Vesnicí Plzeňského kraje roku 2016 se staly Konstantinovy Lázně

V kulturním domě v Konstantinových Lázních předal hejtman Václav Šlajs (ČSSD) Zlatou stuhu a šek Vesnici roku 2016, kterou se pro Plzeňský kraj dle hodnotící komise celostátní soutěže Vesnice roku staly právě Konstantinovy Lázně na Tachovsku. Společně s hejtmanem se udílení dalších ocenění zhostili také členové rady Plzeňského kraje náměstkové hejtmana Zdeňka Lišková (KSČM) a Ivo Grüner (ČSSD) a radní Václav Štekl (KSČM).

Vítěz krajského kola získává Zlatou stuhu za celkové vítězství v krajském kole, dále pak právo užívat titul „Vesnice Plzeňského kraje roku 2016“a také šek v hodnotě 100 tisíc korun od Plzeňského kraje. Ten předal zástupcům obce během slavnostního odpoledne hejtman Václav Šlajs, který převzal nad krajským kolem záštitu.

 

„V současné době bojuje Plzeňský kraj s vylidňováním venkova. Mladí lidé odchází studovat a později i pracovat do větších měst. A my se alespoň touto cestou snažíme menší obce symbolicky podpořit v jejich rozvoji. V letošním roce jsme také podpořili rozvoj venkova rekordní částkou 100 milionů korun,“ uvedl hejtman Václav Šlajs při slavnostním vyhlášení s tím, že Vesnici roku také při svých návštěvách krajů navštěvuje prezident republiky.

 

Konstantinovy Lázně budou Plzeňský kraj zastupovat v celostátním kole soutěže – návštěva republikové komise proběhne v rozmezí od 28. srpna do 3. září a Konstantinovy Lázně dostanou časový prostor 4 hodin ke své prezentaci. Výsledky celostátního kola oznámí ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová 17. září v Luhačovicích na Jarmarku venkova.

 

Další ocenění

 

Dále byla předána ocenění za druhé a třetí místo v krajském kole soutěže. Druhé místo (ocenění dříve nazývané Cena hejtmana Plzeňského kraje) letos získala obec Újezd u Svatého Kříže na Rokycansku. Třetí místo (ocenění dříve nazývané Cena Rady Plzeňského kraje) si odneslo město Kožlany z okresu Plzeň-sever. I obě tato ocenění jsou spojena s finanční odměnou – Újezd u Svatého Kříže získal šek na 60 tisíc Kč a Kožlany šek na 45 tisíc korun.

 

Bílou stuhu za zapojení dětí a mládeže do života obce získala Druztová na severním Plzeňsku, Modrou stuhu oceňující společenský život v obci obdržely Příchovice z jižního Plzeňska, za péči o zeleň a životní prostředí získala Zelenou stuhu obec Nevřeň na severním Plzeňsku a Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu putovala na Rokycansko, a sice do Zvíkovce. Všechny čtyři tyto oceněné obce získaly od Plzeňského kraje formou symbolického šeku příspěvek ve výši 30 tisíc korun.

Cena naděje pro živý venkov – obec Mladý Smolivec (okres Plzeň-jih)
Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena) – obec Břežany (okres Klatovy)
Diplom za vzorné vedení kroniky – město Rabí (okres Klatovy)
Diplom za moderní knihovnické a informační služby – město Kasejovice (okres Plzeň-jih)

Zlatá cihla v POV kategorie A – obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu: městys Dešenice (okres Klatovy) – za záchranu a obnovu Dešenické tvrze

Zlatá cihla v POV kategorie B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby: obec Buková (okres Plzeň-jih) – za adaptaci objektu bývalé školy

Zlatá cihla v POV kategorie C – nové venkovské stavby: obec Řenče (okres Plzeň-jih) – za novostavbu kulturního domu

Se všemi těmito oceněními obce přebraly také symbolické šeky – každá v hodnotě 10 tis. Kč.

Další zúčastněné obce:

 

okres Domažlice:
Všekary – účastnický „Diplom za příkladnou prezentaci historie obce“

 

okres Klatovy:
Hamry – účastnický „Diplom za příkladnou přeshraniční spolupráci“
Chanovice – účastnický „Diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce“
Plánice – účastnický „Diplom za soustavnou péči o zámecký areál“

 

okres Plzeň-sever:
Dobříč – účastnický „Diplom za vytváření podmínek pro sportovní aktivity občanů“
Líšťany – účastnický „Diplom za zachování školy v obci“
Přehýšov – účastnický „Diplom za péči o zeleň v obci“
Žihle – účastnický „Diplom za podporu sportovních aktivit“

 

okres Rokycany:
Břasy – účastnický „Diplom za příkladnou iniciativu při obnově kaple v Kříších“
Bujesily – účastnický „Diplom za občanskou pospolitost v obci“
Mešno – účastnický „Diplom za snahu o zachování vesnického rázu obce“
Němčovice – účastnický „Diplom za příkladnou podporu SDH Němčovice“
Přívětice – účastnický „Diplom za postupnou obnovu kostela sv. Martina“

okres  Tachov:
Bezdružice – účastnický „Diplom za revitalizaci zahrady MŠ v přírodním stylu“
Broumov – účastnický „Diplom za modernizaci a rozvoj obce“
Černošín – účastnický „Diplom za dopravní výchovu dětí“

Vyhlašovatelem soutěže je Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Záštitu nad krajským kolem soutěže převzal hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs.

 

 

O soutěži Vesnice roku

 

Letošního už 22. ročníku soutěže Vesnice roku se v Plzeňském kraji přihlásil rekordní počet obcí, a to rovných 30. Tento počet soutěžních obcí dostal Plzeňský kraj na druhé místo v ČR, nejvíce obcí, a to 32, se přihlásilo v Královéhradeckém kraji. Soutěže se mohly zúčastnit všechny obce, města a městyse vesnického charakteru do 7 500 obyvatel, které mají zpracovaný vlastní plán obnovy vesnice.

 

Všechny přihlášenéobce navštívila desetičlenná hodnotící komise. Návštěvy jednotlivých soutěžních obcí se uskutečnily v období od 27. 5. 2016 do 5. 6. 2016. Každá obec měla přesně 2 hodiny na prezentaci svých silných stránek. Úroveň všech prezentací byla velmi vysoká, hodnotitelská komise měla velmi složitý a zodpovědný úkol udělit jednotlivá ocenění.

 

 

Letos zúčastněné obce:

 

okr. Domažlice: Všekary

okr. Klatovy: Břežany, Dešenice, Hamry, Chanovice, Plánice, Rabí

okr. Plzeň-jih: Buková, Kasejovice, Mladý Smolivec, Příchovice, Řenče

okr. Plzeň-sever: Dobříč, Druztová, Kožlany, Líšťany, Nevřeň, Přehýšov, Žihle

okr. Rokycany: Břasy, Bujesily, Mešno, Němčovice, Přívětice, Újezd u Svatého Kříže, Zvíkovec

okr. Tachov: Bezdružice, Broumov, Černošín, Konstantinovy Lázně

Přihlášené obce byly hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

V roce 2015 se přihlásilo 25 obcí, v roce 2014 pouze 16 obcí, v roce 2011 pro Plzeňský kraj zaznamenala soutěž 17 přihlášených obcí.

Vyhlašovatelem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zemědělství, Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz měst a obcí ČR.

Spoluvyhlašovatelem soutěže je Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo kultury, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Sdružení místních samospráv ČR a jednotlivé kraje v případě krajských kol soutěže.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *