Žáci chtějí upravit okolí Šídlováku a hřiště po celé Plzni

Již třetí ročník studentské konference Kreativní demokratická škola proběhne letos v Plzni v rámci projektu Evropské hlavní město kultury 2015. Týmy studentů z pěti plzeňských škol na ní představí návrhy úprav veřejných míst v Plzni. Se svojí prací začali studenti koncem minulého roku, kdy identifikovali místa, která se jim v Plzni nelíbí a která by si zasloužila změnu. Podobně jako v minulých letech studenti často volili prostory v blízkosti svých škol. Výjimkou je projekt Integrované střední školy živnostenské, ve kterém si studenti zvolili okolí Šídlovského rybníka na okraji Plzně.

 „Našli jsme málo známé a nevyužité místo v blízkosti Šídlovského rybníka, kde je málo příležitostí ke sportovnímu vyžití, například zde zcela chybí hřiště. Většina návštěvníků místo využívá jen pasivně k opalování nebo chvilkovému posezení, popřípadě místem jen projíždí na kole.“(ISŠŽ) Studenti si v tomto projektu dali za cíl podpořit vznik víceúčelového hřiště (volejbal, nohejbal a pod.), v jehož blízkosti chtějí vytvořit aktivní zónu s posilovacími stroji zabudovanými do terénu. Dále se v projektu počítá s rekonstruováním stávajícího ohniště, opravou laviček, umístěním stojanů na kola pro cyklisty a s dodáním odpadkových košů. Studenti ochotně pomůžou se zajištěním drobných prací a s dalším informováním veřejnosti.

Všechny týmy při navrhování úprav míst promýšlely řešení prostoru s ohledem na potřeby lidí, kteří v blízkosti dané lokality bydlí a nebo místo navštěvují.

Z dalších projektů je možné například zmínit úpravy Sokolského hřiště na Slovanech (Masarykova ZŠ), nebo prostor „Koutek” který se nachází v těsném sousedství žel. stanice Plzeň – zastávka(14 ZŠ).

Všechny projekty budou představeny na závěrečné konferenci, Přijďte se seznámit s tím, jak má veřejný prostor v Plzni vypadat podle nastupující generace Plzeňáků!

Konference se koná v úterý 28. dubna 2014 od 13.00 v hlavním sále KD Peklo v Plzni (Pobřežní 10, Plzeň). Konferenci pořádá Centrum pro komunitní práci ve spolupráci se společností Plzeň 2015, o.p.s. a přihlášku na ni naleznete na www.cpkp-zc.cz. Účast na konferenci je bezplatná.

Projekty, na kterých tento rok žáci pracovali, budou týmy prezentovat před odbornou porotou. Porota bude týmům dávat zpětnou vazbu týkající se konkrétních záměrů i vlastní prezentace. Jsme velmi rádi, že v porotě zasedne Mgr. Ing. arch. Petr Klíma, (Plzeň 2015, o.p.s.) MgA. Eva Gažáková a Mgr. et MgA. Roman Černík (Fakulta pedagogická ZCU).

Filozofie konference spočívá v tom, že žáci a studenti budou sami představovat své projekty, na kterých pracovali od začátku letošního školního roku. Představované projekty vznikly zcela čistě z jejich podnětu. Velmi oceňujeme, že si pedagogové, kteří měli na starost zapojené týmy, našli čas na to, aby kromě své hlavní práce věnovali pozornost i tomuto projektu.

Je třeba upozornit na to, že práce žáků a studentů nespočívala pouze v hledání nápadu k realizaci a v navrhování modelu, ale zahrnovala zároveň mnoho důležitých aspektů postupu plánování projektu, jako například komunikaci s odborníky, spolupráci s úřady a především průzkumy názoru veřejnosti. Šlo o to, aby se žáci a studenti sami aktivně zapojovali do plánování činností, vnášeli své vlastní nápady a komunikovali je mezi sebou, učili se při realizaci svých nápadů zastávat různé pracovní role a dokázali své projekty veřejně prezentovat.                      (tz)

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *