Z Břas až k Berounce se jede kompletně po novém

Ve čtvrtek byla slavnostně otevřena rekonstruovaná silnice II/232 od konce obce Břasy, přes obce Újezd u Svatého Kříže a Liblín až k mostu přes říční tok Berounky.

Rekonstrukce komunikace dlouhé 10,35 km byla v jednotlivých úsecích různě provedena na základě diagnostiky zpracované firmou PavexConsulting s.r.o. „V úsecích Újezd u Svatého Kříže – křižovatka Němčovice a v předpolí Liblínského mostu byla vozovka úplně rekonstruována. V ostatních úsecích byla provedena částečná rekonstrukce se zachováním nivelety vozovky v průtahu obcemi s navýšením v extravilánových úsecích a s provedením zpevnění krajnice rozšiřovací rýhou,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek.

U křižovatky před obcí Němčovice byly upraveny dvě autobusové zastávky doplněné o kompletní konstrukce nástupišť financované obcí Němčovice. V Horním Liblíně po pravé straně byl sanován skalní odřez. V tomto úseku byly po levé straně umístěny dvě železobetonové římsy na mikropilotách dlouhé 79 m s osazením zádržného systému. V průtahu obcí Liblín bylo zcela nevyhovující odvodnění vozovky vyřešeno provedením dešťové kanalizace DN 300 ve středu levého jízdního pruhu. Na konci úpravy byl v předmostí Liblínského mostu pomocí technologie balených svahů zpevněn stávající násyp.

V celé délce silnice byly opraveny vybrané propustky, vyčištěny příkopy, vyměněno svislé dopravní značení a provedeno nové vodorovné značení.Součástí stavby je také odstranění vyžilé zeleně a nová dosadba zeleně podél silnice.

Celkové náklady stavebních prací činily 87.844.904 Kč vč. DPH. Stavbu projektovala společnost Pontex, spol. s r.o. (PontexConsultingEngineers, Ltd.), zhotovitelem je EUROVIA CS, a.s.

 

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *