dotace na provoz, na Služby obecného hospodářského zájmu.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Požadujeme, aby poskytovatelé sociálních služeb měli možnost diskutovat s odborem krajského úřadu o výpočtech normativů pro stanovení dotací jednotlivým poskytovatelům. Požadujeme zohlednit potřebu oprav budov u poskytovatelů nekrajských pobytových služeb.

ČERPÁNÍ DOTACÍ

Navrhujeme Plzeňskému kraji zpracovat analýzu možností čerpání dotací z jednotlivých operačních programů a vést diskusi všech zastupitelů o prioritách v čerpání dotací. Jedná se např. o využití  prostředků z Operačního programu Doprava, IROP – např.  IT investice, investice do sociálních služeb, národních kulturních památek, Integrovaného záchranného systému.

Eva Šafránková

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *