Výstava představí projekt, který kope za práva dětí

Osm dětí, s nimiž se život nemazlil a u nichž dospělí zapomněli, že mají také svoje práva. To jsou hlavní hrdinové krátkých animovaných filmů, které vznikly v rámci projektu „Hlasy dětí – a co s tím uděláme?“ plzeňské neziskové organizace DOMUS – Centrum pro rodinu. Cílem projektu je zvýšit povědomí o právech dětí a podpořit tak jejich šanci rozvinout svůj potenciál. Ve vstupní hale Krajského úřadu Plzeňského kraje ve Škroupově ulici v Plzni je od pondělí 29. února k vidění výstava představující základní poslání projektu a vznik filmů. Panely s animacemi, informacemi či citáty si zde mohou návštěvníci prohlédnout až do konce letošního března.

„Filmy představují reálné příběhy dětí, s nimiž pracovali a pracují zaměstnanci naší organizace. Samy děti se pak podílely i na vzniku filmů, které jsou volně ke zhlédnutí na kanálu YouTube. Výstava na Krajském úřadě Plzeňského kraje představuje autentické materiály, jak snímky vznikaly,“ říká ředitelka neziskového organizace DOMUS – Centrum pro rodinu Romana Svobodová a dodává: „Ne všechny děti mají stejně příznivý start do života, přesto chceme ukázat, že stačí málo, aby prožily spokojenější dětství a jednou se staly právoplatnými členy společnosti, a ne lidmi závislými na sociálním systému. Práva dětí jsou jejich právem na budoucnost.“

Filmy, které jsou součástí DVD, které bylo dnes slavnostně pokřtěno, je možné použít jako didaktickou pomůcku pro společensko-vědní obory na základních a středních školách. Obsahují vždy příběh konkrétního dítěte a také komentáře předních českých odborníků. Na vybraných školách budou uspořádány ukázkové hodiny, jak s DVD pracovat, a vznikne metodická příručka s video ukázkami, která bude k dispozici na webových stránkách projektu a dalších komunikačních kanálech.

Projekt podporuje Plzeňský kraj. “Na potřeby děti se často myslí z hlediska hmotného zabezpečení. To, že je pro děti obvykle důležitější, jak je jejich okolí vnímá, jak respektuje jejich názory a práva, se často zapomíná. Proto Plzeňský kraj podpořil aktivitu neziskové organizace Domus, která má na toto téma upozornit,“ říká člen Rady Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí Zdeněk Honz.

 

Projekt „Hlasy dětí – a co s tím uděláme?“ začal v lednu roku 2015, je financován z prostředků Malého grantového schématu programu CZ 04 Ohrožené děti a mládež FM EHP 2009 – 2014. Zaměřuje se na oblasti, jako je zájem dítěte „nade vše“, právo dítěte na rodinu, právo na informace, právo na zapojení do rozhodovacích procesů, právo na ochranu soukromí a právo na vzdělání. V centru zájmu jsou tedy práva, s jejichž uplatňováním či neuplatňováním se sociální pracovníci neziskové organizace DOMUS nejvíce setkávají.

DOMUS – Centrum pro rodinu je nezisková organizace, která učí rodiny zvládat náročné situace, jako je například tíživá finanční situace, rozpad rodiny, výchovné problémy u dětí, dlouhodobé nemoci, závislosti apod. Poskytuje také služby náhradním rodinám, tedy pěstounům a dětem, které z různých důvodů nemohou žít ve vlastní rodině.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *