Účastníci Arts Managementu dostali diplomy. Díky kurzům si našli práci nebo spustili vlastní projekt

Jedním z prvních úspěšně završených projektů Evropského hlavního města kultury 2015 jsou kurzy Arts Managementu pro kulturní veřejnost, pořádané v letech 2012 – 2015 ve spolupráci společnosti Plzeň 2015 a Fakulty designu a umění ZČU v Plzni. Do tří ročníků ojedinělého vzdělávacího projektu se přihlásilo více než 300 zájemců.

Děkan Fakulty designu a umění Západočeské univerzity Josef Mištera uvedl: „Zájem účastníků vracet se znovu v dalších letech do kurzů a znovu se setkávat v budově Fakulty Ladislava Sutnara nás inspiroval k rozhodnutí uspořádat pro ty opravdu věrné absolventy, kteří si zapsali v každém ze tří let alespoň jeden kurz, jakousi čestnou slavnostní promoci.“ Slavnostní akt k ukončení projektu se konal na plzeňské radnici 30. září, čestná ocenění obdržely z rukou děkana FDU Josefa Mištery a primátora města Plzně Martina Zrzaveckého celkem tři desítky účastníků, kteří celkem absolvovali tři a více kurzů.

„Jednou z podmínek pro udělení titulu Evropské hlavní město kultury je jeho udržitelnost do následujících let. Myslím, že je to právě například Arts management, který tuto podmínku naplňuje,“ uvedl primátor města Plzně Martin Zrzavecký.

Arts Management byl jedním z klíčových projektů společnosti Plzeň 2015, který si kulturní veřejnost vyžádala již v období kandidatury Plzně na titul Evropské hlavní město kultury, a stal se tak součástí přihlášky. „Smyslem kurzů bylo napomoci profesionalizaci neziskových organizací a poskytnout prohloubené vzdělávání příspěvkovým organizacím nejenom v kultuře, ale i v oblastech, které s ní souvisejí. Ohlasy a výsledky ARTS MANAGEMENT ukazují jedno: smysl a cíl celého projektu byly naplněny a jeho plody budou plzeňští kulturní aktéři sklízet ještě dlouhá léta. Velký dík patří Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU za to, že celý projekt zaštítila,“ prohlásil náměstek primátora města Plzně pro oblast kultury, cestovního ruchu, památkové péče a projektu Plzeň – EHMK 2015 a předseda správní rady společnosti Plzeň 2015 Martin Baxa.

Účastníci si kurzy chválili především z hlediska inspirace, praktického přínosu a rozšíření profesních možností. Řada absolventů se také vyjádřila v tom smyslu, že by ocenili další pokračování kurzů a jsou ochotni si za další ročníky připlatit. Dosud totiž výuku výrazně dotovala společnost Plzeň 2015 za přispění Ministerstva kultury; srovnatelné vzdělávací projekty v jiných městech vybírají až desetinásobné poplatky.  „Osobně bych byl moc rád, kdyby projekt pokračoval i v dalších letech. Určitě to není reálné ve stejném modelu financování, ale jednáme s univerzitou o tom, že by v příštím roce pro zájemce otevřela dva až tři kurzy. Zároveň nabízíme další možnosti vzdělávání nejen plzeňské kulturní scény v Kreativním inkubátoru, který jsme letos spustili v DEPO2015. Zaměří se více na propojení kultury s podnikáním, cílem je co nejvíce prakticky poradit účastníkům, jak si na sebe vydělat,“ říká Jiří Suchánek, ředitel obecně prospěšné společnosti Plzeň 2015.

Vzdělávat se bylo možno v celé škále manažerských disciplín, přizpůsobených na míru kulturních organizací. Účastníci mohli ve skupinách prodiskutovat své projekty a podpořit je získáním nejnovějších teoretických poznatků i příkladů dobré praxe z tuzemska i zahraničí. Tým lektorů tvořili teoretici i ostřílení praktikové z celé České republiky i Slovenska. „Z výuky jsem měla velmi pozitivní pocit, účastníci byli dychtiví poznatků a skvěle spolupracovali. Bylo vidět, že vzájemná inspirace je jedním z nejefektivnějších způsobů učení, pestré složení lidí všech věkových i profesních skupin fungovalo naprosto jedinečným způsobem,“ svěřila se Bára Procházková; novinářka a jedna z lektorek, jejíž kurzy „Komunikace a PR pro neziskové a příspěvkové organizace v kultuře“ byly ve všech třech ročnících plně obsazené.

Kurzy byly vzájemně provázané s možností různě kombinovat a získat tak komplexní průpravu. Toho plně využily některé plzeňské organizace a instituce; např. pracovníci Tandemu – Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže nebo pracovnice Odboru kultury MMP.

Řada účastníků také využila znalosti získané v kurzech a získala podporu pro realizaci svých projektů i jinde, např. na MK ČR, v grantových řízeních Města Plzně, Plzeňského kraje či prostřednictvím portálů komunitního financování Everfund, Hit Hit a dalších.

Ze závěrečného hodnocení a evaluace projektu vyplývá, že studium splňovalo představy účastníků o celoživotním vzdělávání. „Hodnotili nejenom úroveň lektorů, ale i možnost nasát zkušenosti lidí z jiného institucionálního prostředí, vnímat problémy z jejich perspektivy, ale oceňovali i možnost se mýlit a chybovat. Zásadní přínos projektu spatřovala většina absolventů v samotné skladbě skupin, která umožnila setkání lidí různých věkových skupin od studentů po seniory, pohlaví či profesní příslušnost. Kurzů se účastnili zástupci neziskových organizací, veřejné správy a zřizovaných organizací, učitelé, umělci či studenti,“ shrnuje Alexandra Brabcová ze společnosti Plzeň 2015.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *