Studenti na Lékařské fakultě v Plzni porovnali výsledky své vědecké práce

Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy uspořádala pro studenty již 57. Studentskou vědeckou konferenci. Ta letošní se konala 17. 5. 2017 a bylo na ni přihlášeno 120 prací – absolutně nejvyšší počet v historii konference.

Vysoký počet přednášek byl doprovázen i jejich vysokou kvalitou jak po odborné stránce, tak po stránce formální, což z této konference činí nejúspěšnější z dosavadních ročníků. Podle hlavního organizátora konference, proděkana pro vědu a výzkum LF UK v Plzni prof. MUDr. Vladislava Třešky, DrSc., je to dáno zejména vybudováním moderního Biomedicínského centra Lékařské fakulty, které dává studentům pre- i postgraduálního studia obrovské pole působnosti v preklinickém i klinickém výzkumu. Centrum se zabývá problematikou náhrady a regenerace životně důležitých orgánů, z tohoto okruhu pocházelo i mnoho témat prezentovaných přednášek. „Ukázalo se, jak je dobré spojit klinický výzkum s výzkumem právě v tomto centru. Je zřejmé, že jsme v letošním roce poprvé sklidili plody z aktivit klinik, ústavů a oddělení ve spolupráci s Biomedicínským centrem,“ dodává prof. Třeška.

Účastníkykonference v jejím úvodu uvítal také děkan fakulty, prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. Ten zdůraznil, že vybrat pouze tři vítězné práce v každé kategorii je při takovém množství a kvalitě velmi těžké, a že vítězi jsou pro něj všichni zúčastnění.

Lékařská fakulta UK v Plzni spolupracuje na některých výzkumných tématech se Západočeskou univerzitou v Plzni. Také její studenti se na konferenci prezentovali a ukázal se tak přesah a prolínání medicínských a technických témat.

„Celá řada přednášejících pracovala na daném výzkumném tématu řadu let pod vedením velmi zkušených školitelů, vedoucích ústavů a klinik,“ zamýšlí se dále nad konferencí prof. Třeška.„Velice rád proto děkuji také všem školitelům a přednostům za jejich velkou práci při vedení těchto nadějných pre- a postgraduálních studentů. Do budoucna si můžeme jen přát, aby výzkum na naší fakultě se dále rozvíjel a aby se dále nesl na křídlech úspěchů 57. Studentské vědecké konference.“

Vítězné prácekromě hmotného ocenění získaly také postup na celostátní studentskou konferenci.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *