Studenti ze zahraničních univerzit získávají zkušenosti na Letní škole experimentální chirurgie, kterou pořádá plzeňská lékařská fakulta

Již počtvrté se koná na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy dvoutýdenní letní vzdělávací kurz „Summer School of Experimental Surgery“ (SSES). Mezinárodní Letní škola experimentální chirurgie probíhá od 3. do 14. července v Biomedicínském centru LF UK a je věnována demonstraci experimentální chirurgie na praktických příkladech. Školy se letos zúčastní 28 studentů z 9 zemí, včetně České republiky.

Specifikem Letní školy experimentální chirurgie je práce formou workshopu na velkých zvířatech, která slouží k nácviku chirurgických technik používaných v humánní medicíně. Vyučuje se perioperační péče o zvířecí modely, experimentální radiologie, vyhodnocování experimentů (histologické, biochemické a statistické metody). Velký důraz je kladen na etický aspekt experimentálních chirurgických procesů s ohledem na zásadu „3R“ – replacement (= náhrada; míní se tím náhrada živých zvířat v experimentu alternativními metodami: tkáňovými kulturami, bakteriemi, matematickým modelováním apod.), reduction (=snížení počtu;do pokusu by měl být zahrnut co nejmenší možný počet zvířat, který je schopný podat validní výsledky) a refinement(= zjemnění;experiment by měl probíhat tak, aby zvířata měla během experimentu dostatečný komfort). Účastníci se také seznamují se softwarovým modelováním, které v některých případech umožňuje nahrazení experimentálních modelů.

Studenti pracují pod vedením zkušeného týmu, v jehož čele stojí doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D., z Chirurgické kliniky LF UK v Plzni a FN Plzeň.Ten oceňuje osobní nasazení účastníků SSES: „V letošním roce máme možnost opět pracovat se studenty medicíny s vysokou motivací, kteří přistupují k jednotlivým úkolům velmi aktivně. Pevně věřím, že jim naše zkušenost pomůže v budoucím profesním životě.“

Letní škola je určena studentům medicíny od 3. ročníků a probíhá v anglickém jazyce. Do Plzně letos zamířili zájemci z univerzit v Belgii, Kanadě, Nizozemí, Rumunsku, Rusku, Saudské Arábii, Španělsku a Turecku. Dva studenti jsou z České republiky– jeden z plzeňské lékařské fakulty a jeden z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.Kromě experimentální chirurgie účastníky čeká i zpestření odborného programu v podobě vodáckého výletu, prohlídky plzeňského pivovaru, grilovací párty či návštěvy Prahy.Letní škola bude tradičně zakončena na plzeňské radnici slavnostním předáním certifikátů o absolvování kurzu.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *