Ve Varech zahájí Tříkrálovou sbírku ve středu 3. ledna, v Plzni o den později

Tři králové vyrazí v novém roce na koledu ve dnech 1. – 14. ledna. Tříkrálová sbírka navazuje na starou kolednickou tradici a v české novodobé historii ji už po 24. pořádaná Charita Česká republika. Jde o největší pravidelnou sbírkou pro potřebné u nás. V loňském roce dokonce dosáhla svého rekordu. Jak je možné do sbírky přispět? Na co jsou využívány vykoledované peníze? A co vlastně znamená zkratka K+M+B?

Jak přispět?
Hlavní způsob koledování bude tradičně od domu k domu, kdy za zpěvu koledy „My tři králové jdeme k vám“ budou tři králové psát na futra dveří či vrátka K+M+B 2024. Písmena značí jak jména králů Kašpara, Melichara a Baltazara, kteří se přišli poklonit Ježíškovi k jesličkám, tak i význam požehnání: „Christus mansionem benedicat,“ neboli: „Ať Kristus požehná tomuto domu.“ Koledníci s sebou nosí svěcené křídy, a tak se toto požehnání předává od biskupa či kněze až k dárci.

Využít však jde i celkem nové způsoby darování. Kdo se nesetká s koledníky, může navštívit oficiální web sbírky www.trikralovasbirka.cz, kde je otevřena online kasička – platební brána. Ta má tu výhodu, že si dárce může na základě zadání města, názvu charity či uvedení PSČ konkrétně zvolit, v jaké lokalitě má jeho dar pomáhat. Přímo na pokladničkách mohou být také nalepeny QR kódy. Ty umožní darovat i lidem, kteří se s koledníky potkají, ale nebudou mít u sebe peníze v hotovosti. Zvolit lze také bankovní převod na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800 s variabilním symbolem pro Diecézní charitu Plzeň 777930061.

Tříkrálové akce
V obcích a městech plzeňské diecéze se připravuje řada místních zahájení a dalších doprovodných akcí. Do několika z nich se zapojí biskup plzeňský Tomáš Holub. Ve středu 3. 1. dopoledne zahájí Tříkrálovou sbírku v Karlových Varech za účasti hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka a primátorky Karlových Varů Andrey Pfeffer Ferklové. Průvod královské družiny s koledníky vyrazí v 10 hodin od Magistrátu města Karlovy Vary k Hlavní poště, před níž o čtvrt hodiny později proběhne slavnostní zahájení sbírky spojené s požehnáním koledníkům. Poté spolu tři králové vyjdou na koledu Kraje + Města + Biskupství.

Ve čtvrtek 4. 1. bude v 16 hodin zahájena Tříkrálová sbírky v mázhauzu plzeňské radnice a otec biskup posléze požehná koledníkům v katedrále sv. Bartoloměje. V pátek 5. 1. pak vyrazí na koledu Kraje + Města + Biskupství v Plzni, a to spolu s hejtmanem Plzeňského kraje Rudolfem Špotákem a plzeňským primátorem Romanem Zarzyckým.

Jak jsou využívány peníze z Tříkrálové sbírky?
65 % vybraných prostředků se vrací místním charitám a dalším organizacím, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na podporu sociálních služeb a projektů diecézní charity (pomáhající ve dvou krajích – Plzeňském a Karlovarském), 10 % připadá na rozvojové projekty v zahraničí (v případě plzeňské diecéze jde zejména o podporu vzdělávání chudých dětí v Jižní Americe), 5 % připadá na projekty a služby Charity Česká republika a 5 % jsou zákonné režie sbírky.

Koledující pomáhající organizace předem formulují záměry své pomoci, které jsou pak schvalovány diecézní tříkrálovou komisí, v jejímž čele stojí Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský a současný prezident Diecézní charity Plzeň. Záměrů je pro 24. ročník sbírky připraveno více než 50 a jsou zveřejněny jak na webu Diecézní charity Plzeň, tak na oficiálním webu www.trikralovasbirka.cz. Ze zdrojů Tříkrálové sbírky jsou pak podpořeny vybrané charitní sociální služby, starající se například o lidi s různými handicapy, seniory s omezenou soběstačností, dlouhodobě nemocné, lidi bez domova, matky s dětmi v tísni, děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí a mnohé další.

Tříkrálová sbírka v roce 2023 dosáhla svého rekordu výtěžkem ve výši téměř 166 milionů korun. V Diecézi plzeňské, rozkládající se na většině Plzeňského a Karlovarského kraje, se vykoledovalo skoro 7 milionů korun.

Záměry pomoci pro rok 2024
Některé charity mají třeba jen jeden záměr, který je pro ně klíčový. Například Farní charita Karlovy vary potřebuje zrekonstruovat prádelnu se sušárnou Týdenního stacionáře pro seniory, který provozuje. Obdobný záměr má i Farní charita Aš v případě Domova pro matky s dětmi v tísni a uvolní na něj 95 % vykoledovaných prostředků, zbylých 5 % půjde na podporu volnočasových aktivit místních potřebných dětí.

Jiné charity mají záměrů více. Oblastní charita Klatovy hodlá z vykoledovaných peněz financovat opravu fasády Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, na níž shání prostředky už několik let, a zatím se podařilo rekonstruovat pouze jednu ze stěn. Dalším záměrem je dofinancování automobilů pro terénní služby – těmi jsou Charitní pečovatelská služba a Charitní ošetřovatelská služba, obě poskytují péči v domácím prostředí klientům na Klatovsku. Dalším cílem v Klatovech je zaplacení sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osob se zdravotním postižením, ty se uskutečňují např. v Komunitním centru Dotek a nejsou hrazeny žádnou dotací. Zbylých 10 % z výtěžku koledy použije Oblastní charita Klatovy na dofinancování dalších svých sociálních služeb.

Jiné koledující organizace zaměřují svou podporu na konkrétní potřebné, jejichž situaci znají. Nejčastěji jsou takto zacíleny záměry pomoci farností. Například Římskokatolická farnost Dýšina využije všechny vykoledované peníze na pomoc potřebným lidem v tíživé sociální situaci. Římskokatolická farnost Jesenice zase podpoří žáky s různým typem postižení ze sociálně znevýhodněného prostředí, kteří jsou ubytováni v internátu SŠ a ZŠ Jesenice.

Některé koledující organizace zařadily do svých záměrů pomoci podporu konkrétnímu handicapovanému dítěti, které potřebuje speciální pomůcky či terapie nehrazené ze zdravotního pojištění. Příkladem je Římskokatolická farnost Skalná, kolednická skupina v Holýšově nebo Farní charita Cheb.

Zdroj: Diecézní charita Plzeň

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *