Vesnicí roku 2023 Karlovarského kraje je Andělská Hora. Oceněné jsou i ňamky výrobců Strachoty a Račanské

Andělská Hora se stala vítězem v soutěži o titul Vesnice roku 2023 v Karlovarském kraji a za region postupuje do celostátního kola. Do soutěže se letos zapojilo 12 obcí z regionu.

Ceny v podobě diplomů, květin, finanční darů a skleněných plaket předával hejtman Karlovarského kraje, ředitel soutěže a zástupci Spolku pro obnovu venkova ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, komise soutěže Vesnice roku, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svazu knihovníků a informačních pracovníků a Národní sítě Místních akčních skupin. Výsledky soutěže, vyjma vítězné obce, byly utajeny a zástupci oceněných se je tak dozvěděli až na místě. Letošního ročníku se zúčastnily obce: Andělská Hora, Březová (KV), Doupovské Hradiště, Hájek, Josefov, Krásné Údolí, Křižovatka, Kyselka, Oloví, Pomezí nad Ohří, Sadov a Vlkovice.

Výsledky soutěže Vesnice roku 2023:
Zlatá stuha – vítěz krajského kola: Andělská Hora
Modrá stuha – za společenský život: Doupovské Hradiště
Bílá stuha – za činnosti mládeže: Oloví
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí: Pomezí nad Ohří
Vesnická knihovna Karlovarského kraje roku 2023: Josefov
Diplom za vzorné vedení kroniky: Vlkovice
Diplom za příkladnou práci s mládeží: Hájek
Diplom za všestranný společensko-kulturní rozvoj obce: Kyselka
Diplom za péči o historické dědictví obce a práci s mládeží: Krásné Údolí
Mimořádné ocenění za vybudování zázemí sportovního areálu: Sadov
Cena naděje pro živý venkov (ocenění za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích): Březová (KV)
Objev roku: Oloví
Osobnost soutěže Vesnice roku v Karlovarském kraji: Jan Strachota – Křižovatka

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova
Kategorie A – obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu: Josefov – tůňky v Parku novorozenců
Kategorie B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby: Vlkovice – celková rekonstrukce obecního domu

Ňamka Vesnice roku 2023 Karlovarského kraje
Slaná – zavařené vepřové maso p. Strachoty – Křižovatka
Sladká – cheesecake Lenky Račanské – Krásné Údolí

Zdroj: Karlovarský kraj, ilustrační foto Obec Andělská Hora

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *