V Plzeňském kraji startuje druhé kolo kotlíkových dotací

V pondělí 19. září od 8:00 hodin začne Plzeňský kraj přijímat žádosti o dotace na pořízení ekologického vytápění v domácnostech, a to prostřednictvím elektronického systému eDotace. V první výzvě, která proběhla na začátku letošního roku, bylo vyhověno 1309 žádostem z Plzeňského kraje za celkem 149 000 000 korun.

„Cílem dotačního programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností, podílející se na nadlimitních koncentracích znečišťujících látek na území Plzeňského kraje. Finanční alokace pro tuto výzvu je celkem 73 milionů korun,“ říká radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Václav Štekl s tím, že podpora se bude poskytovat fyzickým osobám na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním. Všechny potřebné informace najdou zájemci na webu www.plzensky-kraj.cz

Žádost o poskytnutí dotace z dotačního titulu “Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2” budou přijímány od 19. 9. 2016, 8:00 hod do 16. 12. 2016, 14:00 hod nebo do vyčerpání alokace určené pro danou výzvu. Postup podání žádosti je specifikovaný ve Výzvě. Pravidla pro příjemce a žadatele z dotačního titulu “Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2” tvoří přílohu č. 1.

Po uzavření dotačního titulu “Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2” bude bezprostředně poté otevřen “ZÁSOBNÍK – Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2” (dále jen “zásobník”) a to do 31. 1. 2017. Žadatelé budou postupovat dle pravidel dotačního titulu “Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2”. Žádosti v zásobníku budou využity v případě vyřazení žádostí nesplňujících podmínky vyhlášeného dotačního titulu “Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2”.

Krajský úřad Plzeňského kraje připravil ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR a s ORP v Plzeňském kraji pro občany informační semináře ke kotlíkovým dotacím. Semináře budou informovat o vyhlášeném dotačním titulu “Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2”.

Výše dotace programu na podporu výměny stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním pro fyzické osoby v rodinných domech může být až 85% způsobilých výdajů dle typu pořizovaného zdroje a jeho umístění (maximální výše způsobilých výdajů je stanovena ve výši 150 tis. Kč).

 

 

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *