Ve školách na Karlovarsku jsou v plném proudu letní stavební práce

Čilý stavební ruch o prázdninách opět opanoval krajské střední školy. Stavebníci provádějí potřebné zateplování, výměny oken a stavební úpravy. Karlovarský kraj celkem vynaloží na letní opravy škol přes 60 milionů korun.

„Snažíme se vždy naplánovat největší objem stavebních prací na léto, kdy není ve školách běžný provoz a práce neomezují průběh výuky a pohyb po budovách. Podařilo se nám to i letos, i když některé rekonstrukce jsou takového rozsahu, že se takzvaně přelijí i do školního roku. Díky tomu ale budou mít například žáci Střední lesnické školy Žlutice nový soutěžní areál pro práci s motorovou pilou, zrekonstruuje se Základní škola Ostrov, která už dlouhou dobu čeká na nutné úpravy, pokračovat budou stavební úpravy i v Domově mládeže Střední školy stavební Karlovy Vary a na Gymnáziu v Aši,“ popsal náměstek hejtmana Dalibor Blažek.

Přehled prováděných rekonstrukcí a oprav krajských škol:
Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace – akce „Cvičiště pro práci s motorovou pilou“ – zhotovitel STASKO plus, spol. s r.o. – 2 069 365,10 Kč s DPH – akce na 5 měsíců zahájení srpen 2022
Předmětem plnění jsou stavební úpravy spojené s vybudováním soutěžního areálu pro práci s motorovou pilou. Areál bude využíván pro vzdělávání žáků v příslušném oboru a pro pořádání odborných soutěží. Součástí úprav budou přípravné a zemní práce, vybudování betonové plochy pro soutěžní disciplíny, vybudování altánku, tribuny pro sedící diváky, základu pro umístění vlajkových stožárů, příjezdové komunikace a oplocení s bránou a brankami. Areál bude napojen na stávající elektroinstalaci s dodávkou nového venkovního osvětlení a venkovními zásuvkovými skříněmi.

Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace – akce „Obchodní akademie K. Vary – rekonstrukce administrativního úseku“ – zhotovitel INTERALL CZ s.r.o. – 1 705 172,78 Kč s DPH – akce cca na dva měsíce, zahájení červenec 2022
Předmětem plnění jsou stavební úpravy ředitelny a kanceláře sekretariátu v budově školy. Jedná se o kompletní modernizaci těchto prostor z důvodu stěhování vyšší odborné školy z budovy v Rybářích do hlavní budovy v Bezručově ulici, kdy je potřeba upravit administrativní úsek tak, aby mohly obě součásti školy (střední i VOŠ) fungovat ve společných prostorách.

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace – akce „Výměna kotlů plynové kotelny“ – zhotovitel Intermont, Opatrný, s.r.o., – 3 616 690,00 Kč s DPH – akce na 2,5 měsíce zahájení červen 2022

Předmětem plnění jsou udržovací práce, při kterých bude odpojena stávající zastaralá technologie vytápění v 6. nadzemním podlaží budovy školy a bude nahrazena novou modernější technologií a zároveň bude přemístěna do volného prostoru v 1. podzemním podlaží budovy.

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace – akce „Zateplení domova mládeže SOŠ stavební Karlovy Vary“ – zhotovitel SOVA stavební s.r.o., – 13 892 670,00 Kč s DPH – akce na cca 6 měsíců – zahájení červen 2022
Předmětem plnění je zateplení obvodových stěn objektu se čtyřmi nadzemními a jedním částečně zapuštěným podlažím. Zateplení obvodových stěn bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z minerální vaty. Finální úprava fasády bude provedena ze silikonové omítky, ve třech barevných odstínech, se zapuštěným hromosvodem pod omítku do fasády. Dojde k výměně vnějších okenních parapetů, novému oplechování atiky a závětrné lišty za nové. Součástí dodávky bude i oprava balkonů, včetně keramické dlažby, vstup do budovy v levé zadní části objektu, včetně podesty a nového zábradlí.

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace – akce „Výměna oken a zhotovení fasády na dvorní straně budovy Zahradní 719/21“ – zhotovitel -STASKO plus, spol. s r.o., – 6 049 981,61 Kč s DPH – akce prováděna v měsících červen, červenec a srpen 2022
Předmětem plnění jsou stavební práce související s výměnou a repasí oken, osazením nových nebo repasovaných oken včetně zednického začištění. Budou vyměněny venkovní i vnitřní parapety.
Na fasádě se provede očištění, zednické vyspravení a doplnění degradovaných částí (římsy, prostupů, atp.). Odstraní se nevyužívané fasádní kotevní prvky, zazdí se nevyužívané prostupy ventilace, dojde k odstranění nevyužívaného kouřovodu a odvzdušňovacího potrubí. Pod omítku bude zapraveno kabelové vedení bezpečnostních kamer umístěných na dvorní fasádě. Opravená fasáda bude opatřena novým fasádním nátěrem. Na stříšce dvorního vstupu do budovy bude vyměněna krytina a doplněno dřevěné podbití stříšky. Součástí prací budou i ochranné nátěry ocelových konstrukcí.

Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace – akce „Revitalizace tělocvičny“ – zhotovitel – SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., probíhá uzavření smlouvy, náklady – 3 200 000 Kč s DPH – akce na 3 měsíce, zahájení v srpnu 2022
Předmětem plnění je montáž nové podlahy tělocvičny včetně finální vrstvy, demontáž stávajícího a montáž nového osvětlení tělocvičny, demontáž a montáž dřevěného obložení stěn tělocvičny a výmalba tělocvičny.

Gymnázium Aš, příspěvková organizace – akce „Stavební úpravy hygienických zařízení – Jídelna Gymnázium Aš“ – zhotovitel Stavební společnost VARO, s.r.o.,- 1 548 549,41 Kč s DPH – akce na 1,5 měsíce zahájení v srpnu 2022

V rámci předmětu plnění budou zhotoveny nové povrchy (omítky, obklady, dlažby), kabinky WC, minerální kazetové podhledy a vyměněny stávající dveře. Budou provedeny nové instalace vnitřního vodovodu a kanalizace, včetně armatur a zařizovacích předmětů, související elektroinstalace a stavební úpravy.

ZŠ Ostrov, příspěvková organizace, akce „Rekonstrukce oken, zateplení a fasáda objektu včetně rekonstrukce terasy“ – IVPS Group s.r.o., cena sjednaná ve smlouvě: 12 897 975,55 Kč bez DPH
Předmětem plnění je zateplení obvodových stěn (fasády) systémem ETICS, podlahy podkroví objektu, výměna stavebních výplní, výměna podlahových vrstev terasy v. 2.NP objektu včetně výměny zábradlí a malování vnitřních prostor objektu.

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace. (nyní v nájmu Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze)
1) Stavební úpravy bytu v objektu Komenského 759 Sokolov
Název akce: Stavební úpravy bytu v objektu Komenského 759 Sokolov
Zhotovitel: ZISTAV s.r.o., Karlovy Vary, náklady akce: 1 400 000,- Kč vč. DPH, termín realizace akce: 04 – 08/2022
Popis: Jedná se stavební úpravy bytu školníka, přesněji dispoziční úpravy bytu, tedy vstupní části, kde vznikne předsíň, kuchyně a bude rozšířeno WC o předsíňku. Další úpravy se týkají výměny a posunutí dveří v nenosných konstrukcích. Dále bude provedena nová elektroinstalace, nové napojení sanity a dřezu na kanalizaci a vodu, nové odvětrání koupelny a WC, vymalování všech místností včetně vyspravení podkladu a výměnu podlahových krytin bez zásahu do stropních konstrukcí. Stávající rozvody UT budou nově natřeny.

2) Udržovací práce v části objektu Komenského 759, Sokolov
Název akce: Udržovací práce v části objektu Komenského 759, Sokolov
Zhotovitel: ZISTAV s.r.o., Karlovy Vary, náklady akce: 2 000 000,- Kč vč. DPH, termín realizace akce: 07 – 10/2022
Popis: Jedná se o vymalování vybraných místností a s tím související opravy podkladu podle druhu poškození. Bude provedena oprava omítek stěn a stropů včetně osekání, otlučení omítek, vyškrábání spár s očištěním zdiva. Dále bude provedena výměna povlakových podlah vybraných místností včetně očištění podkladu od lepidel, očištění soklů, odstranění PVC soklů a montáž nových soklů pryžových nebo plastových. V některých místnostech bude proveden nový olejový nátěr soklů. Ve vybraných místnostech bude provedena demontáž zářivkového osvětlení a provedení nového přisazeného LED osvětlení.

Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace
1) Název akce: Oprava havarijního stavu střechy objektu A
Zhotovitel: SOVA stavební s.r.o., Praha, náklady akce: 4 000 000,- Kč vč. DPH, termín realizace akce: 07 – 08/2022
Popis akce: Jedná se o provedení opravy havarijního stavu střechy objektu A areálu Domova mládeže. K tomu jsou pak přičleněny další návazné, související a vyvolané práce. Do dispozičního uspořádání objektu se nezasahuje. V souvislosti s opravou střechy se díky navrženému plošnému zateplení navýší tloušťka skladby celé krytiny o cca 100 mm.

2) Název akce: Výměna stávajících rozvodů kanalizace – objekt A
Zhotovitel: BAUING KV s.r.o., Praha, náklady akce: 8 000 000,- Kč vč. DPH, termín realizace akce: 07 – 08/2022
Popis: Jedná se o výměnu stávajících kanalizačních svodů – v objektu A. U kanalizačních svodů se počítá s odvětrávacími hlavicemi nad střešní krytinou, u dešťových svodů bude u střešních vpustí doplněno jejich elektrické vyhřívání ovládané v závislosti na vnější teplotě a vlhkosti. Předpokládá se výměna potrubí ve stávajících trasách s demontáží a zpětnou montáží stávajících zařizovacích předmětů a zazdění vzniklých rýh ve zdivu s doplněním stávajících obkladů.

Zdroj: Karlovarský kraj

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *