Z Prahy do Plzně, Klatov a Chebu pojede víc vlaků. Z Plzně i z Prahy pojedou znovu noční rychlíky

Už za dva měsíce 15. prosince 2019 vstoupí v platnost nový jízdní řád na rok 2020. Díky širší objednávce dopravní obslužnosti a  úspěšné spolupráci Českých drah se zahraničními partnery se letos nabídka spojů na mnoha relacích výrazně rozšíří. Do Berlína zamíří rychlovlak Railjet, více vlaků pojede do Polska a Rakouska a zahustí se provoz na několika vnitrostátních linkách. Přímé rychlíkové spojení s  Prahou nově získají lázně Třeboň a České Velenice.

„I pro jízdní řád 2020 se nám díky aktivnímu jednání se zahraničními partnery podařilo potvrdit pozici důležitého hráče v  mezistátní dopravě ve střední Evropě. Naše souprava Railjet obslouží nový přímý mezistátní spoj z  Grazu přes Vídeň, Brno a Prahu do Drážďan a Berlína v  relaci tradičního vlaku Vindobona a získali jsme i zajímavé nové výkony pro naše soupravy mezi Českou republikou a  Polskem,“ připomíná nejvýznamnější změny v  mezinárodní dopravě místopředseda Představenstva ČD, a.s., Radek Dvořák.

„Na základě objednávky ministerstva dopravy a některých regionů připravujeme také rozšíření nabídky na několika vnitrostátních linkách. Novinkou bude přímé vlakové spojení Prahy s  lázněmi Třeboň a  s  pohraniční stanicí Českými Velenicemi, odkud je možné pokračovat dál do Rakouska. Díky objednávce Plzeňského kraje pojede více přímých vlaků mezi Klatovy a Prahou, dodatečné spoje zamíří na linky mezi Prahou a Jihočeským nebo Ústeckým krajem, a také mezi Brnem, Jihlavou a Českými Budějovicemi,“ doplňuje informace o novinky ve  vnitrostátních jízdních řádech dálkových vlaků Petr Vondráček.

Bez přestupu z  Vídně do Berlína i z  Přerova do Przemyšle nebo Brestu
Nové přímé spojení railjet Vindobona vyjede na svou trasu od května 2020. Zajistí přímé spojení rakouského Grazu a Vídně s  německými Drážďany a Berlínem a zároveň nabídne druhé přímé spojení veletržního Brna s  německými městy, kde je možný přestup na rychlovlaky dál do západní Evropy. Spoj pojede v  trase Graz (10:26) – Berlin (21:54 / 6:17) – Graz (17:33) a v  pátek a v  neděli, kdy se očekává největší zájem o cestování, bude navíc v  úseku Praha – Brno – Praha doplněn o posilový pár vlaků railjet Brněnský drak. Posíleny budou v  hlavní přepravní špičce v  pátky a neděle o  další vozy také některé spoje railjet Vindobona mezi Prahou a  Břeclaví, resp. Rakouskem.

O jeden pár vlaků navíc pojede také ze severní Moravy přes Břeclav do Vídně. Nový pár vlaků Porta Moravica pojede v  trase současného expresu Helfštýn Bohumín – Břeclav a zpět a v  Rakousku bude pokračovat až do / z Grazu. V  opačném směru z  jihu na sever pojede v  trase vnitrostátního expresu Helfštýn nově vlak EuroCity Sobieski Wien – Gdynia a v  dosavadní trase tohoto vlaku pojede nový spoj Porta Moravica. Obyvatelé severní Moravy tak budou mít k  dispozici už čtyři páry přímých vlaků do / z Vídně a nově navíc jeden až do / z jižního Rakouska.

Na sever bude Porta Moravica pokračovat do Krakova a Przemyśle na východě Polska nedaleko ukrajinských hranic. Jedná se o důležitý přestupní uzel pro další cesty na Ukrajinu do Lvova a Kyjeva, ale také do atraktivní turistické oblasti polských Polonin. Dalším novým vlakem tímto směrem bude rychlík Galicia Ostrava-Svinov (6:10) – Krakow – Przemyśl (13:19/14:40) – Kraków – Ostrava-Svinov (21:51). Změna se týká také vlaku EuroCity Báthory Budapest – Břeclav – Ostrava – Warszawa, který nově pojede až do / z Terespolu, pohraniční stanice na polsko-běloruských hranicích. Pro letní turistickou sezónu jednají České dráhy s  polským partnerem o vedení dalších přímých sezónních vlaků k Baltskému moři, a to např. do Swinoujście nebo Kolobrzegu.

Další změnou vyvolanou modernizací tratě mezi Púchovem a Žilinou je zkrácení většiny spojů Valašský expres jen do / z Púchova s  návazností na slovenské vnitrostátní vlaky ve směru Žilina a Košice. Zrušen bude sezónní spoj Bohemia Praha – Košice a spoj EuroCity Porta Bohemica Praha – Leipzig – Praha bude zkrácen jen na  úsek Praha – Děčín – Praha.

Z Prahy přímo bez přestupu do lázní v  Třeboni
Množství novinek čeká na cestující ve vnitrostátní dopravě, například na jihu Čech. Po mnohaleté přestávce získají lázně Třeboň a pohraniční České Velenice přímé rychlíkové spojení s  Prahou. Vlaky Lužnice obslouží tuto trať každým směrem až čtyřikrát denně a  doba jízdy bude přibližně 2 hod. 20 min. Cesta autobusem z  okraje Prahy do Třeboně dnes trvá 2 a půl hodiny a  po započítání cesty metrem do centra je ještě přibližně o  20 minut delší. Vlak tak nabídne nové přímé a navíc rychlé spojení s  hlavním městem.

U spojů linky R 17 z  Prahy na jih Čech proto dojde k  některým vzájemným výměnám v  časech jízdy vlaků Vltava Praha – České Budějovice a  Lužnice Praha – České Velenice. Spoje Vltava mezi Prahou a jihočeskou metropolí navíc zrychlí přibližně o 7 minut. Vedle prodloužení rychlíků Lužnice z  Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic se rozšíří také rozsah provozu vlaků Vltava mezi Veselím nad Lužnicí a Českými Budějovicemi. Více jízd nabídnou také Jižní expresy. Do jejich souprav budou v  jízdním řádu 2020 postupně zařazeny modernizované vozy 1. třídy s  bistrem, které nabídnou širší nabídku občerstvení. Jižní expresy budou také ve  větší míře posilovány o dodatečné vozy mezi Českými Budějovicemi a  Prahou.

K  rozšíření počtu jízd dochází také u rychlíků Rožmberk linky R 11 mezi Brnem, Jihlavou a Českými Budějovicemi. Některé z  nich jezdily pouze ve vybrané dny v  týdnu a nově pojedou každý den.

Více vlaků na frekventovaných vnitrostátních linkách
Dlouhodobě rostoucí počet cestujících se projeví také v  doplnění nabídky na dalších frekventovaných vnitrostátních linkách a v  posílení řady spojů. Jen v  letošním prvním půlroce přibylo Českým drahám 2,2 milionu cestujících a  ve srovnání s  rokem 2010 využívá služby Českých drah ročně dokonce přes 17 milionů osob navíc.

Zlepšení čeká například na cestující mezi Prahou a západními Čechami. Nově pojede více přímých vlaků mezi Prahou a Klatovy a dochází také ke zrychlení těchto vlaků. Cestující z  Klatov do Prahy ušetří 15 minut na cestě a z  Prahy do Klatov 11 minut. Doba jízdy z  Klatov do Prahy tak bude jen 2 hod. 17 min. a opačným směrem 2  hod.  15 min. Vlak tak bude rychlejší než autobus, který dnes potřebuje stejnou dobu jízdy na okraj Prahy a  nejméně dalších 20 minut zabere cesta metrem do centra. Lepší obslužnost bude zajištěna také na okraji dne, kdy budou jezdit nové Západní expresy Cheb (20:33) – Plzeň (22:00) – Praha (23:20) a Praha (22:39) – Plzeň (23:57). Tyto vlaky navíc zastaví v  Hořovicích a v  Rokycanech a zajistí lepší možnost pro návrat ze zaměstnání nebo z  kulturních akcí v hlavním městě.

Na trati č. 090 Praha – Ústí nad Labem – Děčín bude jezdit denně poslední večerní rychlík s  odjezdem z  Děčína ve 21:46 a příjezdem do Prahy ve 23:34. Tento vlak jezdí letos jen v  neděli a ze strany Severočechů byl požadavek na jeho denní vedení, kterému objednavatel vyšel vstříc. Ranní dojíždění do práce do hlavního města posílí nový rychlík Teplice v  Čechách (4:57) – Praha (6:36), který zastaví také v  Ústí nad Labem, Lovosicích a v  Roudnici nad Labem a zjednoduší se i večerní návraty díky novým vlakům Praha (21:34) – Teplice v  Čechách (23:11) a  Praha (22:34) – Ústí nad Labem (23:49). Na těchto dodatečných spojích budou využity i komfortní soupravy EuroCity. Oba tyto vlaky zastaví také v  Roudnici nad Labem a Lovosicích. V  pracovní dny bude také zkrácen interval mezi rychlíky linky R 20 doplněním tří párů vlaků v  úseku Praha – Ústí nad Labem, resp. Děčín.
U souprav rychlíků R 20 Praha – Ústí nad Labem – Děčín dojde k  plošné výměně vozů. V  novém jízdním řádu budě drtivá většina vozů modernizovaná. Půjde o první generaci vozů InterCity, kdy jsou v  1. třídě elektrické zásuvky 230 V  pro napájení elektroniky a také nové sedačky a u každého místa individuální sklopný stolek. Vozy 2. třídy pak mají kombinované uspořádání s  oddíly pouze se 6 individuálními sedačkami místo lavic s  8  místy v  kupé a  velkoprostorovou částí, kde jsou stejně jako v  1. třídě pouze 3 místa na šířku vozu.
Drobné změny se chystají také v  pojmenování vlaků. Dosavadní spoje Hradečan v  trase Praha – Hradec Králové – Trutnov ponesou nově jméno Krakonoš a v  jízdních řádech se tak výrazně odliší od spojů, které mají cílovou nebo výchozí stanici v  Hradci Králové nebo v  jiném místě. (čd)

Ilustrační foto ČD

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *