Za půldruhého roku luxus, teď uzavírky a komplikace. V Aši začíná modernizace průtahu

Řidiči se dočkají modernizace silničního průtahu městem Aš. Práce na tříkilometrovém úseku na silnici II/217 od křižovatky se silnicí III/21317 ve směru na Nebesa až po křižovatku s ulicí Okružní potrvají dvě stavební sezóny. Celkové náklady činí 136,2 milionu korun.

„Modernizace průtahu přinese úlevu nejen řidičům ale i chodcům. Kromě stavebních prací přímo na komunikaci totiž vzniknou také nová místa pro přecházení a přechody pro chodce. Nepochybně tak dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu ve městě. Ačkoliv s sebou stavební úpravy přinesou jistá omezení, věřím, že výsledek bude stát za dočasné nepohodlí,“ uvedl neuvolněný zastupitel s gescí v oblasti dopravy a silničního hospodářství Jan Bureš.

Konkrétně půjde o ulice Hlavní a Chebská a úsek od kruhové křižovatky Nebesa – Mokřiny – Aš. Stavba je rozdělena na několik úseků, v nich musí řidiči počítat s omezením dopravy do jednoho jízdního pruhu.

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje zaplatí 112,9 milionu korun, z čehož 91,4 milionu korun činí předpokládaný příspěvek Evropské unie. Město Aš poskytne 23,3 milionu korun, z těchto peněz budou financovány úpravy a doplnění chodníků, nástupišť, autobusových zastávek, nezbytné úpravy v napojení místních komunikací, veřejné osvětlení, parkovací zálivy a vegetační úpravy.

V první části dojde k modernizaci hlavního dopravního prostoru s důrazem na sjednocení šířky jízdních pruhů, zřízení parkovacích stání, přechodů pro chodce a míst pro přecházení. Ve druhé části bude provedena kompletní výměna nedostatečné konstrukce silnice, rekonstrukce části komunikace pro pěší, včetně vybudování nových míst pro přecházení a úprav nástupních ploch autobusových zastávek. Ty budou osazeny prvky pro bezbariérové užívání. Zřízena bude také dešťová kanalizace a provedena kompletní rekonstrukce stávajících propustků a odvodňovacího systému.

Práce by měly být dokončeny v prosinci roku 2024.

Zdroj: Karlovarský kraj

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *