Voda v Rokycanech zdraží, víc se bude platit i za odpad, daň z nemovitosti stoupne o 80 procent

Rokycany navyšují od ledna 2024 místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství z dosavadních 780 korun na 900 korun za obyvatele. Od ledna dojde také k navýšení ceny vodného a stočného na 136,23 korun za metr krychlový včetně DPH. Místní poplatek ze psa a koeficient daně z nemovitosti město měnit v roce 2024 nebude.

MÍSTNÍ POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Ze současných 780 korun dojde k navýšení ročního poplatku na 900 korun za poplatníka. K navýšení vedly dva hlavní důvody. Vládní konsolidační balíček přesunul některé služby do vyšší daně z přidané hodnoty, včetně odvozu odpadu. To znamená zvýšení DPH z dosavadních 15 % na 21 % např. u obsluhy nádob na směsný komunální odpad, tříděného sběru odpadů. Druhým důvodem je inflační doložka u většiny smluv se společností, která svoz komunálního odpadu pro naše město zajišťuje. Město dlouhodobě doplácí na provoz obecního systému odpadového hospodářství, kdy doplatek města na obyvatele za rok 2022 byl ve výši 652 korun za osobu. Město muselo k navýšení přistoupit z důvodu vnějších vlivů, a to pouze o nutnou částku.

Maximální výše poplatku je v současné době zákonem stanovena na 1 200 korun. „Třídění odpadů podle druhu a kategorie je z hlediska přístupu k životnímu prostředí nutné a zákon o odpadech je nám všem ukládá jako povinnost. Všem, to znamená obcím, fyzickým i právnickým osobám. Splnění této povinnosti je ale pro obce také velmi nákladné. Ještě nákladnější se ale stává odstranění směsného komunálního odpadu skládkováním, a to díky zákonnému poplatku za uložení jedné tuny odpadu na skládku, který se každým rokem zvyšuje. Zjednodušeně řečeno, náklady na svoz a zpracování komunálních odpadů bohužel rostou, ale obcím, jejichž obyvatelé vzorně třídí, se zvyšují méně. A tak to bude i do budoucna,“ vysvětlil Tomáš Lavička, který má na starost odpadové hospodářství města Rokycan.

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSA
Místní poplatek ze psa v Rokycanech pro rok 2023 i rok 2024 činí 250 Kč za prvního psa v rodinném domě a 500 Kč za každého dalšího, senioři nad 65 let platí 100 a 200 Kč. Sazba pro obyvatele bytových domů je 1 000 Kč za prvního a 2 000 Kč za dalšího psa, senioři starší 65 let v tomto případě platí 200 a 300 Kč. Pro rok 2024 tedy nedochází ke změně výše poplatku.

PLATBA MÍSTNÍCH POPLATKŮ V ROKYCANECH
Novinkou v placení místních poplatků od roku 2024 v Rokycanech bude možnost nastavení inkasa u bankovních plateb. Nastavení inkasa se prozatím bude týkat pouze místního poplatku ze psa a místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Informace k možnosti zřízení inkasa na místní poplatky města Rokycan najdou občané na webu města: https://www.rokycany.cz/mistni-poplatky/ms-81423/p1=81423
Splatnost místního poplatku ze psa a místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství zůstává stejná (psi do 31. 3. 2024 a odpady do 30. 6. 2024). Variabilní symboly se nemění a zůstávají i nadále stejné jako v předchozích letech pro jednotlivé poplatníky.

VODNÉ A STOČNÉ
Vodné a stočné v roce 2023 činí 124,25 korun za metr krychlový včetně DPH. Cena za vodné a stočné se skládá ze tří složek – nakupovaná voda, nájemné za vodohospodářský majetek a provozní náklady, které jsou regulované předpisy Ministerstva financí ČR.
Rada města Rokycan schválila v listopadu zachování výše nájemného jako v roce 2023 dle smlouvy o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací ve výši 4,717 milionu korun za vodovody a ve výši 14,936 milionu korun za kanalizace bez DPH, které je město povinno reinvestovat do vodohospodářské infrastruktury. Cena za vodné a stočné pro koncového uživatele v Rokycanech se navyšuje pro rok 2024 na 136,23 korun včetně DPH, a to z důvodu navýšení regulované části ceny Ministerstvem financí ČR, zejména pak zvýšení sazby DPH.

DAŇ Z NEMOVITOSTI A MÍSTNÍ KOEFICIENT OBCE
Daň z nemovitosti pro rok 2024 dozná změn. Změny se týkají navýšení základních sazeb u daně z nemovitosti o 80 %. Jedná se o zákonné zvýšení, které bylo schváleno ve formě zákona. Nadále jsou obce a města zákonem rozřazena do koeficientů podle velikosti obce (počtu obyvatel). Město Rokycany je zákonem zařazeno pod koeficient 2, který zůstává stejný i pro rok 2024.
Město má dle zákona možnost zavést tzv. místní koeficient v rozmezí od 1,1 po 5. Touto hodnotou se poté následně zvyšuje základní sazba daně z nemovitosti, která je vynásobená základní výší koeficientu. Město Rokycany nemá doposud zaveden místní koeficient a nezavádí jej ani pro rok 2024.

Zdroj: Město Rokycany, ilustrační foto wikipedia.com

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *