Smetanovské dny by měla i nadále pořádat Plzeňská filharmonie

Festival Smetanovské dny by měla v období let 2016 až 2018 i nadále realizovat Plzeňská filharmonie, o. p. s. Ta podala žádost do vyhlášeného dotačního programu, spolu s ní se přihlásil i druhý žadatel, a sice Agentura Nashledanou s. r. o. Oběma žádostmi se 27. května 2015 zabývala Komise pro Tříletý dotační program na podporu realizace festivalu Smetanovské dny, jednomyslně doporučila podpořit žádost Plzeňské filharmonie. Souhlas tomuto rozhodnutí dali dnes i radní města, konečné slovo budou mít zastupitelé.

„Plzeňská filharmonie má jako kulturní subjekt významné postavení v rámci České republiky a svou koncertní činností posiluje prestiž české kultury v zahraničí. Proto v žádosti využívá své velké předpoklady pro výborné obeznámení jak s žánrem klasické hudby, tak s prostředím. Také v projektu nabízí možnou spolupráci s mezinárodními symfonickými i komorními tělesy a soubory,“ uvedl první náměstek primátora Martin Baxa, jenž má oblast kultury na starost.

Dramaturgie projektu, kterou slibuje zajistit Plzeňská filharmonie, je orientována na ojedinělou multižánrovost a interdisciplinaritu festivalu Smetanovské dny (výstavy, sympozium aj.). Projekt i dále propojuje festival s Nadací 700 let města Plzně, kdy držitelé ceny Plzeňský Orfeus a Plzeňský Orfeus junior vystoupí v rámci koncertu s Plzeňskou filharmonií. „Žádost Plzeňské filharmonie, o. p. s., slibuje důstojný rozměr festivalu klasické hudby a postavení filharmonie garantuje mezinárodní spolupráci se zahraničními tělesy a soubory v dalších letech festivalu,“ doplnil Martin Baxa.

Žadateli bude poskytnuta neinvestiční dotace na dané období ve výši 4,5 milionu korun, přičemž dotace pro jednotlivé roky činí vždy 1,5 milionu korun.              (tz)

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *