Úspěšní žáci a studenti z celostátních soutěží převzali ocenění od hejtmanství

Nejúspěšnější řešitelé předmětových a odborných soutěží, kteří se umístili na medailových pozicích v celostátních a mezinárodních kolech předmětových olympiád a na nejvyšších příčkách v národních kolech dovednostních soutěží určených pro žáky odborných škol se dnes společně s ředitelkami a řediteli středních a základních škol sešli v sále zastupitelstva na krajském úřadě, kde převzali od hejtmana Josefa Bernarda a náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Ivany Bartošové ocenění.

Přímo na podporu a rozvoj talentu je určen dotační program Talent 2016. Pro mimořádně nadané žáky, ale i pro pedagogy, kteří je připravují na soutěže je určen projekt Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji. K dofinancování školních soutěží a dalších aktivit pak slouží program Podpora zájmové činnosti Plzeňským krajem.

Cílem dotačního programu Plzeňského kraje Talent 2017 je podporovat a rozvíjet talent a zájem žáků středních škol o přírodovědné, společenskovědní a jazykové obory, rozvíjet péči o nadané děti a mládež ve středních školách a zlepšovat materiální vybavení středních škol pro práci s nadanými žáky. Mezi střední školy v Plzeňském kraji, jejichž žáci se umístili na 1. – 3. místě v celostátních kolech a medailových pozicích v mezinárodních kolech předmětových soutěží ve školním roce 2016/2017 bylo rozděleno 270.000 korun. Středním školám budou hrazeny výdaje určené na nákup materiálu a služby spojené s jeho dodáním.

Projekt Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji podporuje a rozvíjí odborný růst mimořádně nadaných žáků z Plzeňského kraje a jejich pedagogů v oblastech přírodovědných, společenskovědních, jazykových, uměleckých a řemeslných oborech. Cílovou skupinou jsou mimořádně nadaní žáci základních a středních škol, tj. ti žáci, kteří se umístili na nejvyšších místech v krajských kolech předmětových a uměleckých soutěží, a dále pak pedagogičtí pracovníci, kteří připravují žáky na soutěže. V letošním roce tuto příležitost využilo 229 nadaných žáků.

V rámci rozvojového programu Plzeňského kraje na rok 2017 Podpora zájmové činnosti Plzeňským krajem byly vynaloženy finanční prostředky na dofinancování okresních a krajských kol školních soutěží a dalších aktivit s regionální a celostátní působností. Celkově byl rozdělen 1 milion korun.

 

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ŠKOL PLZEŇSKÉHO KRAJE V CELOSTÁTNÍCH A MEZINÁRODNÍCH KOLECH PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

PŘEDMĚTOVÉ SOUTĚŽE (umístění do 3. místa)

SOUTĚŽ V CIZÍCH JAZYCÍCH – NĚMČINA – kategorie – SŠ III. A

1. místo: Eva Fastová, Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.

SOUTĚŽ V CIZÍCH JAZYCÍCH – FRANCOUZŠTINA – kategorie B1

3. místo: Barbora Cigánková, Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23

SOUTĚŽ V CIZÍCH JAZYCÍCH – ŠPANĚLŠTINA – KATEGORIE III

1. místo: Otakar Duchek, Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21

SOUTĚŽ V CIZÍCH JAZYCÍCH – RUŠTINA – kategorie I

3. místo: Barbora Šlajsová, Gymnázium, Blovice, Družstevní 650

SOUTĚŽ V CIZÍCH JAZYCÍCH – LATINA – kategorie A

2. místo: Petr Slavík, Církevní gymnázium Plzeň

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (SOČ)

Obor: Matematika a statistika
2. místo: Milan Malina, Ondřej Brichta, Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23

Obor: Biologie
3. místo: Miroslav Veselovský, Jiří Brichcín, Gymnázium, Blovice, Družstevní 650

Obor: Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
3. místo: Jakub Sochor, Gymnázium, Blovice, Družstevní 650

Obor: Stavebnictví, architektura a design interiérů
3. místo: Nicola Jacobiová, Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Obor: Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

2. místo: Pavel Bartovský, Vyšší odborná škola a Střední škola průmyslová elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85

MEZINÁRODNÍ OLYMPIÁDA V ASTRONOMII A ASTROFYZICE

čestné uznání: Pavel Kůs, Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323
Další soutěže zařazené do programu MŠMT ČR Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2017 – Excelence středních (základních) škol 2017:

AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR – AUTOMECHANIK

1. místo: Matěj Řípa, Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

DĚJEPISNÁ SOUTĚŽ STUDENTŮ GYMNÁZIÍ

2. místo: Josef Valeš, Monika Kapitánová, Veronika Majerová, Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21

MLADÝ MÓDNÍ TVŮRCE – KATEGORIE VOLNÁ MLADÁ MÓDA

2. místo: Kristina Zíková, Larisa Veithová, Eliška Stauberová, Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13

FYKOSÍ FYZIKLÁNÍ – KATEGORIE A

1. místo: Vít Beran, Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *