Voda bude pro Plzeňany levnější, ceny se změní od 1. září

Rada města Plzně schválila změnu ceny vodného a stočného, Plzeňany čeká zlevnění. Za vodné zaplatí od 1. září 2016 částku 42,79 korun za metr krychlový, za stočné 32,11 korun za metr krychlový, celkem tedy 74,90 korun za metr krychlový (vše bez DPH). Oproti současně nastavené ceně bude vodné a stočné levnější o celkem 3,15 korun za metr krychlový.

„Pro rok 2016 činila cena vodného 44,38 korun za metr krychlový bez DPH, cena stočného 33,67 korun za metr krychlový bez DPH, celkem tedy 78,05 korun za metr krychlový bez DPH. Ceny jsou jednotné pro všechny odběratele,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Nový návrh cen, který Radě města Plzně předložila Vodárna Plzeň, zohlednil skutečný vývoj nákladů a objemu množství spotřebované pitné vody a vypuštěných odpadních vod za období leden až květen 2016, dále zohlednil aktualizovanou predikci vývoje nákladů a výnosů do konce roku 2016 včetně nákladů souvisejících s kroky činěnými v rámci transformace společnosti a také výjimku Ministerstva financí ČR udělenou společnosti Vodárna Plzeň v oblasti tvorby zisku v rámci cen vodného a stočného nad rámec pravidel cenové regulace.

„V lednu až květnu letošního roku se stabilizovala spotřeba pitné vody i vypuštěných odpadních vod v úrovni shodného období minulého roku. V číselném vyjádření se jedná o nárůst spotřeby oproti původní kalkulaci ve výši 245 tisíc metrů krychlových a u odpadní vody o nárůst v úrovni 200 tisíc metrů krychlových,“ uvedl Pavel Šindelář.

Původní kalkulace cen vodného a stočného také obsahovala finanční náklady v předpokládané výši úroků z investičního úvěru sloužícího na plánované financování nákupu vodohospodářské infrastruktury. Uvažovaným obdobím čerpání úvěru byl konec září a poslední čtvrtletí roku 2016. Výše úroků z úvěru byla predikována na základě indikativních nabídek bank. V nově navržené kalkulaci je zohledněn očekávaný časový posun plánované koupě vodohospodářské infrastruktury. Zároveň byla aktualizována očekávaná výše úroků z investičního úvěru na financování plánované koupě na základě obdržených nabídek v úhrnné výši 1,29 milionu korun a změna ve výši a struktuře kupované vodohospodářské infrastruktury dle posudku znalce. Došlo také k optimalizaci spotřeby vyrobené elektrické energie na kogeneračních jednotkách v areálu čistírny odpadních vod Jateční a snížení potřeby nákupu z externích zdrojů, které znamenají úsporu nákladů v úhrnné výši 5,1 milionu korun. Oproti původní prognóze se zvýšil objem vody předané z úpravny vody do ostatních provozně souvisejících vodovodů.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *