Účastníci „Plzeňské senior akademie“ dostali absolventské listy

Předáním absolventských listů, propagačních předmětů a drobných předmětů s bezpečnostní tématikou, byl slavnostně ukončen první ročník „ Plzeňské senior akademie“ v rámci městského obvodu Plzeň 1.

Cílem projektu bylo seznámit seniory s problematikou osobního bezpečí ve vztahu k aktuálním trendům kriminality a vzniku možných krizových životních situací na území města Plzně. Účastníci „Plzeňské senior akademie“ absolvovali osm přednáškových bloků zaměřených na osobní bezpečí a řešení krizových životních situací. Dále pak navštívili např. Útulek pro zvířata v nouzi, požární stanici v Plzni na Košutce a operační středisko Městské policie Plzeň.

Na tomto projektu se významnou měrou podílely i další organizace, jako např., BKB Plzeň, Česká obchodní inspekce – inspektorát Plzeňského a Karlovarského kraje, BESIP Plzeňského kraje, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje a Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje.

Letošní první ročník „Plzeňské senior akademie“ v rámci Městského obvodu Plzeň 1, který absolvovalo více 40 seniorů a osob ZTP, byl slavnostně zakončen ve čtvrtek odpoledne za přítomnosti starosty Městského obvodu Plzeň 1 Miroslava Brabce, velitele MP Plzeň Karla Macha a zástupců spolupracujících organizací. Finanční prostředky potřebné pro zajištění celého projektu byly  poskytnuty z největší části z rozpočtu MO Plzeň 1. Kancelář primátora Statutárního města Plzně podpořila projekt drobnými upomínkovými předměty s motivy města Plzně a prostřednictvím Odboru bezpečnosti a prevence kriminality byl projekt finančně podpořen výtiskem a grafickou úpravou informační brožury „Plzeňské senior akademie“.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *