V Plzni skončily zápisy pro ukrajinské děti. Zájem byl menší, než se čekalo

V mateřských a základních školách v Plzni skončily zvláštní zápisy pro ukrajinské děti. Zájem byl menší, než město očekávalo, připravenou kapacitu proto nemusí dále navyšovat, naopak k dispozici zůstávají ještě volná místa. Konkrétně do mateřinek by mělo v září nastoupit 217 plně tříletých a starších dětí, do základních škol 747. Ve většině případů se navíc podařilo zájemce umístit v příslušném spádovém obvodě, tedy nedaleko jejich bydliště.

„Z ministerstva vnitra jsme měli určité odhady, a i vzhledem k tomu jsme u školek počítali až s 500 dětmi ve věku od tří do šesti let, u základních škol až se dvěma tisíci. Jsem ráda, že připravené kapacity jsou více než dostatečné a máme tak ještě případnou rezervu,“ shrnula zápisy radní města Plzně pro oblast školství Lucie Kantorová. Cílem města bylo připravit dostatek míst tak, aby zůstal zachován komfort plzeňských dětí, současně ale také aby byly vytvořeny důstojné podmínky pro vzdělávání dětí utíkajících s rodiči před válkou na Ukrajině. S ohledem na množství příchozích dětí a žáků z Ukrajiny nemusí školy naplňovat běžné třídy v ZŠ a MŠ až na maximální počet nebo využívat výjimky.

Podle Lucie Kantorové není Plzeň výjimkou v tom smyslu, že k zápisům přišlo méně budoucích žáků, než se registrovalo přes koordinační centrum. „Důvod může být i ten, že děti již na území města Plzně nepobývají nebo rodiče plánují odjezd z Plzně, případně ještě nejsou nijak rozhodnutí a budou zápis řešit až v závěru srpna,“ uvedla. Základní školy budou na dodatečně přinesené žádosti o přijetí reagovat standardně jako na jiné žádosti, které dostávají. „V závěru srpna opět budeme schopni tyto žádosti řešit, protože máme vytvořenou dostatečnou kapacitu. V týdnu od 22. do 26. srpna bude v základních školách v rámci stanovených úředních dnů probíhat přijímání dodatečných žádostí a zároveň bude opět probíhat koordinace umisťování v rámci města Plzně,“ doplnila vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně Dagmar Škrlantová.

Žáci budou umístěni do homogenních tříd na odloučených pracovištích zatím při 11. ZŠ a Benešově ZŠ a MŠ, kde též budou otevřeny dvě třídy MŠ pro děti z Ukrajiny. Zároveň budou ukrajinské děti i žáci integrováni do běžných tříd v menším počtu a tam, kde k tomu jsou vytvořeny podmínky. Odloučená pracoviště základních i mateřských škol mohou být využita pouze pro ukrajinské děti a žáky, protože jsou zřízena pouze na výjimku ze stavebních a hygienických předpisů. Ve spolupráci s Úřadem práce ČR zprostředkovalo město i registr pro ukrajinské učitele a další profese ve školství, ze kterého si školy mohou potřebné pracovní pozice vybrat a obsadit. Zároveň až do konce srpna bude probíhat na 26. ZŠ výuka skupiny budoucích ukrajinských učitelů, aby byli na vstup do škol lépe připraveni. Informace k organizaci přijímání dodatečných žádostí naleznou rodiče na webových stránkách jednotlivých škol. Kapacita je na tyto dodatečné zápisy připravena a cílem koordinace je umístit žáky do odpovídajícího ročníku ZŠ a nevytvářet malotřídky.

Co se týká mateřských škol, potvrdila se ohledně zájmu podobná skutečnost jako u základních škol. Na základě zápisů město zatím přijme 217 plně tříletých a starších dětí – uprchlíků z Ukrajiny. Většina z nich bude umístěna do nově připravených kapacit pro homogenní ukrajinské skupiny dětí, které byly zřízeny v režimu Lex Ukrajina na dobu určitou. Jde o třídy, jež vznikly například v uvolněných nebytových prostorách v Sedláčkově ulici po Čedoku nebo v kulturním domě v Šeříkově ulici. Připraveny jsou i opravené prostory ve Školní ulici v budově bývalé konzervatoře. „V souvislosti se zápisy jsme nezaznamenali žádnou stížnost nebo konfliktní situace, pozitivně byla hodnocena možnost tlumočení. V několika málo případech chyběly zákonným zástupcům doklady k pobytu nebo doklady k očkování, proto jim byla po dohodě dána přiměřená lhůta na jejich doplnění,“ dodala Dagmar Škrlantová.

Uskutečnila se další koordinační jednání s radní města, magistrátním odborem školství a představiteli městských obvodů o možnosti umístění dětí v rámci jednotlivých obvodů. Další požadavky na umístění v MŠ nebudou řešeny jednotlivě v průběhu prázdnin, ale v rámci jednotného postupu bude přijímání dodatečných žádostí probíhat ve vybraném dni mezi 29. až 31. srpnem na jednom místě v rámci spádového obvodu pro MŠ opět se zajištěným tlumočením. Informace o přesném termínu i organizaci zápisu budou zveřejněny na www.plzenskeskoly.cz, na www.plzen.eu, na úřadech městských obvodů a v jednotlivých mateřských školách. Připravená kapacita je v rámci všech obvodů dostatečná. Zároveň se stále ve vybraných územích bude do konce srpna řešit umístění plně tříletých dětí z běžných jarních zápisů dětí Plzeňanů a stále se bude počítat s tím, že během školního roku dochází k přistěhování dětí i žáků z jiných míst v republice, kteří též musí mít možnost plnit povinnou školní a předškolní docházku v Plzni.

Zdroj: www.plzen.eu, ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *