V Milířích oslavili Velikonoce tradiční besídkou

Za účasti radního Plzeňského kraje pro sociální věci Zdeňka Honze proběhla se v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Milířích uskutečnila velikonoční besídka. Tradice těchto velikonočních i mikulášských besídek vznikla již v počátcích Domova v Milířích před více jak 20 lety.

Klienti Domova, a to jak děti, mládež, ale i dospělí s různým druhem a stupněm postižení si pod vedením zaměstnanců připravili pásmo složené z básniček, písniček, dramatizace. Diváci tak mohli shlédnout pohybová vystoupení, pantomimu, oblíbenou stínohru a vidět skvělé výkony jednotlivců i skupin. „Vnímám, že vystoupení je vyvrcholením souvislé a dlouhodobé práce zaměstnanců s klienty a nejenom proto jsem rád, že se naplňuje mé prohlášení týkající se odměňování v oblasti sociálních služeb a dochází zde k mírnému růstu platů,“ prohlásil Zdeněk Honz.

Všechna vystoupení vznikají při výchovných a akvizičních programech, které pro klienty Domova připravují tamější zaměstnanci a jejich přípravou tak procvičují jejich paměť, schopnost samostatně se orientovat v prostoru, zapamatovat si a dodržovat časovou souslednost vstupů, a zejména získat sociální dovednost vzájemné spolupráce s ostatními. Upevňují tak i emoční stránky osobnosti klientů a přispívají k osobní spokojenosti a celkové vyrovnanosti uživatelů.

„Příprava vystoupení není jen naučení se textů či pohybů, ale je to skládání mozaiky z mnoha kamínků, z nichž ani jeden nesmí vypadnout – je to navnadění k tématu, motivace pro činnost, výběr textu, hudby, vytvoření kostýmů. Jejich výroba, stejně jako výroba dekorací probíhá vždy ve spolupráci klientů se zaměstnanci,“ vysvětluje Blanka Kafková z Domova pro zdravotně postižené v Milířích. Ta také doplnila, že „ne všichni klienti se můžou aktivně zapojit do vystoupení, nejsou schopni mluvit, nejsou schopni projevu, který by byl možný ukázat tímto způsobem, ale i ti jsou zapojeni do jiných výchovných činností. Například v letošním roce jsme rozšířili arteterapeutické aktivity o enkaustiku (techniku malování horkým voskem a barvami), což umožňuje nejen otevření skrytých schopností a kreativní seberealizaci, ale i spontánní vyjádření niterních pocitů a případné uvolnění mentálních projevů“. Výtvarná díla společně se šperky vyráběnými klienty si mohli všichni zúčastnění prohlédnout na výstavě v jídelně.

Na závěr setkání byli přítomní pozváni na 14. ročník dvoudenní přehlídky tvořivosti a schopností dětí s postižením „Prostor pro duši“, který se na počátku měsíce června uskuteční v tachovském Kině Mže.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře je příspěvková organizace zřizovaná Plzeňským krajem. Jedná se o jedno z největších zařízení svého druhu v západních Čechách.

Poskytuje sociální služby pobytové s celoročním ubytováním a základní činnosti sociálních služeb (jako je péče o osobu, hygiena, strava, výchovné a aktivizační činnosti, sociální poradenství, kontakt se společenským prostředím, pracovní terapie, sociální poradenství, uplatnění práv a zájmů), zdravotní péči, možnost školní docházky pro mentálně postižené osoby od 3 do 40 let věku. Celková kapacita zařízení je 65 míst.           (tz)

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *