Správa železniční dopravní cesty dokončila průjezd uzlem Plzeň

Slavnostního ukončení se dočkala další významná etapa modernizace české železnice. Stavba Průjezd železničním uzlem Plzeň ve směru III. tranzitního železničního koridoru přinesla zvýšení komfortu a bezpečnosti cestování, současně snížila hlukovou zátěž pro obyvatele města. Cestující mohou užívat prodloužený podchod, který nově ústí až v Šumavské a Železniční ulici, dále jim slouží nová bezbariérová nástupiště. Rozsah modernizace tak plně odpovídá strategickému významu železničního uzlu Plzeň, který je součástí Transevropské dopravní sítě (TEN-T).

„Z hlediska mezinárodní osobní i nákladní dopravy představuje úsek trati Praha – Plzeň – Cheb důležité spojení s Německem a ostatními státy západní Evropy. Neméně důležitou roli zastává i ve vnitrostátní dálkové osobní přepravě, kde představuje významné spojení mezi Středočeským, Plzeňským a Karlovarským krajem,“ říká generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

„Pro cestující jsou jistě největším přínosem rekonstruované podchody na hlavním nádraží a nová nástupiště ve stanici Plzeň – Jižní předměstí,“ dodává výkonný ředitel Skanska Jindřich Topol.

Hlavním cílem stavby byla především modernizace a částečná rekonstrukce trati Plzeň – Cheb jako součásti III. tranzitního železničního koridoru. Její realizací došlo k propojení železniční stanice Plzeň hlavní nádraží se začátkem již dokončené stavby Plzeň – Stříbro, včetně rekonstrukce železniční stanice Plzeň-Jižní předměstí.

K nejnáročnějším stavebním činnostem patřila například rekonstrukce mostů přes řeku Radbuzu a Vejprnický potok a přes Prokopovu a Vejprnickou ulici. Součástí stavby byla i komplexní rekonstrukce podchodů železniční stanice Plzeň hlavní nádraží, které byly prodlouženy do ulic Šumavská a Železniční. Cestující ocení vybudování nových a rekonstrukci původních nástupišť ve stanici Plzeň-Jižní předměstí.

Po technické stránce stavba představovala především rekonstrukci železničního spodku a svršku, úpravy sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, výstavbu trakčního vedení, protihlukových opatření a kompletní obnovu informačního systému pro cestující.

Finanční prostředky pro tento projekt poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Rozhodující část spolufinancování zajistila Evropská unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. Příspěvek EU činí až 85 % způsobilých nákladů stavby.  (tz)

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *