Sto let Československa slavily v Plzni i přes nepřízeň počasí tisíce lidí

Vyrcholení celoročních oslav stého výročí od vzniku samostatného Československa, které se uskutečnilo v sobotu 27. a v neděli 28. října 2018, přilákalo i přes nepřízeň počasí tisíce návštěvníků. Ani vytrvalý déšť a chladno je neodradilo od návštěv muzeí, galerií, historických památek, kulturních zařízení či jiných zajímavých plzeňských objektů za symbolické vstupné 28 korun, případně zdarma. Velký zájem vzbudil originál Fidlovačky z roku 1834 s textem písně Kde domov můj z pera Josefa Kajetána Tyla, jenž byl mimořádně vystaven po oba dny na plzeňské radnici. Prohlédlo si jej na 3500 lidí. Program zakončilo v neděli v 17 hodin vzpomínkové setkání na náměstí T. G. Masaryka, následný lampionový průvod a závěrečný ohňostroj.

Lidé měli zájem také o prohlídky Velkého divadla, Měšťanské besedy, radnice, Loosových interiérů, Západočeského muzea, kostelů, ale i o úpravnu vody na Homolce a čistírny odpadních vod a mnoha dalších objektů. Divadlo Alfa odehrálo pohádku pro děti a poté nabídlo prohlídku svých prostor. Dospělí i děti využili nabídky svézt se městem historickými vozy Plzeňských městských dopravních podniků. Areál DEPO2015 lákal na DEPO Street Food Market a na výstavu 100PY: Sto let republiky očima pěti generací, kterou si přišlo prohlédnout na 1500 lidí. V sobotu večer zde zahrála Plzeňská filharmonie společně s Václavem Markem a jeho Blue Star hudbu

30. a 40. let minulého století při koncertě Děkuji, bylo to krásné! Kulturní scéna U Branky představila české i slovenské kapely a také česko-slovenskou tržnici tradičních řemesel a pokrmů. Úspěch měla i rodinná vzdělávací soutěž, které se v sobotu účastnilo více než 400 dětí se svými rodiči. Prostřednictvím soutěže se seznámili s událostmi vedoucími ke vzniku ČSR a státními symboly.

Nedělní Modlitby pro republiku na náměstí T. G. Masaryka se zúčastnilo více než 200 lidí, které neodradila ani nepřízeň počasí. „Prosíme za naši současnost, abychom si vážili nabyté svobody a dokázali v ní odpovědně žít, abychom měli otevřená srdce pro všechny potřebné a dokázali se dělit,  abychom měli odvahu stát na straně pravdy a odporovat zlu,“ zaznělo při společné modlitbě přednesené emeritním biskupem Františkem Radkovským. Stejný počet lidí pak sledoval i sázení Lípy republiky plzeňskými folklorními soubory nedaleko náměstí T. G. Masaryka.

Nedělní oslavy vyvrcholily vzpomínkovým setkáním na náměstí T. G. Masaryka. Za město Plzeň se slavnostního shromáždění zúčastnil primátor města Plzně Martin Zrzavecký, první náměstek primátora Martin Baxa, náměstkyně primátora Eva Herinková a náměstci primátora Pavel Kotas a Petr Náhlík, dále zástupci Plzeňského kraje v čele s hejtmanem Josefem Bernardem a další hosté. Součástí vzpomínkového aktu byl slavnostní slib nových strážníků Městské policie Plzeň a předání ocenění náčelníka Generálního štábu Armády ČR a udělení Pamětní medaile Krajského vojenského velitelství Plzeň.

První náměstek Martin Baxa ve svém projevu připomněl osobnost Tomáše Garrigue Masaryka, který je neodmyslitelně spjat se založením samostatného Československa. „Jeho neúnavná práce, jeho sny a jeho touha po existenci svobodného samostatného státu i jeho odvaha prosazovat své myšlenky přes veškerá protivenství se staly základem úspěchu a prosperity tehdejšího Československa. Státu, který je již minulostí, ale Masarykovy myšlenky tu zůstávají a jsou stále výzvou pro nás všechny,“ uvedl. „A my bychom na něj měli navazovat, pevně se držet jeho ideálů a neustále je prosazovat. Jsem přesvědčen, že jedině tak budeme mít slušný, prosperující, důstojný a sebevědomý stát. To by bylo tím nejlepším odkazem výročí 100 let vzniku samostatného Československa,“ uzavřel Martin Baxa.

Po slavnostním aktu se odtud vydal Průvod světel na náměstí Republiky. V čele vyjelo historické vozidlo s představitelem T. G. Masaryka následované československými vojáky, legionáři, Škodováky či sokoly. Nechyběla ani kapela 35. pěšího pluku, mažoretky, FC Viktoria Plzeň a tisíce Plzeňanů, kteří si průvod nenechali ujít ani přes silný déšť. Na podiu na náměstí Republiky přivítal „prezidenta Masaryka“ první náměstek primátora Martin Baxa. Přivítání sledovalo téměř 6000 diváků, kteří si společně se sopranistkou Ivanou Veberovou, členkou opery DJTK, zazpívali československou hymnu. Slavnostní den uzavřel velkolepý ohňostroj na hudební doprovod, který připomněl jednotlivé etapy společného života Čechů a Slováků v jednom státě. (tz)

Foto MMP

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *