Tramvaj na Lochotín měla jezdit o týden dříve. Ale nepojede

Výluka tramvajové linky číslo 4 na Košutce v Plzni potrvá do 25. listopadu. Přestože bylo avizováno zkrácení termínu a obnovení provozu už od nadcházející soboty, tedy 19. listopadu, nepodaří se to. Při šetření dnes na místě byly zjištěny nedodělky ze strany zhotovitele, které brání bezpečnému zprovoznění části stavby, tedy tramvajové trati.

„Zkrácení termínu výluky na tramvajové trati Karlovarská navrhl zhotovitel stavby firma COLAS Rail s. r. o. zhruba před měsícem, v říjnu 2016. Ještě při kontrolním dnu 10. listopadu byl tento termín ze strany zhotovitele potvrzen. Na základě této informace náš odbor investic požádal Drážní úřad v Plzni o povolení zkušebního provozu pro tramvajovou trať a ten na podkladě žádosti svolal místní šetření na dnešní den. Při tomto šetření však byly zjištěny nedodělky,“ vysvětlil technický náměstek primátora města Plzně Pavel Šindelář. Z tohoto důvodu se harmonogram prací vrací k původním termínům a po projednání s PMDP bude trať zprovozněna k 25. listopadu 2016.

Třetí etapu rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská realizuje město Plzeň od 1. září. Důvodem je nevyhovující technický stav trati, a to v úseku od zastávky Severka přes křižovatky Studentská, Kralovická, Manětínská až po točnu na konečné tramvaje linky číslo 4. Projekt za 65 milionů korun bez DPH zvýší bezpečnost provozu a sníží dopad negativních vlivů dopravy na okolí. V souvislosti s rekonstrukcí je omezen provoz páteřní tramvajové linky číslo 4, náhradní autobusovou dopravu mimořádně posílila také speciální tramvajová linka číslo 3.

Rekonstrukce zahrnuje kompletní výměnu kolejových pásů, rekonstrukci trolejového vedení a úpravu tramvajových zastávek a dále opravu části silnice III/1808. Součástí projektu je zrušení stávajícího podchodu v prostoru tramvajové zastávky Plzeňka, opravy parkovacích zálivů, chodníků a stezek a úpravy světelných signalizačních zařízení. Stavba by měla být definitivně dokončena do 31. května 2017. Tramvajová trať v Karlovarské ulici patří mezi nejvyužívanější. Druhá etapa zahrnující 1100 metrů dlouhý úsek od ulice Na Chmelnicích po křižovatku se Sokolovskou ulicí byla v roce 2011 největší investiční akcí města a vyšla na 136 milionů korun s DPH. Předtím provedená oprava první části trati v délce téměř jeden kilometr si vyžádala finanční krytí ve výši 176 milionů korun.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *