V pátek začne oprava vytížené křižovatky z Karlovarské na Vinice. Počítejte s omezením

V pátek 30. července začne oprava značně vytížené křižovatky Karlovarská – Na Chmelnicích. Cílem je odstranit provozní problémy při průjezdu kloubových autobusů městské hromadné dopravy. Rekonstrukce si vyžádá omezení osobní automobilové i městské hromadné dopravy, křižovatka nebude zcela uzavřena. Celkové náklady jsou 2,2 milionu korun včetně DPH. Rekonstrukci zajišťuje Správa veřejného statku města Plzně. Práce na přestavbě křižovatky Karlovarská – Na Chmelnicích by měly skončit 17. srpna 2021.

Přestavbou křižovatky Karlovarská – Na Chmelnicích odstraní město provozní problémy, se kterými se musejí potýkat řidiči kloubových autobusů městské hromadné dopravy, jež obsluhují městskou část Vinice. Řidiči totiž s autobusy zadní částí podvozku drhnou o rampu mezi tramvajovou tratí a jízdním pásem. Jde o opravu úseku v délce sto metrů. Vzhledem k důležitosti křižovatky, která je spojnicí pro Vinice a Sylván, bude nutné stavbu rozdělit na několik etap, aby nebylo přerušeno dopravní spojení centra s těmito městskými čtvrtěmi.

„V rámci přestavby upravíme příčný sklon vozovky tak, aby došlo v místech přejezdu tramvajové trati k navýšení vnitřního okraje jízdního pásu ve směru do centra města. Tím dojde k vyrovnání výškového rozdílu mezi vozovkou a zvýšeným tramvajovým pásem na Karlovarské ulici, aby zde mohly bezproblémově projíždět kloubové autobusy městské hromadné dopravy. Úprava nivelity vozovky si také vyžádá výškovou úpravu navazujících obrubníků silnic i zpevněných ploch,“ vysvětlila Andrea Fojtíková, technická náměstkyně Správy veřejného statku města Plzně. Oprava
křižovatky začne v západním jízdním pásu na Karlovarské ulici cca 45 metrů od přejezdu tramvajového pásu před křižovatkou a skončí na úrovni vjezdového klínu autobusové zastávky ve směru do centra města.

Dopravní omezení
Přestavba křižovatky si vyžádá dopravní omezení v osobní automobilové i městské hromadné dopravě. Realizace bude probíhat za omezeného provozu. Vozidla budou staveništěm převáděna za pomoci semaforů. Pohyb chodců a osob se sníženou schopností pohybu nebo orientace bude po dobu stavby možný po stezce pro chodce a cyklisty, která je po celé délce úpravy vedena v souběhu s opravovanou komunikací a nebude stavbou dotčena.

Omezení v městské hromadné dopravě:
 Od 30. 7. do ukončení nočního provozu z 1. na 2. 8. 2021:
Linka 25 bude dne 30. 7. 2021 ve směru na Vinice odkloněna z Karlovarské ulice ulicemi Boženy
Němcové a Kotíkovskou, bez změny zastávek.
Linka 27 bude 30. 7. 2021 mimo provoz.
Linky N1, N4 z Vinic do Bolevce a Bílou Horu pojedou odklonem Lidickou ulicí. V tomto směru
budou pro obě linky zrušeny zastávky „U Družby“ a „Úřad Lochotín“.
Linky N3, N6 ve směru do centra pojedou mezi zastávkami „Sokolovská“ a „Rondel“ odklonem alejí
Svobody a Lidickou ulicí.

 Od 2. 8. do ukončení nočního provozu ze 6. na 7. 8. 2021:
Zastávka „Zoologická zahrada“ pro linky 25, 27, 41, 56, N1, N4 ve směru do centra bude přeložena
do zastávkového zálivu na úrovni stálé tramvajové zastávky.

 Od 7. 8. 2021 do ukončení prací:
Provoz uvedených linek nebude muset být vlivem prací upraven. S ohledem na dopravní omezení
lze však na uvedených linkách očekávat zdržení spojů.

Zdroj: www.plzen.eu

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *