Špitálský les: Nové cesty i promenáda s lavičkami a vybavení dětského hřiště

Špitálský les je ke svým návštěvníkům zase o něco přívětivější. Louka uprostřed tohoto lesoparku má nové parkové cesty, které vhodně doplňují síť stezek oblíbené rekreační oblasti. Místo bylo také osazeno lavičkami i odpadkovými koši a nově vybaveno bylo i dětské hřiště. Celkové náklady činí cca 2,6 milionu korun. Na investicích se podílela Správa veřejného statku města Plzně (SVS MP) a Městský obvod Plzeň 4, na jehož území se Špitálský les nachází.

„Jedná se sice o úpravy lokálního charakteru, které však mají zásadní význam na fungování celé oblasti, neboť výrazně zlepšují možnosti jejího rekreačního využití. Od samého začátku byl celý projekt připravován ve spolupráci se čtvrtým plzeňským městským obvodem, který se také podílel na jeho financování,“ uvedl náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar, do jehož gesce spadá také SVS MP. Připomněl, že šlo o dva samostatné projekty – nové parkové cesty a jejich napojení na stezky stávající v hodnotě cca 1,4 milionu korun včetně DPH a vybavení jejich okolí mobiliářem a doplnění dětského hřiště o nové herní prvky za cca 1,2 miliony korun s DPH.

„Stávající parkové cesty byly napojeny na nově vybudované – první z nich nyní spojuje přístup od ulic Rokycanská a Vavřínová s centrem sportovních a herních atrakcí, jež se nachází v západní části louky. Druhá cesta spojuje totéž centrum se stezkou, která vede lesem podél jižního okraje rovnoběžně s Rokycanskou. Tato nová cesta tvoří v louce procházkový oblouk, je nově osazena lavičkami a vytvořila tak příjemnou promenádu s možností posezení. Jistě to ocení starší občané nebo maminky s kočárky. A děti jistě zase ocení nové, neokoukané herní prvky na hřišti. Lokalitu často navštěvují děti z nedaleké 22. základní školy,“ popsal nové úpravy starosta čtvrtého obvodu Tomáš Soukup.

Vedoucí úseku městské zeleně SVS MP Lucie Davídková dodala: „Cesty jsou tvořeny z mechanicky hutněného kameniva, odvodnění je řešeno příčnými spády do sousedních travnatých ploch. Upraven byl také terén podél nich.“ K novým cestám byl vhodně doplněn i mobiliář – celkem devět pohodlných laviček v kombinaci pohledový beton a dřevo a sedm odpadkových košů. U stávajícího hřiště pro starší děti byly vyměněny dva herní prvky za zcela nové – lanovou buňku a vahadlovou houpačku.

Ve Špitálském lese, v těsném sousedství křižovatky nových cest, se nachází psí louka. „Byla loni realizována na přání našich občanů, kteří si mohli vybírat, jaký projekt chtějí z rozpočtu našeho obvodu realizovat. Nejvíce hlasů získala právě psí loučka ve Špitálském lese. Je oplocená s velkým množstvím herních prvků pro čtyřnohé mazlíčky,“ připomněl starosta Tomáš Soukup.

Špitálský les je jednou z dvanácti plzeňských rekreačních oblastí. Jsou to místa daná městskou vyhláškou. Mají Plzeňanům zajistit dostatek dobře dostupného prostoru k odpočinku a relaxaci. Město je udržuje, revitalizuje i vybavuje lavičkami, altánky či informačními tabulemi nebo herními prvky. Nacházejí se téměř v každé městské čtvrti a jsou přístupné ze zastávek autobusů, tramvají či trolejbusů. „Správa veřejného statku jakožto správce většiny rekreačních a parkových ploch se každoročně snaží zvelebit či doplnit některou z rekreačních oblastí tak, aby občanům sloužila co možná nejlépe. Velmi často tyto úpravy realizujeme ve spolupráci s městskými obvody a právě na přání jejich občanů,“ řekl Aleš Tolar. Dodal, že v letošním roce kromě nových parkových cest a herních prvků ve Špitálském lese byla realizována například nová zastavení s fyzikálními naučnými prvky v Borském lesoparku, v rekreační oblasti kolem Boleveckých rybníků byla rozšířena síť kondičních běžeckých tras. V příštím roce chce SVS MP pokračovat ve třetí etapě obnovy Lochotínského parku. V plánu také je postupně na řadě míst obnovovat již zastaralá dětská hřiště. A také je připravován projekt na obnovu Papírenského parku.

Hana Josefová, foto www.plzen.eu

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *