Velikonoční triduum ve svatovítské katedrále

Velikonoční triduum tvoří večerní slavnost v předvečer Velkého pátku na památku Večeře Páně, liturgie Velkého pátku a Slavnost velikonoční noci spolu s nedělní slavností Zmrtvýchvstání Páně. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP zve všechny, kteří nemají kde slavit obřady Svatého týdne, aby přišli do katedrály, jejíž oltář je symbolickým středem pražské arcidiecéze.

 Mše svatá na památku Poslední večeře Páně – 2. dubna 2015 od 18.00 hodin

Večerní mše svatá bude slavena dle obvyklých zvyků. Kardinál Duka během bohoslužby umyje nohy dvanácti mužům. Na jejím konci doprovodí celé liturgické společenství v eucharistickém průvodu svého Mistra a Pána průvodem po hradním nádvoří do Getsemanské zahrady, která bude připravena v kostele Všech svatých. Po skončení obřadů proběhne v tomto kostele také půlhodinová společná adorace pod vedením katedrálního faráře.

 

Velký pátek – Obřady – 3. dubna 2015 od 18.00 hodin

Obřadům, při kterých jsme spolu s celou Církví uváděni do tajemství utrpení a smrti Pána Ježíše Krista, bude v katedrále předsedat pan kardinál. Během obřadů budou provedeny Janovy pašije Františka Holíka v úpravě Zdeňka Pololáníka a vedle improperií a lidového zpěvu zazní také Saety, tradiční andaluské velkopáteční zpěvy. Herec Tomáš Töpfer bude předčítat úryvky z díla Peri Pascha, které napsal kolem roku 170 po Kristu biskup Melitón ze Sard. Po velkopátečních obřadech zazní v katedrále Stabat Mater G. B. Pergolesiho v podání dívčího sboru Bubureza.

Velikonoční vigilie – 4. dubna 2015 od 20.30 hodin

Liturgii Velké noci, v níž křesťané od pradávna slaví Ježíšovo vítězství nad smrtí, bude v katedrále předsedat kardinál Dominik Duka OP. Během obřadů slavených podle starobylé tradice zazní biblická čtení v hlavních světových jazycích a bude udělena svátost křtu a biřmování katechumenům, kteří o to projeví zájem.

Neděle Zmrtvýchvstání Páně – 5. dubna 2015 od 10.00 hodin

Při dopolední pontifikální mši svaté sloužené panem kardinálem bude proveden pro připomínku křtu výkrop lidu křestní vodou. Mše sv. bude zakončena Apoštolským požehnáním, které pan kardinál udělí jménem Římského velekněze. Při liturgii zazní Missa Solennis in C pro Festo Resurrectionis od Jakuba Jana Ryby. Novodobá premiéra tohoto díla bude uvedena při příležitosti 250. výročí narození a 200. výročí úmrtí tohoto skladatele.

Aleš Pištora

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *