Světlo, šero a temnoty ve výstavní síni “13” v Pražské ulici

Západočeská galerie v Plzni ode dneška zve návštěvníky na novou výstavu SVĚTLA, ŠERO A TEMNOTY do výstavní síně „13“, Plzeň, Pražská 13. Výstava byla připravena ve spolupráci s Národní galerií v Praze k programu 37. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století, pořádaného každoročně v rámci festivalu Smetanovské dny, tentokrát na téma „Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století“.

S výzkumem lidského vnímání, zvláště zraku i duševna a s vědecko-technickými inovacemi devatenáctého století se proměňovalo i výtvarné umění. Objevila se fotografie, přišlo umělé osvětlení. Jednotlivé oddíly výstavy ukazují příklady symbolického chápání světa a tmy v devatenáctém století, rozvoj médií využívajících umělé světlo v oblastech tzv. vyšší i populární kultury, všeobecný obrat k lidskému duševnu v pozdním 19. století, způsoby využití přírodních cyklů dne a noci i jejich ztvárnění v souvislosti s rozpoložením lidského jedince i jeho existencí, a konečně moderní společnost v zorném poli českého výtvarného umění konce 19. a začátku 20. století zobrazovanou jako souboj světlých i stinných stránek modernizace, určované hlavně novodobou městskou a průmyslovou společností.

Na výstavě jsou zastoupena mj. díla Josefa Mánesa, Augusta Piepenhagena, Josefa Navrátila,Bedřicha Havránka, Adolfa Kosárka, Julia Mařáka, Beneše Knüpfera, Antonína Chittussiho,Felixe Jeneweina, Emanuela Krescence Lišky, Maxmiliána Pirnera, Jakuba Schikanedera,Františka Kavána, Antonína Slavíčka, Jana Preislera, Jaroslava Panušky a dalších umělců.

Exponáty výstavy pocházejí ze sbírek Západočeské galerie, Národní galerie v Praze, regionálních galerií a muzeí i z předních soukromých sbírek umění.

Výstavu připravil Prof. PhDr. Roman Prahl, CSc. (Ústav pro dějiny umění FF UK). Komentované prohlídky výstavy s  se konají 10. a 31. března od 17 hodin. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin do 21. května.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *