Stavba nové čtvrti v díře po Domě kultury je zase blíž k realizaci. Firma AMESIDE předkládá studii vlivu projektu na životní prostředí

Společnost AMESIDE, která připravuje výstavbu nové multifunkční městské čtvrti v Plzni, předložila Krajskému úřadu Plzeňského kraje k posouzení studii vlivu zmíněného projektu na životní prostředí (EIA). Jde o první z několika kroků v rámci celého povolovacího řízení, na který budou navazovat žádosti o vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení.

Stejnojmenný projekt AMESIDE (pojmenovaný podle území ohraničeném ulicemi Americká, Sirkova a Denisovým nábřežím) již také získal vyjádření Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně (ÚKR). To potvrzuje soulad základních parametrů konceptu projektu s územním plánem a územní studií zpracovanou městem Plzeň pro dané území.

„Zhruba rok jsme postupně zapracovávali do našeho celkového konceptu připomínky ÚKR. Nyní už máme k dispozici jeho stanovisko, že náš aktuálně upravený návrh splňuje podmínky města stanovené pro zástavbu tohoto místa,“ uvedl Tomáš Jícha ze společnosti AMESIDE (je součástí developerské skupiny Amádeus Real).

Dokumentace předložená v rámci řízení EIA tak již mj. obsahuje i základní parametry funkčního využití celkové plochy i ploch jednotlivých objektů. Na bydlení (bytové domy nebo byty) připadá cca 9 procent ploch, což odpovídá počtu cca 120 bytů. Administrativa (např. kanceláře pro veřejnou správu, sídla firem apod.) dosahuje 16 procent a občanská vybavenost (např. plochy pro sport, volný čas, kulturu apod.) 26 procent. Obchod a služby (např. supermarket, butiky, kadeřnictví, směnárny, čistírny apod.) pak zaberou co do funkčního členění necelých 49 procent ploch.

Tyto čtyři výše zmíněné kategorie využití určila územní studie města s tím, že hlavní podmínkou je dodržení 60procentní hranice, kterou nesmí překročit žádná z definovaných funkcí. „Naše ambice zůstávají nadále stejné. Chceme v Plzni vybudovat novou moderní městskou čtvrť s kvalitním veřejným prostorem, volnočasovými aktivitami a samozřejmě i obchody, bez nichž by podobně ambiciózní projekt v centru města postrádal smysl. Pro nás je zásadní, že splňujeme městem stanovené parametry pro jím definované funkce,“ dodal T.Jícha.

Investor již v rámci EIA také blíže odhadl konkrétní termíny zahájení stavby. Pokud v plánovaném čase bude schválena EIA, následně vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení, mohlo by se začít stavět v roce 2022. (tz)

Repro AMESIDE

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *